Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thuật huyền bí là gì?

Từ điển định nghĩa thuật huyền bí là "bí ẩn, bí mật và bí ẩn, đặc biệt có liên quan đến thế lực siêu nhiên." Ví dụ về sự thực hành huyền bí là chiêm tinh học, phép thuật (wicca), yêu thuật, bói toán, ảo thuật (đen và trắng), bảng cầu cơ gọi hồn, thẻ bài Ta-rot, thuyết duy linh, siêu tâm lý học, và sựu thờ cúng quỉ Satan. Từ thời cổ đại cho đến ngày nay, con người luôn quan tâm đến thuật huyền bí. Các thực hành huyền bí và hiện tượng tâm linh đã làm say mê hàng triệu người trên thế giới, và điều này không chỉ giới hạn cho những người thiếu hiểu biết hay không có học thức. Có một số yếu tố làm cho thuật huyền bí hấp dẫn đối với tất cả mọi người, ngay cả trong thời đại của chúng ta với những tiến bộ khoa học và công nghệ.
Về một mặt, thực hành huyền bí thu hút trí tò mò tự nhiên của chúng ta. Nhiều người tham gia vào thuật huyền bí bắt đầu với những thực hành "vô hại" như chơi với những bảng cầu cơ để thoả trí tò mò. Rất nhiều trong số này đã thấy mình càng ngày càng đi sâu vào thuật huyền bí. Không may thay, sự tham gia này giống như sa vào một cùng cát lún — dễ để bước vào nhưng lại khó thoát ra khỏi. Một sự hấp dẫn khác của thuật huyền bí là nó có vẻ cung cấp những câu trả lời cách nhanh chóng và dễ dàng cho các câu hỏi trong cuộc sống. Một nhà chiêm tinh vui vẻ vẽ ra các bảng hạng về tương lai của bạn, bảng cầu cơ và thẻ Ta-rot cho bạn chỉ dẫn, một cô đồng giúp bạn liên hệ với bà cô Thu, người nói với bạn rằng ở thế giới bên kia mọi việc vẫn ổn. Những thực hành huyền bí được kiểm soát bởi quỉ dữ, chúng cung cấp chỉ đủ thông tin để khiến những nạn nhân của mình bị thu hút, trong khi kiểm soát những tấm lòng và tâm trí dễ tin ngày càng nhiều hơn.
Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ,
I Ti-mô-thê 4:1
Sự nguy hại của những thực hành huyền bí không phải là phóng đại. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời ghét những thuật huyền bí và cảnh báo người Y-sơ-ra-ên không được dính líu đến chúng. Các quốc gia ngoại giáo xung quanh Y-sơ-ra-ên đã có dính líu với rất nhiều thuật huyền bí bao gồm sự bói toán, phép phù thuỷ, ma thuật, thuyết duy linh — và đây chính là lý do Đức Chúa Trời cho tuyển dân của Ngài đuổi chúng ra khỏi xứ (Phục truyền luật lệ ký 18:9-14). Tân Ước cho chúng ta biết rằng sự gia tăng quan tâm đến các thuật huyền bí là dấu hiệu sự kết thúc của thời đại: "Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ" (1 Ti-mô-thê 4:1).
Làm thế nào chúng ta nhận ra được thuật huyền bí và những người quảng bá nó? Sự việc liên quan đến Phao-lô và Ba-na-ba trong những ngày đầu của hội thánh là một điểm tốt để bắt đầu. Họ "trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia, là tay thuật sĩ và tiên tri giả, tên là Ba-Giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-giút Phau-lút là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-ly-ma, tức là thuật sĩ (ấy là ý nghĩa tên người), ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhin người, nói rằng: Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỉ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao?" (Công vụ các sứ đồ 13:6-10).
Từ sự việc này, chúng ta thấy một số đặc điểm của những người có liên quan đến thuật huyền bí. Họ là các tiên tri giả (câu 6), những người bác bỏ các giáo lý cơ bản của Tin Lành: thần tánh của Đấng Christ, sự sa ngã của con người vào tội lỗi, thiên đàng, địa ngục, sự cứu rỗi và công việc cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá. Thứ hai, họ tìm cách gây ảnh hưởng đến con người, đặc biệt là những người có quyền lực để khiến cho họ bội đạo (câu 6-7). Thứ ba, họ cố hết sức trong quyền lực của mình để giữ cho tin lành về Đấng Christ khỏi được rao truyền, chống lại những người phục vụ Ngài trên mọi phương diện (câu 8). Khi sự thật về tin lành của sự cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ bị cắt bớt, giảm bớt, hoặc bị bác bỏ một cách thô bạo, Satan và các quỉ của nó vui mừng.
Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Ê-phê-sô 6:10
Có một sự thật không thể lẫn lộn được rằng thuật huyền bí dưới mọi hình thức phải bị ngăn ngừa. Chúng ta phải "tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch của anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (1 Phi-e-rơ 5:8). Một phần của tiết độ và tỉnh thức ấy là khôn ngoan trước những mưu kế của Satan, chứ không phải nghiên cứu sâu vào các chi tiết của các thực hành và hiện tượng huyền bí. Thay vào đó, chúng ta phải hiểu được mục tiêu tối thuượng của ma quỉ — sự huỷ diệt linh hồn của chúng ta — và chống trả bằng cách "mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:10-18). Chỉ khi đó chúng ta mơi có thể đứng vững vàng và dập tắt được "các tên lửa" của kẻ dữ (6:16).
Thuật huyền bí là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Ti-mô-thê 4:1 - Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ,
Ê-phê-sô 6:10 - Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.