Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những người chữa bệnh bằng đức tin có thật hay không? Liệu người chữa bệnh bằng đức tin, chữa lành bằng năng quyền giống như Chúa Giê-xu hay không?

Không thể nghi ngờ rằng, Đức Chúa Trời có quyền năng để chữa lành cho bất kỳ người nào vào bất kỳ lúc nào. Câu hỏi ở đây là, liệu Ngài có hay không chọn để làm như vậy qua những người được gọi là "người chữa bệnh bằng đức tin." Những người này thường thuyết phục khán giả của họ rằng, Đức Chúa Trời muốn mọi người được khỏe mạnh, và điều đó là nhờ vào đức tin của họ--và thường có một số tiền dâng—Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng đức tin của họ bằng việc chữa lành họ thông qua quyền năng của Đức Chúa Giê-xu.
Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê.
Mác 1:29
Bằng việc so sánh với mục vụ chữa lành của Đức Chúa Giê-xu với những người chữa lành bằng đức tin hiện đại, chúng ta có thể xác định những lời công bố của họ là có cơ sở Kinh Thánh hay không. Nếu, như họ nói, rằng họ chữa lành qua quyền năng giống và cũng theo như cách mà Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những điểm tương đồng giữa Chúa và họ. Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược. Mác 1:29-34, mô tả cho chúng ta thấy chỉ một ngày về mục vụ chữa lành của Đức Chúa Giê-xu. Quyền năng chữa lành của Ngài—và làm đủ mọi thứ phép lạ--là bằng chứng cho thấy rằng Ngài có quyền trên cả hai ảnh hưởng về mặt thân thể và tâm linh vì sự rủa sả của tội lỗi. Ngài đã chữa lành cho những người đã bị ảnh hưởng bệnh tật trên thân thể, đau yếu, thương tích, thậm chí làm sống lại người đã chết, và Ngài đã đuổi các quỷ ra khỏi những người bị chúng chiếm hữu. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu chúng ra khỏi những hậu quả của sự Sa Ngã vì tội lỗi của nhân loại—bệnh tật và sự chết, và bởi những phép lạ của Ngài, Chúa Giê-xu chứng tỏ thần tánh của Ngài.
Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất k" bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ.
Lu-ca 4:40
Có một số điểm khác biệt trong cách mà Đức Chúa Giê-xu chữa lành, mà đó không phải là nét đặc trưng của những người chữa lành bởi đức tin hiện đại. Thứ nhất, Ngài chữa lành tức thì, bà gia của Phi-e-rơ (Mác 1:31), người đầy tớ của thầy đội (Mat 8:13), con gái của Giai-ru (Mác 5:41-42), và người bại liệt (Lu-ca 5:24-25) đều được chữa lành ngay lập tức. Họ không cần phải về nhà, và bắt đầu được khỏe hơn, như lời khuyên của nhiều người chữa lành bằng đức tin. Thứ hai, Đức Chúa Giê-xu chữa lành một cách hoàn toàn. Bà gia của Phi-e-rơ đã phục hồi toàn bộ chức năng, ngay sau khi được chữa khỏi căn bệnh ngặt nghèo khiến bà nằm liệt giường, nhưng khi Chúa Giê-xu chữa lành cho bà, bà lập tức đứng dậy và chuẩn bị một bữa ăn cho tất cả mọi người trong nhà. Những người mù ăn xin trong Mat-thi-ơ 20:34 đã được ban cho thị lực ngay lập tức. Thứ ba, Đức Chúa Giê-xu chữa lành mọi người (Ma-thi-ơ 4:24; Lu-ca 4:40). Người ta không bị yêu cầu phải được các sứ đồ sàng lọc, trước khi đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành, như là một thủ tục theo tiêu chuẩn của những người chữa lành ngày nay. Không hề có giới hạn chữa lành cho những người hội đủ điều kiện. Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành mọi lúc ở nhiều nơi, không phải chỉ ở trong một phòng thu với những điều kiện được kiểm soát một cách cẩn thận.
Thứ tư, Đức Chúa Giê-xu chữa lành mọi thứ bệnh tật hữu cơ thực sự, không chỉ là những triệu chứng như những người chữa lành bằng đức tin thực hiện. Đức Chúa Giê-xu không hề chữa lành người nào bị đau đầu hay đau lưng. Ngài đã chữa lành bệnh phong cùi, mù lòa, và bại liệt—những phép lạ đó đã thực sự được kiểm chứng. Cuối cùng, Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành căn bệnh cuối cùng—đó là sự chết. Ngài đã đưa La-xa-rơ ra ngoài sau bốn ngày bị chôn trong hầm mộ. Không một người chữa lành đức tin nào có thể sao chép được việc đó. Hơn thế nữa, sự chữa lành của Chúa không đòi hỏi đức tin như một điều kiện tiên quyết. Thật ra, hầu hết những người được Chúa chữa lành là những người chưa tin Chúa.
Lúc nào cũng có "những người chữa lành bởi đức tin", họ vì món lợi tài chính, bóc lột trên nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng. Hành vi như thế là sự báng bổ tồi tệ nhất, bởi vì nhiều người đã phí phạm tiền bạc vào những lời hứa giả dối hoàn toàn chối bỏ Đấng Christ, bởi vì Ngài đã không thực hiện những điều mà người chữa lành đức tin đã hứa. Tại sao, nếu những người chữa lành đức tin có quyền năng chữa bệnh, sao họ không vào các phòng của những bệnh viện mà chữa lành cho mọi người, và giải phóng tất cả những người bệnh? Tại sao họ không đến khám và chữa lành cho tất cả những người mắc HIV? Họ không làm vì họ không thể. Họ không hề có quyền năng chữa lành như Đức Chúa Giê-xu đã có.
Những người chữa bệnh bằng đức tin có thật hay không? Liệu người chữa bệnh bằng đức tin, chữa lành bằng năng quyền giống như Chúa Giê-xu hay không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Mác 1:29 - Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê.
Lu-ca 4:40 - Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất k" bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.