Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chúa Giê-su có hình xăm không (Khải Huyền 19:16)?

Trong tầm nhìn của John về Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn , anh ta thấy Chúa Giê-su cưỡi ngựa trắng từ thiên đường, tiến hành cuộc chiến chống lại thế lực ác thú của con thú. Khải Huyền 19:16 bao gồm mô tả này về Chúa Giê-su: “Trên áo choàng và trên đùi ngài có ghi tên này: vua của các vua và chúa của các chúa.” Một số người đã đọc câu này và kết luận rằng Chúa Giê-su có một hình xăm trên đùi của Ngài — và do đó, hình xăm là tốt và thích hợp cho tất cả những người theo Chúa Giê-su Christ ngày nay.
Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
Ma-thi-ơ 5:17
Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã và đang là một người Do Thái. Luật Do Thái cảnh báo, “Chớ chặt xác mình cho người chết hoặc xăm hình lên mình. TÔI LÀ CHÚA ”(Lê-vi Ký 19:28). Chúa Giê-su, là một người Do Thái vâng lời, bị ràng buộc bởi Luật pháp Môi-se, sẽ không xăm mình. Chúa Giê-su đến Trái đất để thực hiện Luật pháp Môi-se, không vi phạm (Ma-thi-ơ 5:17).
Vậy, trên áo choàng của Chúa Giê-su và trên đùi Ngài có ghi “Vua của các Vua và Chúa của các Chúa” có nghĩa là gì?
Sách Khải Huyền chứa đầy tính biểu tượng, và mô tả trong Khải Huyền 19:16 là tượng trưng. Trong cùng một đoạn văn, đôi mắt của Chúa Giê-su được cho là “như lửa rực cháy” (câu 12), áo choàng của Ngài thấm đẫm máu (câu 13), và có một thanh gươm từ miệng Ngài (câu 15). Rõ ràng, không có mô tả nào trong số những mô tả này là theo nghĩa đen; tên được viết trên đùi của Chúa Giê-su cũng có thể là nghĩa bóng. Việc đề cập đến tên được viết trên áo choàng và đùi của Ngài rất có thể có nghĩa là các chữ đó hoàn toàn không có trên da của Ngài; đúng hơn, chúng được viết trên phần áo choàng che đùi của Ngài.
Trong thời cổ đại, một vị vua hoặc quý tộc thường có tước hiệu hoặc kính trọng được dệt trên quần áo của mình và khắc trên lưỡi kiếm, chuôi kiếm hoặc bao kiếm của mình. Cho rằng bao kiếm sẽ được treo từ một dải ở thắt lưng, các chữ trên bao kiếm sẽ rơi xuống gần ngang đùi. Đây sẽ là một lời giải thích hợp lý, vì Chúa Giê-su sẽ không bao giờ vi phạm luật Lê-vi bằng cách xăm mình.
Một khả năng khác là tượng Chúa Kitô đang đeo một biểu ngữ, hoặc một chiếc khăn thắt lưng, kéo dài từ vai đến đùi, và trên biểu ngữ này có viết “Vua của các vị vua và Chúa của các Chúa”.
Trong mọi trường hợp, có vẻ như Chúa Giêsu không có một hình xăm thực sự. Cách tốt nhất để xác nhận sự thật của vấn đề là ở với Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại để gây chiến với những kẻ đã mang dấu ấn của con thú. Bạn có thể xem cho chính mình. Vui lòng đọc trang Got Eternal Life của chúng tôi và xem làm thế nào để được cứu và nhận được sự sống vĩnh cửu.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:17 - Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.