Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Lễ dâng con trẻ cho Chúa trong Hội Thánh Tin Lành có khác gì với việc rửa tội cho con trẻ trong giáo hội Công giáo?

Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa,
Lu-ca 2:22
Mặc dù không có một ví dụ rõ ràng về Lễ Dâng Con trẻ trong Kinh Thánh, nhưng Hội Thánh Tin Lành làm Lễ Dâng Con dựa trên sách I Sa-mu-ên 1:11 và Lu-ca 2:22, nơi mà An-ne hứa rằng nàng sẽ “hiến dâng” con cho Đức Chúa Trời và Ma-ri đã lên thành Giê-ru-sa-lem để “dâng con cho Chúa”. Hai phân đoạn đó không nói gì về làm phép báp-têm hay làm lễ “rửa tội”.
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 2:8
Theo Công Giáo, khi làm Lễ “rửa tội” thì những tội lỗi của trẻ con được tha thứ, gồm có tội nguyên tổ (nguyên tội) nhưng theo Kinh Thánh tội lỗi của một người chỉ có thể được tha thứ khi người đó đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu mà thôi (Công vụ 10:43; so sánh Giăng 1:12; 3:16; 5:24; Ê-phê-sô 2:8-9). Trong Kinh Thánh, chịu phép báp-têm luôn luôn xảy ra sau khi một người tiếp nhận Chúa một cách cá nhân (Công vụ 2:37-41; 8:12-13, 26-36; 16:14-15, 30-33), một việc mà hài nhi không có thể làm được.
Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,
I Phi-e-rơ 3:21
Ngoài ra, sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói rằng một người nào đó phải “ăn năn” trước khi được làm phép báp-têm (Công vụ 2:38), nhưng chắc chắn là một hài nhi thì không có khả năng để ăn năn. Phao-lô nói rằng để được cứu, chúng ta phải chỉ “tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu” mà thôi (Công vụ 16:30-31). Và Phi-e-rơ cũng nói rằng làm phép “báp-têm” là “lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng” của người được chịu phép báp-têm (I Phi-e-rơ 3:21).
Do đó, có rất nhiều sự khác biệt giữa Lễ Dâng Con (Tin Lành) và Lễ Rửa tội (Công Giáo).
Lễ dâng con trẻ cho Chúa trong Hội Thánh Tin Lành có khác gì với việc rửa tội cho con trẻ trong giáo hội Công giáo?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 2:22 - Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa,
Ê-phê-sô 2:8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
I Phi-e-rơ 3:21 - Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.