Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thuộc tính nào của Đức Chúa Trời cao hơn tất cả những thuộc tính khác?

Câu hỏi thuộc tính nào của Chúa là cao nhất, quan trọng nhất hay “trên” những thuộc tính khác phải được trả lời theo hai phương thức song song. Một câu trả lời khả thi có thể phân biệt giữa các thuộc tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta quan trọng hơn để hiểu; nhưng trên thực tế, chúng ta cũng phải xem xét liệu một số thuộc tính của Chúa có quan trọng hơn đối với Ngài hay không. Điều thú vị là, khi nhìn vào các thuộc tính của Chúa, chúng ta thấy chúng đều hoàn hảo không thể thay đổi, vì vậy thực tế không có sự khác biệt nào về tầm quan trọng của chúng - ít nhất là đối với Chúa. Tuy nhiên, theo quan điểm của con người, cách chúng ta hiểu các đức tính của Chúa phải theo một trình tự nhất định.
Để thực sự hoàn hảo “vô cùng”, một sinh vật phải hoàn hảo về mọi phẩm chất. Các thuộc tính như toàn năng và toàn trí chỉ có thể tồn tại khi hợp tác với nhau. Ví dụ, một sinh vật không thể có tất cả sức mạnh có thể có trừ khi anh ta cũng có tất cả kiến ​​thức có thể có. Anh ta không thể biết tất cả trừ khi anh ta có mặt tất cả. Vân vân và vân vân. Vì lý do này, các thuộc tính của Chúa không thể được xếp hạng theo thang mức độ quan trọng như thể một số thuộc tính này quan trọng hơn những thuộc tính khác đối với việc Chúa là ai . Tất cả những phẩm chất của Chúa đều hoàn hảo như nhau, “vô hạn” như nhau và được xếp hạng như nhau.
Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!
Ê-sai 6:3
Đồng thời, con người không phải là vô hạn, chúng ta cũng không hoàn hảo. Sự hiểu biết của chúng ta phải diễn ra theo từng bước và từng giai đoạn. Vì lý do này, một số thuộc tính nhất định của Chúa phải được hiểu trước khi chúng ta có thể đánh giá đúng những thuộc tính khác. Khi tất cả đã được nói và làm xong, điểm khởi đầu để hiểu Thiên Chúa là ai, từ góc độ con người, là sự thánh thiện của Ngài (xem Ê-sai 6:3). Sự thánh thiện của Thiên Chúa có nghĩa là Ngài được tách biệt khỏi nhân loại, rằng Ngài là một cái gì đó khác với chúng ta, một cách triệt để và căn bản. Anh ấy là người hoàn hảo, không có chút bất chính nào. Trước khi hiểu bất cứ điều gì khác về Chúa, chúng ta phải hiểu rằng Chúa là thánh—nếu không nhận ra sự độc đáo này thì những phẩm chất khác của Ngài sẽ không có ý nghĩa.
Tổng quát hơn, chúng ta cần hiểu những thuộc tính “vượt quá” loài người của Chúa trước khi chúng ta có thể hiểu được những thuộc tính gắn liền với trải nghiệm của con người hơn. Chẳng hạn, sự thánh khiết, quyền tối thượng và quyền năng toàn năng của Đức Chúa Trời là nền tảng quan trọng để chúng ta hiểu biết về những đức tính khác của Ngài như tình yêu thương và sự công bằng. Như đã chỉ ra trước đây, sự hoàn hảo của Chúa đảm bảo rằng không có phẩm chất nào của Chúa “nhiều hơn” hoặc “kém” hơn những phẩm chất khác. Tuy nhiên, để nắm bắt được Chúa trong chừng mực mà trí óc con người có thể nắm bắt được, chúng ta có thể sắp xếp những phẩm chất đó theo một trật tự logic nhất định. Điều đó bắt đầu với sự thánh khiết của Ngài, mở rộng đến quyền năng của Ngài (toàn năng, quyền tối thượng, v.v.), và sau đó đến nhân cách của Ngài (tình yêu thương, lòng thương xót, công lý, v.v.).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-sai 6:3 - Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.