Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải Chúa Giê-xu và Sa-tan là anh em?

Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy:
Ê-xê-chi-ên 28:11
Không, Chúa Giê-xu và Sa-tan không phải là anh em. Chúa Giê-xu là Chúa và Sa-tan là một trong những sự tạo nên của Ngài. Không những Chúa Giê-xu và Sâtan không phải là anh em, họ thì khác nhau như ngày và đêm. Chúa Giê-xu là Chúa là Đức Chúa Trời hiện thân bằng xương bằng thịt của sự sống đời đời, với tất cả học thức và quyền năng trong khi Sa-tan là một thiên thần sa ngã đã được tạo ra bởi Đức Chúa Trời cho mục đích của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 28:11-15). Việc dạy rằng Chúa Giê-xu và Sa-tan là "anh em thuộc linh" là một trong những bài học sai lầm của Mặc môn (Các thánh đồ ngày sau), và với những đồng ý của Jehovah's Witnesses. Cả hai nhóm trên chính xác đã được đánh dấu như là tà phái bởi vì họ từ chối bản chất của học thuyết Cơ đốc nhân. Trong khi đó họ dùng những lời lẽ Cơ đốc nhân như Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc, họ có những góc nhìn dị giáo và giảng dạy trên nền tảng cơ bản nhất và bản chất của học thuyết Cơ đốc nhân. (xin lưu ý rằng hầu hết người Mặc môn ngày hôm nay sẽ kịch liệt từ chối rằng họ tin Chúa Giê-xu và Sa-tan là anh em. Tuy nhiên, bài giảng này là một khái niệm cơ bản nhất về lòng tin của những người Mặc môn thời kì đầu).
Việc dạy rằng Chúa Giê-xu và Sa-tan là "anh em thuộc linh" được sinh ra bởi sự hiểu lầm của Mặc môn và sự méo mó về Thánh kinh cũng như là một vài những bài học ngoài Kinh thánh mà họ xem như có thẩm quyền. Một cách đơn giản không có cách nào bạn có thể đọc Kinh thánh dùng những nguyên tắc chú giải cổ xưa và sau đó đến với ý tưởng rằng Chúa Giê-xu và Sa-tan là "anh em thuộc linh". Thánh kinh rất rõ ràng rằng Chúa Giê-xu là Đấng toàn năng, không phải là một thần nhỏ như là Mặc môn hay những tà phái khác tin. Thánh kinh cũng rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là Đấng siêu nhiên vượt lên trên tạo vật của Ngài điều đơn giản là không có bất cứ sự so sánh nào giữa Chúa Giê-xu Đấng tạo hoá và Sa-tan tạo vật của Ngài.
Aáy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.
Cô-lô-se 1:15
Mặc môn tin rằng Chúa Giê-xu Christ là "con thuộc linh" đầu tiên được sinh ra bởi Đức Chúa Trời cha của thiên đàng với một trong những rất nhiều người vợ của Ngài. Thay vì thừa nhận Chúa Giê-xu như là một Đức Chúa Trời thật, họ lại tin răng Ngài sẽ trở nên Đức Chúa Trời, giống như họ sẽ trở nên một vị thần một ngày nào đó. Dựa vào học thuyết Mặc môn, là con "thuộc linh" đầu tiên của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu có sự vượt trội trên Sa-tan hay Lucifer người được xem là "con thứ hai của Đức Chúa Trời" và "anh em thuộc linh" của Chúa Giê-xu. Thật là mỉa mai khi ho dùng Cô-lô-se 1:15 như là một trong những "văn bản minh chứng" bởi vì nó nói rằng " Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước nhất cả loài thọ tạo" (RVV11) tuy nhiên họ đã từ chối đoạn 16 nơi chúng ta có thể thấy "vì trong Ngài (Christ) mọi vật trên trời dưới đất, vật thấy được, không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài."(RVV11) Tất cả mọi thứ, ngôi vua, quyền thống trị, các lãnh tụ, giới cầm quyền bao gồm cả Sa-tan và những yêu ma của nó.
Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Giăng 1:3
Để tin rằng Sa-tan và Chúa Giê-xu là "anh em thuộc linh" họ phải từ chối bài giảng rõ ràng của Thánh kinh. Thánh kinh rất rõ ràng trong việc nói Chúa Giê-xu Christ đấng đã tạo nên mọi vật và là đấng thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Trời toàn năng và độc nhất. Chúa Giê-xu được xem là Đức Chúa Trời trong rất nhiều đoạn Thánh kinh. Trong Giăng 10:30 Chúa Giê-xu nói "Ta với Cha là một."(RVV11). Chúa Giê-xu không được xem như là một Đức Chúa Trời nhỏ hơn. Ngài khẳng định rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong Giăng 1:1-5 rõ ràng rằng Chúa Giê-xu không phải là thọ tạo mà chính Ngài tạo ra mọi vật "muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài"(Giăng 1:3)(RVV11). Điều này có thể làm rõ ràng bao nhiêu nữa? "Muôn vật" mang ý nghĩa cho tất cả điều muốn nói, và bao gồm cả Sa-tan một thiên sứ là một loài thọ tạo như những thiên sứ và ma quỉ khác. Thánh kinh chỉ ra rằng Sa-tan là một thiên sứ sa ngã đã nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu hằng hữu. Mối quan hệ duy nhất tồn tại giữa Sa-tan và Chúa Giê-xu là Đấng sáng tạo và tạo vật, giữa một Đấng công chính Giê-xu Christ và tạo vật tội lỗi, Sa-tan.
Giống như Mặc môn, Chứng nhân Giê-hô-va cũng dạy rằng Chúa Giê-xu và Sa-tan là anh em thuộc linh. Trong khi một số Mặc môn và Chứng nhân Giê-hô-va đôi khi cố gắng né tránh việc giảng dạy này bởi vì nó qua mâu thuẫn với những gì mà Kinh thánh thực sự nói đến. Tuy nhiên những gì các tổ chức này tin tưởng và nó là một phần của các học thuyết chính thức của họ.
Mặc môn tin rằng không chỉ Chúa Giê-xu và Lucifer "là con thuộc linh của các vị thần," mà còn có cả con người cũng là con thuộc linh. Nói cách khác họ tin rằng " Đức Chúa Trời, thiên sứ, và con người đều cùng chung một nguồn gốc, cùng một chủng tộc và một gia đình lớn." Đây là tại sao họ tin rằng chính họ một ngày nào đó sẽ trở nên Chúa như Chúa Giê-xu và thậm chí là Đức Chúa Cha. Thà nhìn thấy rõ sự khác biệt trong Thánh kinh giữa Đức Chúa Trời và tạo vật của Ngài, họ tin rằng một ngày nào đó chính họ cũng sẽ trở nên Chúa. Dĩ nhiên đây là sự dối gạt cũ khi mà Sa-tan nói với chúng ta trong vườn Eden (Sáng-thế-kí 3:15). Hình như sự ham muốn chiếm đoạt ngai của Đức Chúa Trời chính là đặc hữu trong trái tim của đàn ông.
Trong Ma-thi-ơ 16:15 Chúa Giê-xu hỏi một câu hỏi quan trọng: "còn các con nói Ta là ai?" đây là câu hỏi thiết yếu tới sự cứu chuộc và một khi Mặc môn và Chứng nhân Giê-hô-va hiểu sai. Câu trả lời của họ rằng Chúa Giê-xu là anh em thuộc linh của Sa-tan cũng sai. Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, và trong Ngài "vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài." (Cô-lô-se 2:9 RVV11). Ngài tạo ra Sa-tan và Ngài sẽ ném Sa-tan vào hồ lửa cho sự trừng phạt của nó về sự chống lại Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay trong ngày đó những ai tin vào điều dối trá của Sa-tan cũng sẽ bị ném vào hồ lửa cùng với Sa-tan và ma quỉ của nó. Chúa của Mặc môn và Chứng nhân Giê-hô-va không phải là Chúa người mà bày tỏ mình trong Thánh kinh. Trừ phi họ ăn năn và hiểu ra và thờ phượng Đức Chúa Trời thật, họ không có hi vọng nào cho sựu cứu rỗi.
Có phải Chúa Giê-xu và Sa-tan là anh em?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-xê-chi-ên 28:11 - Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy:
Cô-lô-se 1:15 - Aáy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.
Giăng 1:3 - Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Cô-lô-se 2:9 - Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.