Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cơ Đốc nhân có nên xem tử vi không?

đích của tử vi là để có được cái nhìn sâu sắc vào tính cách của một người và tiên đoán tương lai. Niềm tin cơ bản của chiêm tinh học là các hành tinh và các ngôi sao có sự ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Những người có kiến thức đặc biệt như là nhà chiêm tinh có thể dự đoán những sự kiện trong cuộc sống của một người. Thật đáng buồn khi hầu hết các tờ báo lớn đều có một cột tử vi, và thậm chí còn buồn hơn nữa là nhiều Cơ Đốc nhân đọc những lá số tử vi của họ.
Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Ma-thi-ơ 4:10
Kinh thánh tuyệt đối cấm bói toán, ma thuật và thuật ẩn (Phục truyền 18:10-14). Dân sự của Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến Đức Chúa Trời (Phục truyền 18:15). Bất kỳ nguồn hướng dẫn, thông tin, hay sự mặc khải nào khác đều bị bác bỏ hoàn toàn. (Xem thêm Công vụ 16:16-18). Kinh thánh chỉ ra Đức Chúa Giê-xu Christ là trọng tâm chính duy nhất của đức tin (Công vụ 4:12, Hê-bơ-rơ 12:2). Sự tin tưởng của chúng ta chỉ ở trong Đức Chúa Trời, và chúng ta biết rằng Ngài sẽ chỉ đường cho chúng ta đi (Châm ngôn 3:5-6). Đặt niềm tin vào bất cứ điều gì ngoài Chúa là sai lạc (Ma-thi-ơ 4:10b).
(05-11) Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không có những thầy bói nữa.
Mi-chê 5:12
Do đó, chiêm tinh học phản đối việc giảng dạy theo Kinh thánh ít nhất ở hai cách: nó ủng hộ niềm tin vào một điều gì khác hơn là Chúa, và nó là một hình thức của bói toán. Chúng ta không thể xác định được ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta qua tử vi. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đọc Kinh thánh và cầu nguyện với Chúa để có được sự khôn ngoan và sự hướng dẫn. Xem tử vi là một sự xúc phạm đối với các cách giao tiếp của Chúa với con cái của Ngài. Chúng ta phải tin chắc rằng Cơ Đốc nhân nên loại bỏ việc xem tử vi (Ê-sai 47:13-14; Đa-ni-ên 2:27; Mi-chê/Mi-ca 5:12).
Cơ Đốc nhân có nên xem tử vi không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 4:10 - Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Mi-chê 5:12 - (05-11) Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không có những thầy bói nữa.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.