Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về án tử hình?

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Rô-ma 5:8
Luật Cựu ước đã ra lệnh phạt tử hình cho những hành động khác nhau: giết người (Xuất Ai Cập Ký 21:12), bắt cóc (Xuất Ai Cập Ký 21:16), hành động thú tính (Xuất Ai Cập Ký 22:19), ngoại tình (Lê-vi ký 20:10), đồng tính luyến ái (Lê-vi ký 20:13), là tiên tri giả (Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:5), làm điếm và hãm hiếp (Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:4), và một vài tội ác khác. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thường bày tỏ lòng thương xót khi án tử hình đến hạn. David đã phạm tội ngoại tình và tội giết người, nhưng Đức Chúa Trời đã không đòi mạng sống của ông phải bị cất đi (2 Sa-mu-ên 11:1-5, 14-17; 2 Sa-mu-ên 12:13). Sau rốt, mọi tội lỗi chúng ta phạm đều sẽ đem đến án tử hình bởi vì tiền công tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Thật cảm tạ Ngài, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta trong việc không kết án chúng ta (Rô-ma 5:8).
Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Rô-ma 13:1
Khi những người Pha-ri-si mang một người đàn bà bị bắt quả tang về tội ngoại tình đến với Chúa Giê-xu và hỏi Ngài liệu bà ta có nên bị ném đá hay không, Chúa Giê-xu đã trả lời, “Nếu bất cứ ai trong các người không có tội, hãy để người đó ném đá người này trước hết" (Giăng 8:7). Điều này không nên được sử dụng để ngụ ý rằng Chúa Giê-xu đã bác bỏ án tử hình trong tất cả các trường hợp. Chúa Giê-xu chỉ đơn giản là đang phơi bày thói đạo đức giả của những người Pha-ri-si. Những người Pha-ri-si đã muốn bẫy Chúa Giê-xu vào việc phá vỡ luật Cựu Ước; họ đã không thật sự quan tâm về người đàn bà bị ném đá (người nam bị bắt quả tang trong vụ ngoại tình đã ở đâu?) Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đã thành lập hình phạt tử hình: “Bất cứ ai làm đổ máu người, máu người đó sẽ bị người ta làm đổ lại, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài” (Sáng Thế Ký 9:6). Chúa Giê-xu sẽ ủng hộ án tử hình trong một số trường hợp. Chúa Giê-xu cũng đã bày tỏ ân điển khi án tử hình đến hạn (Giăng 8:1-11). Sứ đồ Phao-lô đã hoàn toàn công nhận quyền lực của chính quyền khi thành lập án tử hình ở nơi thích hợp. (Rô-ma 13:1-7).
Một Cơ Đốc Nhân nên xem hình phạt tử hình như thế nào? Trước nhất, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời thành lập án tử hình trong Lời Ngài; bởi vậy, chúng ta sẽ quá là tự phụ khi nghĩ rằng chúng ta có thể thành lập một tiêu chuẩn cao hơn. Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn cao nhất về bất cứ sinh vật; Ngài là trọn vẹn. Tiêu chuẩn này áp dụng không chỉ cho chúng ta nhưng còn cho chính Ngài nữa. Do đó, Ngài yêu thương đến mức vô cùng, và Ngài có lòng thương xót tới mức vô cùng. Chúng ta cũng thấy rằng Ngài có cơn thạnh nộ tới mức vô cùng, và tất cả được duy trì trong một sự cân bằng trọn vẹn.
Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Rô-ma 13:1
Thứ hai, chúng ta phải công nhận rằng Đức Chúa Trời trao cho chính quyền thẩm quyền để xác định khi nào án tử hình đến hạn (Sáng Thế Ký 9:6; Rô-ma 13:1-7). Thật không đúng với Kinh Thánh khi tuyên bố rằng Đức Chúa Trời chống lại án tử hình trong tất cả các trường hợp. Cơ Đốc Nhân không bao giờ nên vui mừng khi án tử hình được thực thi, nhưng cùng lúc đó, Cơ Đốc Nhân không nên đấu tranh chống lại quyền của chính quyền khi xử tử các thủ phạm của những tội ác ghê tởm nhất.
Kinh thánh nói gì về án tử hình?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 5:8 - Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Rô-ma 13:1 - Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Rô-ma 13:1 - Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.