Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ân tứ thuộc giúp đỡ là gì?

Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
I Cô-rinh-tô 12:28
Ân tứ giúp đỡ được tìm thấy là một trong các ân tứ thuộc linh được liệt kê trong Kinh Thánh (Rô-ma 12:6-8; 1 Cô-rinth-tô 12:8-10; 1 Peter 4:10-11). Từ Hy Lạp dịch "giúp đỡ" trong 1 Cô-rinh-tô 12:28 chỉ được tìm thấy ở đó , nghĩa là chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Chính vì vậy, ý nghĩa thật sự của ân tứ giúp đỡ cũng hơi mơ hồ. Từ "giúp đỡ" được dịch có nghĩa đen là "để cứu trợ, giúp đỡ, tham gia, và/ hoặc hỗ trợ." Những người có ân tứ giúp đỡ là những người có thể trợ giúp hoặc giúp đỡ người khác trong hội thánh với lòng thương và trong ân điển. Ân tứ này có nhiều áp dụng rộng rãi, từ việc giúp đỡ cá nhân làm công việc nhà hàng ngày tới việc hỗ trợ trong việc quản lý các công việc của hội thánh.
Giúp đỡ trong thân thể của Đấng Christ có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số người xem ân tứ giúp đỡ được ban cho những ai sẵn sàng "giúp một tay" và thậm chí làm những công việc thế tục nhất và không được tán đồng với tinh thần khiêm nhường và đầy ân điển. Những người giúp đỡ thường là những tình nguyện viên thường xuyên làm việc quanh khuôn viên và khu đất của nhà thờ, thường làm những công việc trong thầm lặng. Những người khác thì xem giúp đỡ là trợ giúp những người góa bụa và những người cao tuổi hay những gia đình hoàn thành các công việc hàng ngày, đi cùng để trợ giúp trong những lĩnh vực cần giúp đỡ. Những người giúp đỡ này thực hiện ân tứ phục vụ theo nghĩa rộng, trợ giúp và hỗ trợ thân thể của Đấng Christ.
Lời nói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.
Châm-ngôn 25:11
Tuy nhiên, có lẽ có một ý nghĩa sâu sắc trong ân tứ giúp đỡ. Bởi vì đó là một trong những ân tứ thuộc linh được ban cho từ Đức Thánh Linh, tất cả đều với mục đích xây dựng thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:7; 1 Phi-e-rơ 4:10), cho nên khía cạnh thuộc linh của ân tứ giúp đỡ thậm chí có thể quan trọng hơn khía cạnh thực tế. Những người có ân tứ giúp đỡ được trao cho khả năng độc đáo để nhận ra những ai đang tranh đấu với sự nghi ngờ, nỗi sợ hãi và những trận chiến thuộc linh khác. Họ hướng những người đang có nhu cầu về thuộc linh bằng lời nói nhân từ, với sự thấu hiểu và thái độ cảm thông, và khả năng đặc biệt để nói ra lẽ thật thuộc linh vừa trong sự cáo trách và lòng yêu thương. Những lời của họ "giống như những trái táo vàng để trên chén bạc" (Châm ngôn 25:11) đối với những người đang yếu đuối và mệt mỏi về mặt tâm linh. Những Cơ Đốc Nhân hữu ích này có thể dập tắt sự lo lắng trong trái tim bất ổn bằng những lời nói chân thật đầy tự tin và vui mừng.
Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài biết rõ chúng ta. Ngài biết mọi nhu cầu và thử thách của chúng ta và ban ân tứ giúp đỡ cho những người đặc biệt để có thể đồng hành cùng với người khác trong sự nhân từ, ân điển và tình yêu thương. Những thánh đồ đáng quý này có thể nâng đỡ những tấm lòng bằng việc giúp mang những gánh nặng mà chúng ta không thể, và không nên gánh một mình.
Ân tứ thuộc giúp đỡ là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 12:28 - Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
Châm-ngôn 25:11 - Lời nói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.