Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự khác biệt giữa nhà thờ hữu hình và vô hình là gì?

Kinh thánh không bao giờ sử dụng thuật ngữ nhà thờ hữu hình hay nhà thờ vô hình. Nhưng ý tưởng về nhà thờ hữu hình so với nhà thờ vô hình là kết quả tự nhiên của sự hiểu biết Kinh thánh về giáo lý cứu rỗi. Nhà thờ hữu hình là biểu hiện của Tin Lành mà mọi người có thể thấy: sự tụ họp và thực hành của các cá nhân trong các tòa nhà nhà thờ khác nhau vào các ngày Chủ nhật. Hội thánh vô hình là hội thánh thật, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy: những tín đồ được tái sinh, quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi vì không phải tất cả những ai đi lễ nhà thờ hoặc thực hiện các công việc tôn giáo đều được cứu, nhà thờ hữu hình bao gồm cả những người không tin. Hội thánh vô hình bao gồm những người được Chúa cứu chuộc và đóng ấn.
Theo một số cách, khái niệm nhà thờ hữu hình / vô hình tương quan với khái niệm nhà thờ địa phương / phổ quát . Sự khác biệt là nhà thờ địa phương đề cập đến một hội thánh tụ họp trong một tòa nhà; nhà thờ hữu hình bao gồm tất cả các nhà thờ địa phương, ở khắp mọi nơi.
Nhà thờ hữu hình được dễ dàng xác định bởi các bẫy tôn giáo của nó: tòa nhà nhà thờ, mục sư hoặc giáo sĩ, lịch, giáo lễ, nghi lễ, giáo phái, v.v. Khi ai đó nói, "Tôi đến Nhà thờ như vậy và tương tự", ông ấy đang đề cập đến Nhà thờ. Khi ai đó lái xe bên hồ và nhìn thấy một số người đang được rửa tội, họ đang nhìn vào một phần của nhà thờ có thể nhìn thấy.
Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.
I Giăng 2:19
Để xác định với nhà thờ hữu hình là chấp nhận nhãn hiệu “Tin Lành”, nhưng, nếu không có sự biến đổi tâm linh do Thần Khí của Đức Chúa Trời khởi xướng, thì nhãn hiệu chỉ có vậy. Tin Lành danh nghĩa chiếm một phần lớn của nhà thờ hữu hình. Ma-thi-ơ bỏ rơi Phao-lô “vì ông yêu thế gian này” (2 Ti-mô-thê 4:10); Demas là một phần của nhà thờ hữu hình trong một thời gian, nhưng anh ta không bao giờ là một phần của nhà thờ vô hình, và cuối cùng anh ta đã thể hiện màu sắc thật của mình (xin xem 1 Giăng 2:19).
Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,
Lu-ca 17 : 20
Hội thánh vô hình, bao gồm tất cả những người được cứu chuộc, là thuộc linh và trên trời chứ không thuộc thế gian này (Giăng 18:36). Như Chúa Giê-su giải thích, “Nước Đức Chúa Trời đến không phải là điều có thể quan sát được, và người ta cũng sẽ không nói:“ Đây rồi ”hay“ Đây rồi, ”bởi vì nước Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi” (Lu-ca 17 : 20–21).
Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới.
Ga-la-ti 6:15
Nhà thờ vô hình không cần những bồi đắp vật chất để làm cho nhà thờ hữu hình có thể nhìn thấy được. Bỏ phụng vụ ra khỏi nhà thờ hữu hình, và nhà thờ vô hình sẽ vẫn còn. Nghi lễ tôn giáo không có gì khác biệt đối với nhà thờ vô hình: “Không cắt bao quy đầu hay không cắt bao quy đầu đều không có nghĩa gì cả; sự sáng tạo mới đáng giá bao nhiêu ”(Ga-la-ti 6:15). Đốt nhà thờ bị thiêu rụi, và các tín đồ vẫn bao gồm nhà thờ.
Những thứ hữu hình trên thế giới này, bao gồm giáo phái nhà thờ, tòa nhà nhà thờ, thánh ca, sách cầu nguyện và băng ghế dài, đều sẽ qua đi vì chúng chỉ là tạm thời (1 Cô-rinh-tô 7:31). Những điều vô hình của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ qua đi vì chúng vĩnh cửu như ở trên trời (Lu-ca 12:33).
Trong Giăng 4:20, người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng nói với Chúa Giê-su rằng: “Các ngươi là người Do Thái cho rằng nơi chúng ta phải thờ phượng là ở Giê-ru-sa-lem.” Theo thuật ngữ của chúng tôi, người phụ nữ Samaritanô đang nói về nhà thờ hữu hình. Chúa Giê-su trả lời bằng cách xác định Hội thánh vô hình: “Hãy tin tôi, sắp đến lúc các ngươi không thờ phượng Cha trên núi này cũng không ở Giê-ru-sa-lem. . . . Thời kỳ sắp đến và đã đến khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha trong Thánh Linh và lẽ thật, vì họ là loại người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần khí, và những kẻ thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong Thánh Linh và lẽ thật ”(Giăng 4: 21–24).
Tất cả chúng ta nên làm cho Đức Chúa Trời “hữu hình” với thế giới mà chúng ta đang sống, “vì chính Đức Chúa Trời làm việc trong bạn theo ý muốn và hành động để hoàn thành mục đích tốt đẹp của Ngài” (Phi-líp 2:13). Để làm được điều đó, chúng ta phải là một phần của nhà thờ vô hình, “được tạo ra. . . sống với Đấng Christ. . . và ngồi. . . ở cùng Ngài trên các cõi trời ”(Ê-phê-sô 2: 5–6).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Giăng 2:19 - Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.
Lu-ca 17 : 20 - Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,
Ga-la-ti 6:15 - Vì điều yếu cần, chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới.
Lu-ca 12:33 - Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.
Giăng 4: 21 - Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem.
Ê-phê-sô 2: 5 - nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.