Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về ma thuật trắng?

Ma thuật trắng được mô tả như ma thuật "tốt", đối lập với ma thuật đen, là loại ma thuật dựa quyền lực của ma quỷ. Những ý kiến thì khác biệt với nhau khi phân biệt giữa ma thuật đen và trắng, xếp loại từ quan niệm cho rằng chúng chỉ là hai tên gọi cho cùng một sự việc giống nhau, cho đến niềm tin rằng chúng hoàn toàn khác biệt, đặc biệt trong những mục tiêu và ý định. Kinh Thánh không phân biệt giữa ma thuật "tốt" và "xấu". Ma thuật là ma thuật như cách Kinh Thánh đề cập. Kinh Thánh không phân biệt việc ma thuật liệu có được sử dụng vì mục đích tốt hay xấu. Tất cả các loại ma thuật đều bị cấm bởi vì nó tìm kiếm một nguồn quyền lực khác hơn Đức Chúa Trời.
Những người thực hành ma thuật trắng, thường được gọi là Wicca, thờ phượng tạo vật hơn là Đấng Sáng Tạo, và, trong khi họ có thể không kêu gọi ma quỷ hay các tà thần, họ thường cầu xin đến "mẹ trái đất", các thiên thần, và/hay các sức mạnh thiên nhiên. Câu nói chủ đề chính của những Wicca là: "nếu nó không gây hại, hãy làm theo ý bạn". Nhiều người học đòi làm ma thuật trắng tự gọi mình là những Wiccan, dù rằng họ có thật sự phải là như vậy hay không. Mặc dù Wicca khá cởi mở và có những "hệ phái" và các quan điểm thần học khác nhau trong niềm tin, có những niềm tin, những sự thực hành, và những truyền thống kết nối những tín đồ của ma thuật trắng với Wicca.
Cho dù mục đích là tôn kính "mẹ trái đất", những sức mạnh thiên nhiên, hay các thiên sứ, và ngay cả nếu nó nhắm đến chỉ làm điều tốt, thực tế vẫn là, nói cho cùng, không có sự phân biệt giữa ma thuật trắng và đen vì cả hai đều thờ phượng những điều khác hơn Đức Chúa Trời. Thật là đáng sợ để nghĩ rằng những tín đồ của ma thuật trắng đang cầu nguyện và van khẩn một cách không ý thức đến cùng một vị thần mà những tín đồ ma thuật đen đang cầu nguyện và van khẩn – Satan.
Còn Pha-ra-ôn bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú, là những thuật-sĩ Ê-díp-tô; phần họ, cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy.
Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11
Xuyên suốt Kinh Thánh, trong cả Cựu Ước và Tân Ước, tất cả các dạng ma thuật đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và bị lên án. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10-16; Lê-vi Ký 19:26, 31; 20:27; Công Vụ Các Sứ Đồ 13:8-10). Những thuật sĩ của Pha-ra-ôn đã sử dụng những "phép phù chú" của họ để cố gắng sao chép lại những phép lạ được thực hiện bởi Môi-se và A-rôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11; 8:7) — những phù chú là các nghi thức hay lễ nghi các phù thủy sử dụng để thực hiện phép thuật của họ, bao gồm những tụng niệm, thần chú, từ ngữ ma thuật, bùa mê, bùa bảo vệ… Sứ Đồ Phao-lô lên án thuật sĩ Ê-ly-ma, gọi ông ta là "con của ma quỷ", là "người đầy mọi thứ gian trá và hung ác" và "làm hư đường thẳng của Chúa" (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:10).
Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.
Ma-thi-ơ 2:11
Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng lên án thuật sĩ Si-môn trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:20-23. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh mô tả theo cách tích cực về một phù thủy hay thuật sĩ đang hành nghề. Một ngoại lệ có thể chấp nhận được là những "magi" (thường có nghĩa là những thuật sĩ, pháp sư — giải thích của người dịch), là những người đã đem lễ vật đến cho Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 2:1, 7, 12); tuy nhiên, ở Đông Phương danh hiệu "magi" thường được dùng cho những triết gia hay những người thông thái chuyên nghiên cứu những huyền bí của thiên nhiên, thiên văn học, và y học. Những vị khách của Chúa Giê-xu là "các nhà thông thái", nhưng không nhất thiết là những phù thủy. Kinh Thánh cho biết họ thờ phượng Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 2:11), không hề dùng thần chú.
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
I Phi-e-rơ 5:8
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ghét tất cả ma thuật, dù nó là ma thuật trắng hay những loại khác. Tại sao? Vì nó không đến từ Đức Chúa Trời. Satan lừa dối con người khi khiến họ nghĩ rằng ma thuật trắng là tốt. Satan giả làm thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14), nhưng mong muốn của nó là gài bẫy nhiều linh hồn hết mức có thể. Kinh Thánh cảnh báo chống lại Satan và những thủ đoạn của hắn (2 Cô-rinh-tô 2:11). "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (I Phi-e-rơ 5:8).
"Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ" (I Ti-mô-thê 4:1). Quyền lực thuộc linh thực sự chỉ đến từ Đức Chúa Trời, từ một mối liên hệ đúng với Ngài thông qua đức tin trong Chúa Giê-xu Christ, và từ Đức Thánh Linh là Đấng sống trong những tấm lòng của các tín hữu.
Kinh Thánh nói gì về ma thuật trắng?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11 - Còn Pha-ra-ôn bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú, là những thuật-sĩ Ê-díp-tô; phần họ, cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy.
Ma-thi-ơ 2:11 - Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.
I Phi-e-rơ 5:8 - Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.
I Ti-mô-thê 4:1 - Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.