Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Phong trào Mưa sau là gì?

Phong trào Mưa sau là một sự ảnh hưởng trong vòng phong trào Ngũ tuần hiện đại dạy rằng Chúa đang đổ Thần Ngài một lần nữa, như Ngài đã làm vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và sử dụng các tín hữu để chuẩn bị thế giới cho Sự Đến Thứ Hai của Ngài. Phong trào Mưa sau là chống lại thuyết chế độ và vô thiên hi niên, và nhiều nhà lãnh đạo của phong trào đi theo các giáo lý sai lạc.
Thuật ngữ "mưa sau" được sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử phong trào Ngũ Tuần hiện đại, khi David Wesley Myland viết một cuốn sách gọi là Latter Rain Songs vào năm 1907. Ba năm sau đó, Myland đã viết Giao Ước Mưa Sau, một sự bảo vệ phong trào Ngũ Tuần hiện đại nói chung.
Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên.
Giô-ên 2:23
Từ Mưa sau xuất phát từ Giô-ên 2:23, "Hỡi con dân Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỉ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi. Đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, xuống cho các ngươi như trước". Các tín hữu Ngũ Tuần giải thích "mưa" trong câu Kinh thánh này như là một sự tràn ngập Đức Thánh Linh. "Mưa sau" (sự tràn ngập vào thời kỳ cuối cùng) sẽ lớn hơn "cơn mưa trước".
Năm 1948, một cuộc "phục hưng" nổ ra ở Saskatchewan, Canada, và những lời dạy của Phong trào Mưa sau đã được làm rõ. Những người tham gia vào cuộc phục hưng đã bị thuyết phục rằng họ đang trên bờ của một kỷ nguyên mới, là điều mà trong đó Đức Thánh Linh thể hiện quyền năng của Ngài theo một cách thức lớn hơn thế giới đã từng thấy. Họ nói, ngay cả thời kỳ của các sứ đồ cũng chưa chứng kiến được một phong trào của Đức Thánh Linh như vậy.
Sự giảng dạy của phong trào Mưa sau được mô tả bởi một sự chú giải theo hình bóng rất cao. Nghĩa là, Kinh thánh được hiểu theo cách tượng trưng, cực kỳ cách điệu hóa. Sự nhấn mạnh được đặt ở sự mặc khải ngoài Kinh Thánh, như là những lời tiên tri, những kinh nghiệm và những sự hướng dẫn cá nhân trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Học thuyết Mưa sau bao gồm các niềm tin sau đây:
• những ân tứ của Thánh Linh, kể cả ngôn ngữ, được nhận lãnh qua việc đặt tay
• Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ ám và cần giải cứu
• Đức Chúa Trời đã phục hồi tất cả các chức vụ của mục vụ cho Hội thánh, bao gồm cả sứ đồ và tiên tri
• sự chữa lành thiêng liêng có thể được thực hiện thông qua việc đặt tay
• ngợi khen và thờ phượng sẽ đưa dẫn Đức Chúa Trời vào sự hiện diện của chúng ta
• Phụ nữ có vai trò mục vụ đầy đủ và công bằng trong Hội thánh
• các dòng giáo phái sẽ bị hủy diệt, và Hội thánh sẽ thống nhất trong những ngày cuối cùng
• "cơn mưa cuối cùng" sẽ làm cho công việc của Chúa được hoàn thành; Hội thánh sẽ chiến thắng thế giới và mở ra vương quốc của Đấng Christ
Nhiều "sứ đồ" trong Phong trào Mưa sau cũng dạy giáo lý về "những con trai hiển nhiên của Đức Chúa Trời". Đây là một giáo lý dị giáo nói rằng Hội thánh sẽ tạo ra một nhóm đặc biệt của "những người vượt qua", là người sẽ nhận lấy thân thể thuộc linh và trở nên bất diệt.
Điều quan trọng cần lưu ý là các Hội đồng của Đức Chúa Trời cho rằng Phong trào Mưa sau có chứa dị giáo ngay từ ban đầu. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1949, Hội đồng của Chúa chính thức lên án sự giảng dạy của phong trào Mưa sau, gần như chia rẽ giáo phái trong quá trình. Các nhóm tín đồ Ngũ tuần khác được thành lập đã thông qua các nghị quyết tương tự.
Ngày nay, thuật ngữ "mưa sau" hiếm khi được sử dụng, nhưng thần học Mưa sau vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng. Hầu hết các nhánh của Phong trào ân tứ đều tuân theo lời dạy của phong trào Mưa sau. Các phong trào hiện đại như Brownsville / Pensacola Revival, Toronto Blessing, và hiện tượng "tiếng cười thánh" là kết quả trực tiếp của thần học Mưa sau.
Phong trào Mưa sau là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giô-ên 2:23 - Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.