Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Lời tiên tri là gì?

Tiên tri chỉ đơn giản là nói lời tiên tri. Tiên tri là danh từ, và tiên tri là động từ. Lời tiên tri theo định nghĩa cơ bản nhất của nó là “một thông điệp từ Chúa”. Vì vậy, nói tiên tri là công bố một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Do đó, người làm điều này là một nhà tiên tri. Mặc dù việc kể trước thường được kết hợp với lời tiên tri, nhưng việc tiết lộ tương lai không phải là yếu tố cần thiết của lời tiên tri; tuy nhiên, vì chỉ có Chúa mới biết tương lai, nên bất kỳ lời có thẩm quyền nào về tương lai đều phải là một lời tiên tri, tức là một thông điệp từ Chúa.
Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.
II Phi-e-rơ 1:21
Trong Cựu Ước, có những nhà tiên tri chỉ nói những thông điệp thiêng liêng của họ cho vua hoặc cho dân chúng (ví dụ, Samuel, Nathan, Elijah và Elisha). Sau đó, có một loạt các “nhà tiên tri viết” có các thông điệp được lưu giữ trong Kinh thánh (ví dụ, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên, Ô-sê và Ma-la-chi). Thông thường, các nhà tiên tri sẽ mở đầu lời nói của họ bằng những từ như “Chúa đã phán như vậy” (KJV) hoặc “đây là những gì Chúa nói” (NIV). Vấn đề là Đức Chúa Trời đã thông báo điều gì đó cho các nhà tiên tri, và họ đang trực tiếp nói cho Ngài. “Vì lời tiên tri không bao giờ có nguồn gốc từ ý muốn con người, nhưng các nhà tiên tri, dù là con người, đã nói từ Đức Chúa Trời khi họ được Đức Thánh Linh mang theo” (2 Phi-e-rơ 1:21).
Theo Phục truyền luật lệ ký 13, có hai dấu hiệu của một nhà tiên tri chân chính. Đầu tiên, anh ta không được hướng mọi người đi theo các vị thần khác. Thứ hai, bất cứ khi nào nhà tiên tri nói điều gì đó về các sự kiện trong tương lai, thì những sự kiện đó phải xảy ra. Nếu nhà tiên tri cổ vũ việc thờ cúng các vị thần giả, hoặc nếu những lời tiên đoán của anh ta không thành hiện thực, thì anh ta là một nhà tiên tri giả.
Đức Chúa Trời thường ban cho nhà tiên tri một thông điệp về một điều gì đó sẽ xảy ra trong ngắn hạn, để tạo cho ông sự tin cậy về thông điệp dài hạn hơn. Chẳng hạn, Giê-rê-mi nói với các nhà lãnh đạo của Giu-đa rằng quốc gia này sẽ bị Ba-by-lôn chinh phục. Nhưng một “nhà tiên tri” khác, một lang băm tên là Hananiah, đã đứng lên và nói rằng Chúa đã cho anh ta một thông điệp khác, và tuyên bố rằng Jeremiah không phải là một nhà tiên tri thực sự. Jeremiah nói với Hananiah rằng trong vòng một năm, Hananiah sẽ chết, và trong năm đó anh ấy chết (Giê-rê-mi 28). Việc Giê-rê-mi có thể dự đoán tương lai một cách chính xác như vậy nên những lời nói khác của ông càng đáng tin cậy hơn.
Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;
Rô-ma 12: 6
Trong Tân Ước, Giăng Báp-tít tuyên bố rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời và Đấng Mê-si đang ở hiện trường, và ông xác định Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si đó. John thường được gọi là vị tiên tri cuối cùng trong Cựu ước. Trong phần còn lại của Tân Ước, các nhà tiên tri không được nhắc đến nhiều. Có vẻ như các sứ đồ đã hoàn thành vai trò tiên tri khi họ nói trực tiếp và có thẩm quyền cho Đức Chúa Trời, và lời của họ ngày nay được lưu giữ trong Kinh Thánh. Ê-phê-sô 2:20 liệt kê các sứ đồ và tiên tri là nền tảng của hội thánh, với Chúa Giê-su Christ là nền tảng . Rõ ràng, trước khi giáo luật của Kinh thánh được hoàn chỉnh, Đức Chúa Trời có thể đã thông báo trực tiếp cho mọi người một cách thường xuyên hơn. Lời tiên tri được liệt kê là một trong những ân tứ của Thánh Linh (xin xem Rô-ma 12: 6–8).
Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét.
I Cô-rinh-tô 14: 29
Ngày nay, mối quan tâm lớn nhất là liệu món quà tiên tri có tiếp tục hay không hay nó chấm dứt khi thời kỳ nền tảng của hội thánh đã hoàn tất. Đầu tiên Cô-rinh-tô 12—14 là đoạn Kinh Thánh Tân Ước dài nhất liên quan đến lời tiên tri. Hội thánh tại Cô-rinh-tô đã lạm dụng món quà này cũng như món quà tiếng lạ. Một vấn đề mà họ gặp phải là, khi các tín đồ tụ họp, có quá nhiều nhà tiên tri đang nói, và họ đã ngắt lời nhau để khởi động. Phao-lô nói rằng ít nhất phải có hai hoặc ba nhà tiên tri nói, và họ nên làm như vậy cùng một lúc. Những người khác nên cẩn thận xem xét hoặc đánh giá những gì nhà tiên tri nói (1 Cô-rinh-tô 14: 29–31). Có lẽ hiểu rõ nhất là một số người ở Cô-rinh-tô nghĩ rằng họ đang nhận được một lời trực tiếp từ Đức Chúa Trời, nhưng họ có thể đã nhầm; vì thế,họ cần phải nộp những lời tiên tri của họ trước sự phán xét của hội thánh. Như trong Cựu ước, nếu một lời tiên tri trong Tân ước trái với giáo lý đúng đắn, thì lời tiên tri đó sẽ bị bác bỏ.
Sự hướng dẫn trong 1 Cô-rinh-tô 14 cũng gợi ý rằng một người nên thận trọng khi nói thay cho Đức Chúa Trời nếu điều mặc khải là ngoài Kinh thánh. Mang một “thông điệp từ Đức Chúa Trời” không tự động đặt một người vào vị trí có thẩm quyền. Nhà tiên tri tiềm năng nên khiêm tốn gửi thông điệp của mình cho các nhà lãnh đạo của hội thánh để xác nhận. Chỉ thị của Phao-lô cho thấy rằng món quà tiên tri đã bắt đầu suy yếu như một món quà có thẩm quyền vào thời điểm sách 1 Cô-rinh-tô được viết ra.
Một nhà thuyết giáo hay mục sư ngày nay hoàn thành vai trò tiên tri ở mức độ mà anh ta công bố và giải thích Lời Chúa đã được viết ra. Tuy nhiên, các mục sư không bao giờ được gọi là “tiên tri” trong Tân Ước. Mục sư có thể tự tin nói: “Chúa đã phán như vậy,” nếu ông tiếp nối nó với chương và câu. Thật không may, một số mục sư giả sử một lớp áo tiên tri và đưa ra những tuyên bố không phải từ Đức Chúa Trời mà là từ trí tưởng tượng của chính họ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Phi-e-rơ 1:21 - Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.
Rô-ma 12: 6 - Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;
I Cô-rinh-tô 14: 29 - Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.