Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Các Nhà Tiên Tri Chính và Các Nhà Tiên Tri Nhỏ là gì?


The terms Major Prophets and Minor Prophets are simply a way to divide the Old Testament prophetic books. The Major Prophets are Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. The Minor Prophets are Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. The Minor Prophets are also sometimes called The Twelve.
The Major Prophets are described as “major” because their books are longer and the content has broad, even global implications. The Minor Prophets are described as “minor” because their books are shorter (although Hosea and Zechariah are almost as long as Daniel) and the content is more narrowly focused. That does not mean the Minor Prophets are any less inspired than the Major Prophets. It is simply a matter of God choosing to reveal more to the Major Prophets than He did to the Minor Prophets.
Both the Major and Minor Prophets are usually among the least popular books of the Bible for Christians to read. This is understandable with the often unusual prophetic language and the seemingly constant warnings and condemnations recorded in the prophecies. Still, there is much valuable content to be studied in the Major and Minor Prophets. We read of Christ’s birth in Isaiah and Micah. We learn of Christ’s atoning sacrifice in Isaiah. We read of Christ’s return in Ezekiel, Daniel, and Zechariah. We learn of God’s holiness, wrath, grace, and mercy in all of the Major and Minor Prophets. For that, they are most worthy of our attention and study.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.