Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm sao để trở thành con của Chúa?

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
Giăng 1:12
“Nhưng hễ ai tin nhận Ngài [Chúa Giê-xu], tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12).
Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.
Giăng 3:7
“Các ngươi phải được tái sinh” Khi Ni-cô-đem, một vị lãnh đạo tôn giáo, đến cùng Ngài, Chúa Giê-xu không trực tiếp cam đoan về nước thiên đàng cho ông. Thay vào đó, Chúa nói “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người chẳng được tái sinh, người ấy không thể thấy vương quốc Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:7).
Khi một người được sinh ra lần đầu tiên, anh ta đã thừa hưởng bản chất tội lỗi bắt nguồn từ sự bất vâng lời của A-đam trong vường địa đàng. Không ai phải dạy một đứa trẻ cách vấp phạm tội. Nó có những khuynh hướng tội lỗi, dẫn đến những tội lỗi như nói dối, trộm cắp và thù nghịch. Thay vì trở thành con của Chúa, nó trở thành một đứa trẻ của sự bất tuân và sự thịnh nộ.
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,
Ê-phê-sô 2:1
“Về phần anh chị em, anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi của mình; đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời nầy, theo kẻ cầm quyền trên không trung [Sa-tăng], là tà linh đang hành động giữa các con cái của sự bất vâng lời. Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa; theo lẽ tự nhiên chúng ta là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác” (Ê-phê-sô 2:1-3).
Là con cái của sự thịnh nộ, chúng ta xứng đáng bị tách biệt khỏi Chúa ở nơi hỏa ngục. Thật tuyệt làm sao, khi đoạn thư Ê-phê-sô được tiếp tục bởi “Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ –ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu” (Ê-phê-sô 2:4-5).
Làm thế nào chúng ta có thể được sống trong Chúa/tái sinh/ trở thành con của Chúa? Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu.
Tiếp nhận Chúa Giê-xu “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12).
Đoạn kinh thánh trên đã giải thích rõ ràng cách thức để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng việc tin vào Ngài. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo những gì chúng ta phải tin nơi Chúa Giê-xu?
Đầu tiên, chúng ta phải nhận ra được rằng Chúa Giê-xu là con vĩnh hằng của Chúa Trời đã xuống thế gian trong hình hài con người. Được sinh ra bằng năng lực của Đức Thánh Linh qua nữ đồng trinh Ma-ri. Chúa Giê-xu không thừa kế bản chất tội lỗi của A-đam. Vì thế, Ngài còn được coi là người nam A-đam thứ hai (1 Cô-rinh-tô 15:22) Trong khi tội lỗi bất tuân của ông tổ A-đam đã mang lời nguyền tội lỗi xuống thế giới này, cuộc đời không khiếm khuyết của Đấng Cứu Chuộc đã che phủ tội lỗi của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là phải ăn năn (quay lưng với tội lỗi), tin vào cuộc đời không khiếm khuyết của Ngài để thanh tẩy chúng ta.
Tiếp đến, chúng ta phải có đức tin nơi Chúa Giê-xu như đấng Cứu chuộc của chúng ta. Chúa đã có 1 kế hoạch hiến tế chính con một không tì vết của Ngài trên thập tự giá để trả hình phạt mà lẽ ra chúng ta phải nhận cho tội lỗi của mình: chính là cái chết. Cái chết của đấng Christ giải phóng cho những ai tin nhận Ngài khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi.
Cuối cùng, chúng ta phải đi theo Chúa Giê-xu như Chúa Tể trị của chúng ta. Sau khi sống lại, đấng Christ đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, Đức Chúa trời đã trao tất cả quyền cai trị cho Ngài (Ê-phê-sô 1:20-23). Chúa Giê-xu dẫn dắt tất cả những người tin nhận Ngài; và Ngài sẽ đoán xét tất cả những ai chối bỏ Ngài (Công vụ 10:42). Với ân điển của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự ăn năn và đức tin trong Đấng Cứu rỗi, chúng ta được tái sinh trong cuộc đời mới với tư cách là con của Chúa. Chỉ có những ai tin Chúa Giê-xu – không phải chỉ biết về Ngài 1 cách đơn thuần nhưng tin cậy nơi Ngài cho sự cứu rỗi, trình dâng cho Ngài như trình dâng cho chủ nhân của mình, và yêu Ngài như một Đấng Tối Thượng – mới được trở nên con của Chúa.
Trở thành con của Chúa “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời. Ðó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.” (Giăng 1:12-13).
Giống như chúng ta không quyết định được sự ra đời về mặt thể xác của chúng ta trên thế giới này, chúng ta không thể tự khiến mình được tái sinh trong gia đình của Chúa bằng việc làm những điều tốt hay bằng việc tạo lên đức tin của chính chúng ta.
Như đoạn Kinh Thánh trên đã nói, Chúa là người “ban cho quyền phép” dựa trên ý muốn của Ngài. “Hãy xem, tình yêu Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tuyệt diệu dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Ðức Chúa Trời” (1 Giăng 3:1). Vì thế, điều duy nhất mà con cái Chúa tự hào không gì khác ngoài tự hào nơi Ngài (Ê-phê-sô 2:8-9).
Trẻ con được nuôi dạy lớn lên theo hình mẫu của bố mẹ. Tương tự, Chúa muốn con cái Ngài trở nên ngày một hơn giống Chúa Giê-xu Christ. Dù rằng sự hoàn hảo của chúng ta sẽ chỉ có được ở trên thiên đàng, con cái của Chúa luôn cố gắng tránh xa tội lỗi và hướng về sự ăn năn. “Hỡi các con thơ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là công chính. 8 Ai cứ phạm tội là thuộc về Ác Quỷ, vì Ác Quỷ đã phạm tội từ ban đầu. Vì lý do đó Con Ðức Chúa Trời đã xuất hiện để hủy diệt công việc của Ác Quỷ. 9 Ai do Ðức Chúa Trời sinh ra thì không còn khuynh hướng phạm tội, vì mầm sống của Ngài ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội vì đã được Ðức Chúa Trời sinh ra. 10 Bởi điều nầy con cái Ðức Chúa Trời và con cái Ác Quỷ được phân biệt rõ ràng: ai không làm điều công chính là không thuộc về Ðức Chúa Trời, và ai không yêu thương anh chị em mình cũng vậy” (1 Giăng 3:7-10).
Bạn cũng đừng nhầm lẫn; con cái của Chúa không bị chối bỏ vì lỡ phạm tội. Nhưng những người vẫn “thực hành” tội lỗi (không nghe theo đấng Christ và lời của Ngài mà vẫn tiếp tục tận hưởng thú vui tội lỗi chứng minh rằng họ vẫn chưa được thực sự tái sinh. Chúa Giê-xu nói về những con người đấy như sau, “Các ngươi thuộc về cha các ngươi là Ác Quỷ, và các ngươi muốn làm theo điều cha các ngươi muốn” (Giăng 8:44). Trái ngược lại, những con cái của Chúa không lưu luyến những thỏa mãn tội lỗi nhưng luôn muốn kiếm tìm sự hiểu biết, tình yêu và tôn vinh cha Thiên Thượng.
Trở thành con của Chúa là 1 món quà vô giá. Là con của Chúa, chúng ta trở thành 1 phần của gia đình Ngài (hội thánh), được hứa ban cho 1 nơi trên thiên đàng, và được diện kiến Chúa trong sự cầu nguyện như nói chuyện với 1 người Cha Thiên Thượng (Ê-phê-sô 2:19, 1 Phi-e-rơ 1:3-6, Rô-ma 8:15).
Hãy đáp lại lời kêu gọi của Chúa để ăn năn, tin nơi đấng Christ và trở thành con của Ngài ngay hôm nay.
Làm sao để trở thành con của Chúa?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
Giăng 3:7 - Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.
Ê-phê-sô 2:1 - Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,
Ê-phê-sô 2:4 - Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta,
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
I Cô-rinh-tô 15:22 - Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,
Ê-phê-sô 1:20 - mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
Ê-phê-sô 2:8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
I Giăng 3:7 - Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.