Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?

Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.
I Phi-e-rơ 4:12
Không có công thức kỳ diệu hay bài trắc nghiệm dứt khoát nào có thể cho chúng ta biết chính xác ân tứ thuộc linh của chúng ta là gì. Thánh Linh phân phát các ân tứ khi Ngài quyết định (1 Cô-rinh-tô 12:7-11). Một vấn đề chung của các tín hữu là những cám dỗ để được nâng cao ân tứ thuộc linh của chúng ta bằng cách chỉ phục vụ Đức Chúa Trời ở những lĩnh vực mà chúng ta cảm thấy mình có tài năng. Đó không phải là cách ân tứ thuộc linh vận hành. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vâng lời phục vụ Ngài trong tất cả mọi việc. Ngài sẽ trang bị cho chúng ta ân tứ hay những ân tứ chúng ta cần để thực hiện nhiệm vụ mà Ngài đã kêu gọi chúng ta (Rô-ma 12:6-8; Ê-phe-sô 4:7-12; 1 Phi-e-rơ 4:12)
Xác định những ân tứ thuộc linh có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Những trắc nghiệm ân tứ thuộc linh hay những bản khảo sát mặc dù không thể hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng nó có thể xác định giúp chúng ta hiểu ân tứ thuộc linh của chúng ta có thể là gì. Sự xác nhận từ những người khác cũng làm sáng tỏ một phần nào đó trong việc nhận biết những ân tứ thuộc linh của chúng ta. Người khác nhìn thấy chúng ta phục vụ Chúa thường có thể xác định ân tứ thuộc linh mà chúng ta có thể thờ ơ hoặc không nhận ra. Cầu nguyện cũng quan trọng. Người biết chính xác ân tứ thuộc linh của chúng ta chính là người đã ban ân tứ đó- Chúa Thánh Linh. Chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta biết được ân tứ của chúng ta là gì để chúng ta có thể sử dụng tốt hơn các ân tứ đó cho vinh hiển của Ngài.
Vâng, Đức Chúa Trời kêu gọi một số người để giảng dạy và cho họ ân tứ giảng dạy (Ê-phe-sô 4:11-12). Đức Chúa Trời kêu gọi một số người làm người phục vụ và ban cho họ với ân tứ phục vụ. Tuy nhiên, biết cụ thể ân tứ thuộc linh của chúng ta không có nghĩa là chúng ta từ chối phục vụ Chúa trong các lãnh vực ngoài ân tứ của chúng ta. Lợi ích là gì khi biết những ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta? Tất nhiên là có lợi. Có sai hay không khi tập trung quá nhiều vào những ân tứ thuộc linh mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội khác để phục vụ Đức Chúa Trời? Có. Nếu chúng ta đã hiến dâng đời sống để được Đức Chúa Trời sử dụng, Ngài sẽ trang bị cho chúng ta những ân tứ thuộc linh chúng ta cần.
Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Phi-e-rơ 4:12 - Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.