Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Giêsu có phải là điều Kinh thánh dạy?

"Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Jesus" trong lời cầu nguyện là một lời dạy có thể liên quan đến một số người lãnh đạo ban đầu của phong trào Lời Đức Tin. Khi người ta nói đến việc "cầu nguyện bằng huyết Chúa Jesus trong lời cầu nguyện", họ đề cập đến việc "đòi hỏi" quyền năng của Đấng Christ trên mọi vấn đề bằng cách sử dụng cụm từ "Tôi cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Jesus trên _______".
"Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Jesus" không có nền tảng nào trong Kinh Thánh. Không ai trong Kinh Thánh từng "cầu xin bằng huyết" của Đấng Christ. Những người "cầu nguyện nhân danh huyết" làm như là có những điều huyền diệu trong những lời này hoặc như thể bằng cách sử dụng chúng, lời cầu nguyện của họ bằng cách nào đó có quyền năng hơn. Lời dạy này được sinh ra từ quan điểm lầm lạc và dị giáo về cầu nguyện rằng lời cầu nguyện thật ra không gì khác ngoài là một cách để "thao túng Đức Chúa Trời" nhằm đạt được những gì chúng ta muốn thay vì cầu nguyện cho ý muốn của Ngài được thực hiện. Toàn thể phong trào Lời Đức Tin được thành lập dựa trên lời dạy giả dối rằng đức tin là một sức mạnh và nếu chúng ta cầu nguyện với đủ đức tin, thì Đức Chúa Trời bảo đảm cho chúng ta sức khoẻ, sự giàu có và hạnh phúc và sẽ giải phóng chúng ta khỏi mọi vấn đề và mọi hoàn cảnh. Theo quan điểm này, Đức Chúa Trời chỉ đơn giản là một cách để có được những gì chúng ta muốn chứ không phải là Đấng Tạo Hoá thánh khiết, toàn quyền, hoàn hảo và công bình mà Kinh Thánh tỏ cho thấy về Ngài.
Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.
II Ti-mô-thê 3:12
Những người dạy dỗ Lời Đức Tin sai trật này có một quan điểm cao về con người và "quyền" của chúng ta khi cầu xin những gì chúng ta muốn và khiến Đức Chúa Trời đáp ứng theo cách chúng ta muốn. Điều này là trái ngược với đức tin trong Kinh thánh chân chính được minh họa trong cuộc đời của Phao-lô và cách tiếp cận của ông đối với đau khổ và thử thách. Phao-lô đã viết trong 2 Ti-mô-thê rằng "hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ bị bắt bớ" (2 Ti-mô-thê 3:12). Nhưng Lời Đức Tin dạy rằng nếu chúng ta đau khổ hoặc bị bệnh hoạn hoặc đấu tranh với tội lỗi, đó là vì chúng ta không có đủ đức tin hoặc chúng ta không cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Jesus để đòi quyền lợi chính đáng của chúng ta. Nhưng chúng ta không thấy Phao-lô cầu nguyện nhân danh huyết của Đấng Christ hay đòi hỏi những gì "đáng lẽ ra là của ông" khi ông phải đối mặt với những thử thách và bắt bớ. Thay vào đó, chúng ta nhìn thấy đức tin bền vững của ông trong Đấng Christ bất kể tình huống nào: "Ta biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó" (2 Timôthê 1:12).
Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng! A-men.
II Ti-mô-thê 4:18
Paul đã "tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thoả lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:11-13). Niềm tin của Phao-lô là chỉ trong Đấng Christ, và ông có thể nói với niềm tin rằng: "Chúa sẽ giải thoát ta và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen! "(2 Ti-mô-thê 4:18).
Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
Cô-lô-se 1:13
"Cầu nguyện nhân danh huyết" như thường được thực hiện có nhiều điểm chung với chủ nghĩa huyền bí — niệm một công thức kỳ diệu và hy vọng nó có tác dụng — hơn là cầu nguyện theo Kinh thánh. Nói một số từ nhất định không làm cho lời cầu nguyện của chúng ta trở nên có mạnh mẽ một cách huyền diệu hơn. Hơn nữa, "cầu nguyện nhân danh huyết" của Đấng Christ là không cần thiết để đánh bại Satan. Nó đã bị đánh bại, và nếu chúng ta thật sự được sinh lại, Satan không có quyền gì trên chúng ta ngoài những gì Thiên Chúa cho phép vì mục đích và vinh quang của Ngài. Cô-lô-se 1:13-14 làm cho điều này hoàn toàn rõ ràng: "Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội."
Thay vì "cầu nguyện nhân danh huyết" của Đấng Christ cho sự bảo vệ hay quyền năng, Cơ Đốc nhân nên tuân theo mệnh lệnh truyền trong Gia-cơ 4:7, "Vậy, hãy vâng phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma qủi, thì nó sẽ lánh xa anh em". Thay vì thực hành một mẫu cầu nguyện không theo Kinh thánh, chúng ta phải tuân theo các quy tắc đơn sơ của Kinh Thánh – 1. sống một đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, 2. quản trị những ý nghĩ của mình để tránh tội lỗi, không "cho ma quỉ nhân dịp" (Ê-phê-sô 4:27), thú nhận tội lỗi của mình khi chúng ta thất bại với hai nguyên tắc đầu tiên đó, và mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời như được mô tả trong Ê-phê-sô 6:13-17.
Kinh Thánh cho chúng ta nhiều chỉ dẫn về đời sống đắc thắng trong Đấng Christ và "cầu nguyện nhân danh huyết của Chúa Jesus" không thuộc một trong số đó. Chúng ta đã được thanh tẩy bởi huyết của Đấng Christ, Ngài là Thầy tế lễ thượng phẩm và là Đấng Trung bảo của chúng ta "hằng sống để cầu thay" cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Như những con chiên của Ngài, chúng ta đã được ở dưới sự bảo vệ của Ngài; chúng ta chỉ cần sống mỗi ngày một tin tưởng vào Ngài vì những gì Ngài đã hứa và chu cấp.
Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Giêsu có phải là điều Kinh thánh dạy?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Ti-mô-thê 3:12 - Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.
II Ti-mô-thê 4:18 - Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng! A-men.
Cô-lô-se 1:13 - Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
Ê-phê-sô 6:13 - Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.
Hê-bơ-rơ 7:25 - Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.