Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm sao để trở thành một Cơ đốc nhân?

Bước đầu tiên để trở thành môt Cơ đốc nhân là hiểu được ý nghĩa của cụm từ “Cơ đốc nhân”. Cụm từ “Cơ đốc nhân” (hay Christian trong tiếng Anh) xuất phát từ Cơ-rê-tiên (Christ) trong tiếng Hy lạp bắt nguồn từ thành An-ti-ốt ở thế kỷ thứ nhất (xem Công vụ 11:26). Có khả năng rằng, ban đầu cụm từ “Cơ-rê-tiên” mang ý nghĩa miệt thị. Nghĩa nguyên sơ của cụm từ này là “Đấng xức dầu nhỏ bé”. Tuy nhiên, trải qua nhiều thế kỷ, những tín đồ đã dùng “Cơ-rê-tiên” để nói về bản thân họ như những môn đồ của Chúa Giê-xu. Định nghĩa một cách đơn giản thì Cơ-rê-tiên hay Cơ đốc nhân là những người theo Chúa Giê-xu.
Tại sao tôi cần trở thành một Cơ đốc nhân?
Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
Mác 10:45
Chúa Giê-xu nói rằng Ngài “đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Một câu hỏi đặt ra là – tại sao chúng ta cần được chuộc? Sự cứu chuộc đồng nghĩa với một khoản thanh toán để giải phóng cho một ai đó. Trong các vụ bắt cóc, con tin bị bắt và giam giữ cho tới khi tiền chuộc được trả.
Aáy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
I Giăng 2:2
Chúa Giê-xu trả tiền chuộc để giải phóng chúng ta khỏi sự thân phận nô lệ! Nhưng nô lệ của cái gì? Đó là nô lệ của tội lỗi và các hậu quả của nó, là sự chết thể xác theo bởi sự cách biệt đời đời với Chúa. Tại sao Chúa Giê-xu phải trả cái giá này? Đó là vì chúng ta bị ô uế bởi tội lỗi (Rô-ma 3:23), do đó đáng bị xét xử bởi Chúa (Rô-ma 6:23). Chúa Giê-xu đã trả tiền chuộc cho chúng ta thế nào? Đó là bằng sự chết trên cây thập tự giá cho tội lỗi chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15:3; 2 Cô-rinh-tô 5:21). Tại sao sự chết của Chúa Giê-xu đủ để trả cho tội lỗi chúng ta? Vì Chúa Giê-xu là Chúa trong hình hài con người, Chúa đến trái đất để trở thành con người như chúng ta, qua đó sự chết của Ngài mang ý nghĩa sự chết của một con người để đền cho tội lỗi của chúng ta (Giăng 1:1,14). Vì là thần, sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị vô tận, đủ để trả cho tội lỗi của toàn bộ nhân loại (1 Giăng 2:2). Sự sống lại của Chúa Giê-xu sau khi chết thể hiện rằng sự chết của Ngài là một sự hiến tế trọn vẹn và có ý nghĩa rằng Ngài đã thực sự chiến thắng tội lỗi và cái chết.
Làm sao để trở thành một Cơ đốc nhân.
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 14:6
Đây là phần tuyệt vời nhất. Nhờ tình yêu của Chúa cho chúng ta, mà Ngài đã mở một con đường đơn giản cho những ai muốn trở thành Cơ đốc nhân. Tất cả những gì bạn phải làm là tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu rỗi, tuyệt đối tin nhận ra rằng sự chết của Ngài là một sự hiến tế trọn vẹn cho tội lỗi chúng ta (Giăng 3:16), tuyệt đối nương cậy vào Ngài là Đấng Cứu Chuộc duy nhất (Giăng 14:6; Công vụ 4:12). Việc trở thành Cơ đốc nhân không phải chỉ là những nghi lễ, là việc đi đến nhà thờ, hay làm một số điều giáo lý và tiết chế một số điều khác. Trở thành Cơ Dốc Nhân gói gọn toàn bộ trong việc có một mối quan hệ riêng tư/cá nhân với Chúa Giê-xu. Một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu, thông qua đức tin, là điều biến một người trở thành Cơ Đốc nhân.
Bạn đã sẵn sàng để trở thành 1 Cơ đốc nhân hay chưa?
Nếu bạn cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng trở thành một Cơ đốc nhân bằng việc tiếp nhận Chúa Giê-xu như Đấng Cứu Chuộc của cuộc đời mình, tất cả những gì bạn cần làm là tin vào Ngài. Bạn có hiểu và tin rằng tội lỗi của mình và rằng mình đáng bị sự phán xét của Chúa? Bạn có hiểu và tin rằng Chúa Giê-xu đã nhận hình phạt thay cho bạn, chết thay cho bạn? Bạn có hiểu và tin rằng cái chết của Ngài là sự hiến tế trọn vẹn cho tội lỗi của bạn. Nếu câu trả lời của bạn cho cả ba câu hỏi trên là có, thì hãy đơn giản đặt sự tin tưởng của bạn nơi Đấng Cứu chuộc là Chúa Giê-xu. Tiếp nhận Ngài, bằng đức tin, trọn vẹn tin tưởng mình Ngài. Đó là tất cả những gì đưa bạn trở thành một Cơ đốc nhân.
Làm sao để trở thành một Cơ đốc nhân?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Mác 10:45 - Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
I Giăng 2:2 - Aáy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
Giăng 14:6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.