Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Phước hạnh Toronto là gì?

Phước lành Toronto được cho là sự đổ đầy của Đức Thánh Linh trên dân sự của Hội thánh thông công Cơ Đốc Toronto Airport, trước đây là Nhà thờ Vineyard Toronto Airport. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1994, một mục sư Ngũ Tuần có tên là Randy Clark đã giảng tại nhà thờ và làm chứng về việc ông đã "say" trong Thánh Linh và cười không kiểm soát được. Để đáp lại lời làm chứng này, hội chúng đã bùng nổ trong sự ầm ĩ với những người cười, rống, nhảy múa, lắc, sủa như chó, và thậm chí bị mắc kẹt trong tư thế tê liệt. Những kinh nghiệm này được cho là do Đức Thánh Linh nhập vào thân thể con người. Mục sư của nhà thờ, John Arnott, gọi đó là một bữa tiệc lớn của Đức Thánh Linh. Biệt danh "phước lành Toronto" được đưa ra, và nhà thờ đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm quốc tế.
không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được.
Mác 9:18
Tuy nhiên, khi "phước lành" này được kiểm chứng theo ánh sáng của Kinh Thánh, thì chắc chắn nó không thể được gọi là như vậy. Không nơi nào trong Kinh Thánh có thể tìm ra một tiền lệ cho những gì đã xảy ra tại nhà thờ Toronto Airport. Gần nhất là Kinh thánh mô tả về hành vi tê liệt và kỳ quặc được thúc đẩy bởi Phước lành Toronto là những ảnh hưởng được chứng minh của nó đối với việc bị quỷ ám (xem Mác 9:18).
Nhà thờ Toronto Airport đã trở nên nổi tiếng vì những cơn bùng nổ cảm xúc của giáo dân và sự biểu lộ tâm lý kỳ quặc. Mục sư Arnott bắt đầu tập trung chủ yếu vào "bữa tiệc của Đức Thánh Linh". Các kinh nghiệm được tổ chức trong sự kính trọng cao hơn Thánh Kinh. Điều này thậm chí còn quá mức so với phong trào cực kỳ lôi cuốn Vineyard, đã cắt đứt quan hệ với nhà thờ Toronto Airport của họ vào năm 1995, khiến cho tên được thay đổi thành Mối thông công Cơ Đốc Toronto Airport.
Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.
I Cô-rinh-tô 14:40
Sự tập trung của một tín đồ phải là Chúa Giê-xu Christ, "là cội rễ (Đấng khởi nguyên) và cuối cùng (hoàn tất) của đức tin chúng ta" (Hê-bơ-rơ 12:2), không phải về chính mình, kinh nghiệm của một ai đó, hoặc thậm chí là Đức Thánh Linh. "Phước lành Toronto" tập trung vào phần còn lại, gây tổn hại cho đức tin Kinh Thánh. Các tín đồ có thể vui chơi, nhảy múa, ca hát, và thậm reo hò cho Chúa. Tuy nhiên, khi một lễ thờ phượng trở thành những cuộc nổi loạn, sự lên cơn và những sự bộc phát không kiểm soát được – tất cả được cho là do Đức Thánh Linh – thì có điều gì đó sai. Hội thánh phải được miêu tả bằng sự giữ vững Lời Chúa (I Ti-mô-thê 3:5), sự vui mừng (Phi-líp 4:4), và "cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em" (Phi-líp 4: 5, ESV). Phao-lô nói "…hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự" (1 Cô-rinh-tô 14:40).
Phước hạnh Toronto là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Mác 9:18 - không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được.
I Cô-rinh-tô 14:40 - Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.