Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có tồn tại sự sống sau cái chết hay không?

Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ.
Gióp 14:1
Câu hỏi về sự tồn tại của sự sống sau cái chết là một câu hỏi muôn thuở. Có tồn tại sự sống sau cái chết hay không? Gióp nói thay cho tất cả chúng ta khi ông hỏi: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống lại được chăng!” (Gióp 14:1-2,14) Giống như Gióp, tất cả chúng ta gần như bị thách thức bởi câu hỏi này. Sau khi chúng ta qua đời thì chính xác điều gì sẽ xảy ra? Có phải đơn giản là chúng ta thôi tồn tại? Có phải đời sống là cánh cửa quay vòng của sự ra đi và quay lại trần gian để đạt đến một cá thể cao quí? Có phải mọi người đi đến cùng một nơi hay những nơi khác nhau? Có Thiên đàng và địa ngục không?
Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.
Rô-ma 4:25
Kinh Thánh nói với chúng ta rằng không những chỉ có sự sống sau cái chết, nhưng còn là sự sống đời đời rất vinh hiển mà “ Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (I Cô-rinh-tô 2:9). Chúa Giê-xu Christ, chính Đức Chúa Trời trong xác thịt Giê-xu đã đến thế gian để tặng cho chúng ta món quà sự sống đời đời. “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5) Những hình phạt của chúng ta xứng đáng phải chịu được Chúa gánh lấy và Ngài dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội. Ba ngày sau, Ngài đã sống lại minh chứng rằng Ngài chiến thắng trên sự chết . Ngài còn ở lại thế gian trong bốn mươi ngày và được hàng ngàn người làm chứng trước khi Ngài thăng thiên về Thiên đàng. Rô-ma 4:25 nói: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.”
Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng hiển nhiên. Sứ đồ Phao-lô đã thách thức câu hỏi căn cứ trên nhân chứng nhìn thấy tận mắt và không một ai tranh cãi được sự thật này. Sự sống lại là nền tảng trong niềm tin Cơ Đốc giáo vì Chúa Giê-xu Christ đã sống lại sau khi qua đời, niềm tin chúng ta là cũng được sống lại như vậy.
Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
I Cô-rinh-tô 15:20
Sự sống lại của Chúa Giê-xu là một sự kiện có nhiều bằng chứng xác thực. Phao-lô đã thách thức mọi người hãy chất vấn những người chứng kiến để xác thực sự kiện đó. Sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ là nền tảng của niềm tin Cơ Đốc giáo. Bởi vì Đấng Christ đã sống lại, thì chúng ta cũng có niềm hy vọng rằng chính chúng ta cũng sẽ được sống lại. Sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ chính là bằng chứng tối hậu chứng minh rằng sự sống sau cái chết là thật. Chúa Giê-xu là trái đầu mùa của một mùa gặt lớn của những người sẽ được sống lại. Sự chết về thể xác bắt nguồn từ A-đam, từ đó tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Nhưng những ai đã được tiếp nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời bởi đức tin vào Chúa Giê-xu Christ sẽ được ban cho sự sống mới. (I Cô-rinh-tô 15:20-22)
Cũng như Chúa Giê-xu đã sống lại bằng thân thể, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại bằng thân thể vào ngày Chúa trở lại. (I Cô-rinh-tô 6:14).
Mặc dầu thật sự tất cả chúng ta đều sống lại, nhưng không phải tất cả đều được lên Thiên đàng. Mỗi người phải đưa ra sự lựa chọn của mình trong cuộc đời này, và lựa chọn đó sẽ quyết định điểm đến đời đời của người đó. Kinh Thánh nói rằng theo như đã định cho chúng ta phải chết một lần, rồi sẽ chịu phán xét. (Hê-bơ-rơ 9:27) Những người làm sự công bình sẽ được hưởng sự sống đời đời trong Thiên đàng, nhưng những người không tin sẽ phải chịu hình phạt đời đời là hỏa ngục. (Ma-thi-ơ 25:46).
Hỏa ngục không chỉ là trạng thái tồn tại nhưng là một nơi có thực cũng như Thiên đàng. Đó là nơi những người không công bình sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đời đời không bao giờ chấm dứt. Họ sẽ phải chịu đựng đời đời, không kết thúc.
Hỏa ngục được mô tả là một hố sâu không đáy (Lu-ca 8:31; Khải Huyền 9:1) và là hồ lửa cháy bằng lưu huỳnh, những người trong nơi ấy sẽ chịu đốt cả ngày lẫn đêm mãi mãi đến muôn đời. (Khải Huyền 20:10) Trong hỏa ngục nơi có khóc lóc nghiến răng cho thấy sự đau đớn và buồn thảm cùng cực. (Ma-thi-ơ 13:42) Nơi ấy loài sâu bọ không hề chết và lửa không hề tàn. (Mác 9:48) Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng Ngài mong muốn họ từ bỏ đường lối hung dữ để được sự sống. (Ê-xê-chi-ên 33:11) Nhưng Ngài không ép buộc chúng ta tin nhận nếu chúng ta chọn khước từ Ngài. . Ngài chấp nhận sự lựa chọn sống đời đời xa cách Ngài của chúng ta.
Đời sống trên đất này là một cuộc thử nghiệm – Một sự chuẩn bị cho những gì sắp đến. Đối với người tin Chúa, sự sống sau cái chết là sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng.. Còn với người không tin Chúa, sự sống sau cái chết là sự đời đời trong hồ lửa. Làm sao chúng ta nhận được sự sống đời đời sau khi chết và tránh được sự đời đời trong hồ lửa? Chỉ có một con đường duy nhất: Tin vào Chúa Giê-xu Christ là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã nói: “Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết…” (Giăng 11:25-26)
Món quà của sự sống đời đời ban cho tất cả mọi người. “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36) Sau khi chết chúng ta không còn cơ để nhận món quà của sự cứu rỗi từ Chúa nữa. Điểm đến đời đời của chúng ta được quyết định bởi việc chúng ta tiếp nhận hay từ chối Chúa Giê-xu Christ ở trên đời sống thế gian này. “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi.” (2 Cô-rinh-tô 6:2) Nếu chúng ta tin nhận sự chết của Chúa Giê-xu Christ đền tội phản nghịch Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta được bảo đãm không chỉ một cuộc sống đầy ý nghĩa trên đất mà còn có cuộc sống đời đời trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Có tồn tại sự sống sau cái chết hay không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gióp 14:1 - Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ.
Rô-ma 4:25 - Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.
I Cô-rinh-tô 15:20 - Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
I Cô-rinh-tô 6:14 - và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.
Ma-thi-ơ 25:46 - Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Ê-xê-chi-ên 33:11 - Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?
Giăng 11:25 - Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
II Cô-rinh-tô 6:2 - Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.