Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết?

Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.
Ma-thi-ơ 27:44
Trong Kinh Thánh, cao điểm của việc cải đạo tin Đức Chúa Giê-xu Christ vào giờ chót/ vào những phút cuối cùng là trường hợp tên tội phạm bị đóng đinh cùng với Đức Chúa Giê-xu (Lu-ca 24:29-43). Thời gian ngắn trước lúc chết, tên tội phạm vô tín này đã từng chửi rủa Đấng Christ (Ma-thi-ơ 27:44). Tuy nhiên, vào phút cuối, tên tội phạm này đã ăn năn và biết rằng Đức Chúa Giê-xu là Vua thiên đàng (Công Vụ 20:21). Chúa đã cứu hắn qua lời hứa, “Ngày hôm nay, ngươi sẽ ở với Ta trong Ba-ra-đi”.
Mặc dù câu chuyện về tên cướp trên thập tự giá đã chứng minh rằng việc cải đạo vào phút cuối là có thể được, Kinh Thánh cảnh báo chúng ta hãy ăn năn ngay bây giờ, đừng chờ đợi cho đến một lúc nào khác. Giăng Báp-tít đã cảnh cáo rằng: “Hãy ăn năn, vì Nước Thiên đàng đã tới gần!” (Mat 3:2). Đức Chúa Giê-xu đã có sứ điệp tương tự liên quan đến nhu cầu về sự ăn năn ngay lập tức (Mat 4:17).
Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!
II Cô-rinh-tô 6:2
Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống: “Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14; so sanh Châm Ngon 27:1). Chúng ta không được dạy là hãy để việc cải đạo vào một ngày nào đó, nhưng hãy tin Chúa ngay hôm nay! “Ngày nay, nếu chúng ta nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 4:7). Không một ai trong chúng ta biết mình sẽ còn sống bao lâu nữa trên đời này, hay mình sẽ chết như thế nào. Có thể chúng ta sẽ chết rất bất ngờ, và sự chết không mong đợi đó sẽ ngăn cản việc chúng ta tin Chúa vào những phút cuối cùng. Chỉ một cách lựa chọn hợp lý là hãy ăn năn và tin Đức Chúa Giê-xu ngay hôm nay. “Ta nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta bảo ngươi rằng, hiện nay là ngày ngày thuận tiện của Đức Chúa Trời, hiện nay là ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2).
Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 27:44 - Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.
II Cô-rinh-tô 6:2 - Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.