Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Cô-ran và Muhammad xác nhận hay từ chối Kinh Thánh?

Kinh Cô-ran ca ngợi Kinh Thánh là lẽ thật đã được bảo tồn của Đức Chúa Trời.
Là một người Hồi giáo, sự hướng dẫn của bạn là gì? Nếu hadith (cơ sở của giáo lý và giáo luật đạo Hồi) hoặc các thầy tế khác với Kinh Cô-ran, thì bạn tin cái nào? Rất có thể, Kinh Cô-ran là thẩm quyền tối thượng của bạn. Kinh Cô-ran có cho phép bạn học hỏi từ Kinh Thánh không?
"Quả thật! Ta (Allah) đã ban Kinh Taurah xuống (cho Musa) trong đó có sẵn chỉ đạo và ánh sáng" (Su-ra 5:44a; 2:87)".
"Và Ta (Allah) đã cử Isa, con trai của Maryam nối gót Họ (các Nabi tiền bối) đến để xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh Taurah đã được ban xuống trước thời kỳ của Người và Ta đã ban cho Người Kinh Injil trong đó có chỉ đạo và ánh sáng để xác nhận lại điều đã có trước nó trong Kinh Taurah. (Kinh Injil) vừa là một chỉ đạo vừa là lời cảnh cáo cho những người sợ Allah" (Su-ra 5:46).
"Ngài ban Kinh sách (Qu'ran) xuống cho Ngươi (Muhammad) để xác nhận lại điều (mặc khải) đã được ban xuống trước Nó (Qu'ran) và Ngài đã ban Kinh Taurah (cho Musa) và Kinh Injil (cho Isa) (Su-ra 3:3).
"Nếu Ngươi có ý nghi ngờ về điều (mặc khải) mà Ta đã ban xuống cho Ngươi, thì hãy hỏi điều này nơi những kẻ đã đọc Kinh sách trước ngươi. Chắc chắn đó là sự thật từ Rabb của ngươi đã được mang đến cho Ngươi. Vậy chớ là một kẻ sinh lòng nghi ngờ. Và cũng chớ là một trong những kẻ phủ nhận những lời mặc khải của Allah bởi vì làm thế ngươi sẽ trở thành một kẻ mất mát" (Su-ra 10:94-95; 16:43).
Nếu bạn là một người Hồi giáo, bạn không có lý do gì để không đọc Kinh Thánh. Kinh Cô-ran ca ngợi nó. Tại sao bạn lại không bắt đầu đọc Kinh Thánh ngay hôm nay? Bắt đầu với sách Phúc âm Lu-ca, là sách kể về câu chuyện của Chúa Giê-xu. Chỉ một mình Ngài mới có thể ban cho bạn sự đảm bảo về thiên đàng.
Kinh Cô-ran và Muhammad xác nhận hay từ chối Kinh Thánh?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.