Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chịu phép báp têm cho người chết là gì?

Chịu phép báp têm cho người chết là một thông lệ không theo kinh thánh là nơi mà một người sống chịu phép báp têm thay cho một người đã chết, như là một cách thức để tuyên xưng công khai đức tin cho một người đã chết. Về cơ bản, chúng ta có thể suy xét việc đó như cách thức của một người chết chịu báp têm.
vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.
Rô-ma 3:28
Thông lệ này thì có vẻ hiểu về cơ bản của việc đó trong 1Cô-rinh-tô 15:29: " Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm?" Đây là một phân đoạn khó mà diễn giải, nhưng chúng ta hiểu bằng cách so sánh với phần còn lại trong Kinh thánh, rằng nó không có nghĩa là một người chết có thể được cứu bởi phép báp têm của người khác, bởi vì phép báp têm thì không phải là một thủ tục cho sự cứu rỗi trong phần đầu sách ( Giăng 3:16, Lu ca 23:39-43, Ê-phê-sô 2: 8-9, Rô-ma 3:28;4:3;6:3-4). Và cả phân đoạn ( vv. 12-29) là chắc chắn về sự sống lại, không phải về việc chịu phép báp têm thay cho sự chết.
Chịu phép báp têm thay cho sự chết là gì? Đây là một thông điệp khó giải thích, và đã có hơn ba mươi giải thích khác nhau để diễn giải nó. 1. Nghĩa rõ ràng của người Hy lạp trong câu 29 rằng người nào chịu phép báp têm vì những kẻ đã chết- và nếu không có sự sống lại, thì tại sao phải làm điều đó? 2. Cũng như Phao-lô đề cập đến một phong tục của người ngoại bang ( nhận thấy ông sử dụng từ họ, không phải " chúng ta"), và đối với một cách thức mê tín và không theo kinh thánh ở hội thánh Cô-rinh-tô về việc chịu phép báp têm thay cho những người đã chết trước khi chịu phép báp têm. 3. Cũng giống như vậy, ông hoàn toàn không đồng ý cho tục lệ này; ông chỉ đơn thuần nói rằng nếu không có sự sống lại, thì tại sao phong tục này lại diễn ra? Phong tục của môn phái Mặc môn về sự chịu chết trong phép báp têm thì không thuộc kinh thánh và cũng không hợp lý. Phép báp têm thay cho người chết là một tục lệ phổ biến ở những người ngoại bang Hy lạp và vẫn được thực hiện bởi những người sùng đạo, nhưng việc đó không thay đổi đích đến đời đời của một người, mà được xác định trong khoảng thời gian anh ấy sống.
Chịu phép báp têm cho người chết là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 3:28 - vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.