Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ Đốc Nhân có thể mất sự cứu rỗi hay không?

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 2:8
Đầu tiên, chữ “Cơ Đốc Nhân” phải được định nghĩa lại. Một “Cơ Đốc Nhân” không phải là một người nói một lời cầu nguyện hay đi trong hành lang nhà thờ, hay được lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc Nhân. Những điều này có thể là một phần trong trải nghiệm của Cơ Đốc Nhân, nhưng những điều này không tạo lên một Cơ Đốc Nhân. Một Cơ Đốc Nhân là một người hoàn toàn tin cậy vào Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế và từ đó nhận lãnh Đức Thánh Linh (Giăng 3:16; Công vụ 16:31; Ê-phê-sô 2:8-9).
Vậy, với định nghĩa này trong tâm trí, một Cơ Đốc Nhân có thể mất sự cứu rỗi hay không? Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Có lẽ cách tối ưu nhất để trả lời câu hỏi là kiểm tra Kinh Thánh nói gì vào lúc xảy ra sự cứu rỗi và nghiên cứu những điều mà mất sự cứu rỗi có thể gây ra:
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:17
Một Cơ Đốc Nhân là một tạo vật mới. “Vậy nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì người ấy là một tạo vật mới; những gì cũ đã qua đi; nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17). Một Cơ Đốc Nhân không phải đơn giản là một phiên bản “cải thiện” của một người; một Cơ Đốc Nhân hoàn toàn là một tạo vật mới. Người đó “trong Đấng Christ”. Nếu một Cơ Đốc Nhân mất sự cứu rỗi thì tạo vật mới này sẽ bị phá hủy.
vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình,
I Phi-e-rơ 1:18
Một Cơ Đốc Nhân được cứu chuộc. “Biết rằng anh chị em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố” (I Phi-e-rơ 1:18-19). Thế giới được cứu chuộc dựa vào sự mua chuộc đã được thực hiện, là một cái giá đã được trả. Chúng ta được mua chuộc bằng cái giá sự chết của Đấng Christ. Nếu một Cơ Đốc Nhân mất sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời sẽ phải tự hủy bỏ sự mua chuộc cho từng linh hồn mà Ngài đã trả bằng huyết báu của Đấng Christ.
Một Cơ Đốc Nhân được xưng công chính. “Vì vậy khi chúng ta được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Ðức Chúa Trời nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 5:1). Xưng công chính là tuyên bố ai đó công chính. Những ai mà tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa thì “được tuyên bố là công chính” bởi Đức Chúa Trời. Nếu một Cơ Đốc Nhân mất sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời sẽ phải quay trở về với Lời Ngài và “thu hồi tuyên bố” mà trước đó Ngài đã tuyên bố. Những tội lỗi đã được tha phải bị xét xử lại và bị kết tội. Đức Chúa Trời sẽ phải đảo ngược sự kết tội đã được tuyên án bởi thẩm phán thiêng liêng.
Một Cơ Đốc Nhân được hứa về sự sống đời đời. “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Sự sống đời đời là một lời hứa được ban ra mãi mãi trong thiên đàng cùng với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa rằng “Tin và ngươi sẽ nhận được sự sống đời đời.” Nếu một Cơ Đốc Nhân mất sự cứu rỗi thì sự sống đời đời sẽ phải được định nghĩa lại. Cơ Đốc Nhân được hứa để sống đời đời. Chẳng lẽ đời đời không phải là “đời đời”?
Một Cơ Đốc Nhân được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. “Cũng trong Ðấng Christ, khi anh chị em nghe sứ điệp của chân lý, là Tin Mừng cứu rỗi, anh chị em tin thờ Ngài, và đã được đóng ấn bằng Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đã hứa ban. Ðức Thánh Linh là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta, trong khi chờ đợi những người thuộc về Ngài được cứu chuộc, để ca ngợi vinh hiển Ngài” (Ê-phê-sô 1:13-14). Tại thời điểm của đức tin, một Cơ Đốc Nhân mới tin Chúa được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, là Đấng được hứa để thực hiện chức năng như là bảo chứng cho cơ nghiệp trên trời. Kết quả cuối cùng là sự vinh hiển của Chúa được tôn cao. Nếu một Cơ Đốc Nhân mất sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời phải xóa ấn chứng, thu hồi Đức Thánh Linh, xóa bỏ sự bảo chứng, phá vỡ lời hứa của Ngài, hủy bỏ sự bảo đảm, giữ lại cơ nghiệp, từ bỏ sự khen ngợi, và giảm bớt sự vinh viển của Ngài.
Một Cơ Đốc Nhân được đảm bảo sự vinh hiển. “Những người Ngài đã định trước, Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã cho được xưng công chính; những người Ngài đã cho được xưng công chính, Ngài cũng đã làm cho vinh hiển” (Rô-ma 8:30). Dựa vào phân đoạn Rô-ma 5:1, sự xưng công chính là dành cho chúng ta tại thời điểm của đức tin. Dựa vào Rô-ma 8:30, sự vinh hiển đi cùng với sự xưng công chính. Lời hứa này sẽ được thành nghiệm khi những Cơ Đốc Nhân nhận lấy thân thể sống lại trọn vẹn trên thiên đàng. Nếu một Cơ Đốc Nhân mất sự cứu rỗi thì Rô-ma 8:30 thành ra sai, bởi vì Đức Chúa Trời không thể bảo đảm sự vinh hiển cho tất cả những người mà Ngài đã định, đã gọi, và đã xưng công bình.
Một Cơ Đốc Nhân không thể mất sự cứu rỗi. Hầu hết, nếu không phải tất cả, những điều mà Kinh Thánh nói xảy ra cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Đấng Christ sẽ mất hiệu lực nếu sự cứu rỗi có thể bị đánh mất. Sự cứu rỗi là món quà của Chúa, mà món quà của Chúa thì không thể rút lại được (Rô-ma 11:29). Một Cơ Đốc Nhân không thể được dựng nên mới rồi lại chưa mới. Sự chuộc lại không thể không được mua chuộc. Sự sống đời đời không thể là tạm thời. Đức Chúa Trời không thể thất hứa với lời của Ngài. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối (Tít 1:2).
Hai sự chống đối phổ biến với niềm tin vào Cơ Đốc Nhân không thể mất sự cứu rỗi là liên quan đến những vấn đề dựa trên trải nghiệm như sau: 1) Còn đối với những Cơ Đốc Nhân sống trong tội lỗi, đời sống không chịu ăn năn thì sao? 2) Còn đối với Cơ Đốc Nhân từ chối đức tin và khước từ Đấng Christ? Vấn đề với những chống đối này là việc đặt giả định rằng tất cả mọi người mà gọi bản thân là “Cơ Đốc Nhân” thì đều coi là đã được tái sinh. Kinh Thánh tuyên bố rằng Cơ Đốc Nhân thật sẽ không sống trong tình trạng không ăn năn và triền miên trong tội lỗi (I Giăng 3:16). Kinh Thánh cũng nói rằng hễ ai rời bỏ đức tin thì đang biểu hiện rằng người đó không phải là một Cơ Đốc Nhân thật (I Giăng 2:19). Người đó có thể là một tín đồ tôn giáo, có thể mặc trên mình một vỏ bọc tuyệt vời, nhưng thực ra người đó vẫn chưa được tái sinh bao giờ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. “Các ngươi sẽ biết chúng khi xem trái của chúng” (Ma-thi-ơ 7:16). Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời thuộc về “người đã được sống lại từ cõi chết, để chúng ta có thể có kết quả cho Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 7:4)
Không có gì có thể tách rời con cái của Đức Chúa Trời ra xa khỏi tình yêu của Cha Thiên Thượng (Rô-ma 8:38-39). Không có gì có thể cướp Cơ Đốc Nhân ra khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời (Giăng 10:28-29). Đức Chúa Trời bảo đảm sự sống đời đời và duy trì sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta. Người chăn cừu nhân lành tìm kiếm con chiên bị lạc mất, và “Khi đã tìm được, người ấy vui mừng vác nó lên vai mang về” (Lu-ca 15:5-6). Chiên con được tìm thấy và người chăn chiên vui vẻ gánh lấy gánh nặng; Chúa Chủ Tể chúng ta có trách nhiệm hoàn toàn để mang những con chiên lạc mất về nhà an toàn.
Giu-đe 24-25 tiếp tục nhấn mạnh về sự tốt lành và thành tín của Đấng Cứu Rỗi chúng ta: “Giờ đây, nguyện Ðấng có thể giữ gìn anh chị em khỏi vấp ngã và làm cho anh chị em đứng vững trước vinh quang Ngài một cách vẹn toàn trong niềm vui vô tả, và nguyện Ðức Chúa Trời độc nhất vô nhị, Ðấng Giải Cứu chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, được vinh hiển, uy nghi, quyền lực, và quyền phép, từ trước vô cùng, hiện nay, cho đến đời đời. A-men.”
Một Cơ Đốc Nhân có thể mất sự cứu rỗi hay không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 2:8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
I Phi-e-rơ 1:18 - vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình,
Rô-ma 5:1 - Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Ê-phê-sô 1:13 - Aáy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,
Rô-ma 5:1 - Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
Tít 1:2 - trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước,
Rô-ma 7:4 - Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
Lu-ca 15:5 - Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.