Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Lời cầu nguyện của tội nhân là Lời cầu nguyện của một người dâng lên Đức Chúa Trời, khi họ hiểu mình là một tội nhân cần Đấng cứu rỗi. Bản thân lời cầu nguyện của một tội nhân không đem lại được điều gì. Lời cầu nguyện của tội nhân thật sự bày tỏ sự chân thành những gì một người biết, hiểu và tin rằng bản chất tội lỗi của họ cần được sự cứu chuộc.
Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Ma-thi-ơ 25:46
Khía cạnh đầu tiên của lời cầu nguyện của tội nhân là hiểu rằng tất cả chúng ta là những tội nhân. Rô-ma 3:10 tuyên bố: “Như điều đã được viết, chẳng có một người công bình, dầu một người cũng không.” Kinh Thánh đã làm sáng tỏ rằng hết thảy chúng ta là tội nhân. Tất cả tội nhân chúng ta cần ơn thương xót và sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. (Tít 3:5-7) Bởi vì tội của chúng ta nên chúng ta xứng đáng bị án phạt đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Lời cầu nguyện của tội nhân là một lời khẩn xin ân điển thay vì hình phạt. Đây là lời cầu xin ơn thương xót thay vì sự phẫn nộ.
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 2:8
Khía cạnh thứ hai của lời cầu nguyện của tội nhân là biết những gì Đức Chúa Trời đã làm để chữa lành cho hoàn cảnh tội lỗi và hư mất của chúng ta. Đức Chúa Trời mang lấy xác thịt trở thành người trong hình người của Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:1,14) Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta lẽ thật về Đức Chúa Trời và sống đời sống công nghĩa và vô tội hoàn toàn. (Giăng 8:46; II Cô-rinh-tô 5:21) Sau đó Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, gánh thay hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu. (Rô-ma 5:8) Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết để chứng minh Ngài chiến thắng tội lỗi, sự chết và hỏa ngục (Cô-lô-se 2:15; I Cô-rinh-tô 15). Bởi vì tất cả những điều này, chúng ta được tha tội và được hứa ban cho một nơi ở đời đời trên thiên đàng – Nếu chúng ta đặt đức tin vào Chúa Giê-xu Christ. Tất cả những điều chúng ta phải làm là tin vào Chúa đã chết thế cho chúng ta và đã sống lại từ kẻ chết. (Rô-ma 10:9-10) Chúng ta có thể được cứu duy bởi ân điển, qua duy bởi đức tin vào duy Chúa Giê-xu Christ. Ê-phê-sô 2:8 tuyên bố: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.”
Nói lời cầu nguyện của tội nhân là cách đời giản tuyên bố với Đức Chúa Trời rằng bạn trông cậy vào Chúa Giê-xu Christ như là Cứu Chúa của bạn. Không có những lời “phép thuật” nào mang lại kết quả cứu rỗi. Chỉ duy nhất niềm tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu mới cứu được chúng ta. Nếu bạn hiểu rằng bạn là một tội nhân và cần sự sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ, sau đây là lời cầu nguyện của tội nhân mà bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Chúa, con biết con là một tội nhân, con biết con xứng đáng chịu hậu quả tội lỗi của con. Nhưng con tin Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của con. Con tin sự chết và sự sống lại của Ngài đã ban cho con sự tha thứ. Con tin Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu là Cứu Chúa duy nhất của riêng con. Cảm tạ ơn Chúa vì đã cứu chuộc và tha thứ cho con. Amen!”
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 25:46 - Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Ê-phê-sô 2:8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.