Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ân tứ thuộc chữa lành là gì?

Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.
Ma-thi-ơ 4:24
Ân tứ chữa lành là sự bày tỏ siêu nhiên của Đức Thánh Linh trong việc đem đến sự chữa lành và sự giải phóng khỏi bệnh tật một cách kì diệu. Đó chính là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy công việc của tội lỗi và/ hoặc của điều ác trong cơ thể con người, chẳng hạn như sự chữa lành mà Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài đã thực hiện (Ma-thi-ơ 4:24; 15:30; Công vụ 5:15-16; 28:8-9). Ân tứ chữa lành được ban cho hội thánh chủ yếu được ghi lại trong 1 Cô-rinh-tô 12, đoạn Kinh Thánh liệt kê những ân tứ thuộc linh.
Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;
I Cô-rinh-tô 12:9
Các ân tứ thuộc linh là những quyền năng, kỹ năng, khả năng, hay kiến thức Đức Chúa Trời ban cho các Cơ Đốc Nhân qua Đức Thánh Linh. Phao-lô và Phi-e-rơ nói với hội thánh rằng mục đích của những ân tứ thuộc linh là để "phục vụ nhau…vì lợi ích chung" (1 Cô-rinh-tô 12:7; 1 Phi-e-rơ 4:10, TTHD ), và trên hết là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Thiên Chúa ban những ân tứ thuộc linh này để sử dụng theo mục đích của Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:11), nhưng trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, những ân tứ ấy dường như chỉ là một kiểu biểu tượng để khẳng định cho vị thế hay được sử dụng để chứng tỏ sự nổi trội. Thật thú vị khi trong 1 Cô-rinh-tô 12:9 đề cập tới "các ân tứ" chữa lành trong số nhiều, có thể điều đó chỉ ra những dạng ân tứ chữa lành khác nhau. Các ân tứ chữa lành có thể mang ý nghĩa là có nhiều kỹ năng hay khả năng. Đó có thể là năng quyền để đem đến sự chữa lành kỳ diệu hoặc đầy kịch tính, giống như việc khiến người què đi được, hay chữa lành qua việc sử dụng hoặc biểu biết về y học. Đó thậm chí có thể là khả năng cảm thông và bày tỏ tình yêu với những người khác để chữa lành vết thương trong tình cảm.
mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? -là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta,
Hê-bơ-rơ 2:3
Đã có nhiều cuộc tranh luận về việc sử dụng ân tứ thuộc linh trong vòng các Cơ Đốc Nhân. Một số người tin rằng ngày nay ân tứ chữa lành và những ân tứ dấu lạ khác không còn hiệu lực, trong khi những người khác tin rằng những ân tứ phép lạ vẫn đang được sử dụng. Tất nhiên, quyền năng chữa lành không bao giờ đến bởi năng khiếu của một người. Quyền năng chữa lành đến từ Chúa, và chỉ mình Chúa mà thôi. Mặc dù ngày nay Đức Chúa Trời vẫn chữa lành, chúng ta tin rằng sự chữa lành của Ngài thông qua ân tứ chữa lành chủ yếu thuộc về các sứ đồ trong thế kỷ đầu tiên của hội thánh để khẳng định sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời (Công vụ 2:22; 14:3; Hê-bơ-rơ 2:3-4)
Đức Chúa Trời vẫn thực hiện những phép lạ. Ngài vẫn chữa lành cho con người, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa chữa lành cho "tất cả mọi người". Không có câu Kinh Thánh nào đảm bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho chúng ta. Thiên Chúa chỉ chữa lành khi điều đó "theo ý muốn của Ngài" (2 Ti-mô-thê 4:20; 1 Giăng 5:14). Thân thể của chúng vẫn chưa được cứu chuộc (Rô-ma 8:23). Chẳng có gì ngăn cản Chúa chữa lành cho một người qua mục vụ của một người khác, và dĩ nhiên, Chúa vẫn chữa lành qua sự cầu nguyện của Hội Thánh và những Cơ Đốc Nhân. Tuy nhiên, ân tứ chữa lành bằng phép lạ là một ân tứ thuộc linh dường như không còn hoạt động ngày nay. Nói một cách khác, không có bằng chứng đáng tin cậy nào để tin rằng ngày nay có những Cơ Đốc Nhân được trao cho ân tứ đặc biệt, có cùng quyền năng để chữa lành và làm cho người chết sống lại giống như Phi-e-rơ và Phao-lô (Công vụ 3:1-8; 9:36-42; 19:11-12; 20:7-11). Tất nhiên, chúng ta phải luôn luôn nhận biết rằng Đức Chúa Trời chắc chắn có thể can thiệp theo cách Ngài thấy phù hợp dù trong hoàn cảnh "bình thường" hay qua một phép lạ. Chính sự cứu rỗi của chúng ta là phép lạ. Chúng ta đáng lẽ phải chết trong tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã bước vào đời sống của chúng ta và khiến chúng ta trở nên tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Đây là sự chữa lành lớn nhất dành cho tất cả nhân loại.
Ân tứ thuộc chữa lành là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 4:24 - Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.
I Cô-rinh-tô 12:9 - Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;
Hê-bơ-rơ 2:3 - mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? -là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta,
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.