Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu?

Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
Rô-ma 1:24
Mọi người có trách nhiệm giải thích với Đức Chúa Trời dù có hay không về việc "nghe nói về Ngài". Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài rõ ràng trong tự nhiên (Rô-ma 1:20) và trong tấm lòng của loài người. (Truyền Đạo 3:11). Vấn đề là nhân loại là tội lỗi; chúng ta từ chối tất cả kiến thứcy về Đức Chúa Trời và nổi loạn chống lại Ngài (Rô-ma 1:21-23). Nếu không nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chiều theo những ham muốn tội lỗi trong lòng chúng ta, và chúng ta sẽ hiểu thế nào là cuộc sống vô ích và đau khổ khi cách xa khỏi Đức Chúa Trời. Ngài đã khiến điều này đến với những người liên tục từ chối Ngài (Rô-ma 1:24-32).
Trên thực tế, không phải là người ta không có nghe nói gì về Đức Chúa Trời. Nhưng, vấn đề là họ đã từ chối những gì họ đã nghe và những gì được nhìn thấy dễ dàng trong tự nhiên. Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:29 tuyên bố: "Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp." Câu Kinh Thánh này dạy một nguyên tắc quan trọng-tất cả những người thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời sẽ thấy Ngài. Nếu một người thực sự mong muốn biết Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài cho họ biết.
Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Rô-ma 3:11
Vấn đề là "Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời." (Rô-ma 3:11). Con người từ chối những kiến thức về Đức Chúa Trời hiện diện trong thiên nhiên và trong tấm lòng của mỗi người, và thay vào đó quyết định tôn thờ một “vị thần do họ tạo ra.” Thật ngớ ngẩn khi tranh luận về việc Đức Chúa Trời có công bằng hay không định người nào đó xuống địa ngục khi mà người ấy không bao giờ có cơ hội để nghe Tinh Lành của Đấng Christ. Con người có trách nhiệm với Đức Chúa Trời về những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho họ. Kinh Thánh nói rằng mọi người từ chối những hiểu biết này cho nên Đức Chúa Trời phải đoán phạt họ trong hoả ngục.
Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
Ma-thi-ơ 28:19
Thay vì tranh luận về số phận của những người chưa bao giờ nghe, chúng ta, những Cơ Đốc nhân nên làm điều tốt nhất để đảm bảo họ sẽ nghe đến. Chúng ta được kêu gọi để rao giảng Tin Lành cho cả thế gian (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công Vụ 1:8). Chúng ta biết những người từ chối sự hiểu biết về Đức Chúa Trời bày tỏ trong tự nhiên, vì cớ đó chúng ta phải công bố Tin Lành về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ. Chỉ bằng cách chấp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ mà mọi người có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ và giải cứu khỏi sự xa cách Đức Chúa Trời mãi mãi.
Nếu chúng ta cho rằng những người không bao giờ nghe Tin Lành sẽ được nhận ơn thương xót từ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu những người không bao giờ nghe Tin Lành được cứu, thì sẽ hợp lý khi chúng ta bảo đảm không người nào có cơ hội được nghe phúc âm. Vì viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra là khi chúng ta chia sẻ Tin Lành và họ từ chối điều đó. Nếu điều đó đã xảy ra, họ sẽ bị phán xét. Những người không nghe Tin Lành phải được lên án hoặc sẽ không còn động lực cho việc rao giảng Tin Lành. Tại sao lại mạo hiểm chia sẻ Tin Lành cho người mà có thể họ sẽ từ chối và tự đoán xét chính mình, trong khi họ đã được cứu khi chưa bao giờ nghe về Tin Lành (Rô-ma 10:13-15)?
Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 1:24 - Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
Rô-ma 3:11 - Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 28:19 - Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
Rô-ma 10:13 - Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.