Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Khảo sát Cựu Ước

Cựu Ước chủ yếu đề cập đến các mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân tộc Y-sơ-ra-ên. Ngũ Kinh nói về sự sáng tạo của Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời thiết lập một mối quan hệ giao ước với Y-sơ-ra-ên. Các sách lịch sử ghi lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên, những chiến thắng và thành công cùng với những sự thua trận và thất bại của nó. Các sách văn thơ cho chúng ta một cái nhìn thân mật hơn về mối quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên và mong ước của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên để thờ phượng và vâng phục Ngài. Các sách tiên tri là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho Y-sơ-ra-ên để ăn năn khỏi sự thờ hình tượng và bất trung của nó và quay trở lại mối quan hệ của sự vâng phục và lòng trung thành thuộc linh.
Một tựa đề hay hơn có thể sẽ là Giao ước đầu tiên. Từ "Cựu" có xu hướng nói đến sự "lỗi thời" hoặc "không liên quan". Điều đó là hoàn toàn không đúng. Khảo sát Cựu Ước là một sự nỗ lực đáng giá và làm phong phú tâm linh. Để tìm kiếm khảo sát của một sách cụ thể trong Cựu Ước, bạn chỉ cần đánh tên của sách đó và từ "khảo sát". Chúng tôi chân thành hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự ích lợi của Khảo sát Cựu Ước trên bước đường bạn đồng đi với Đấng Christ.
Xin bạn cũng xem những bài biết sau để tìm hiểu thêm:
Khảo sát Cựu Ước

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.