Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu Đức Chúa Trời có tha thứ những tội lớn không? Liệu Chúa có tha thứ cho kẻ giết người không?

Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.
Hê-bơ-rơ 10:14
Có nhiều người tin cách sai lầm rằng Chúa tha thứ những tội “nhỏ” như nói dối, giận dữ, và những suy nghĩ bất khiết nhưng không tha thứ cho những tội “lớn” như tội giết người và tội ngoại tình (2 Sa-mu-en 11:2-12:13). Điều này không đúng. Không có tội nào quá lớn đến nỗi Đức Chúa Trời không tha thứ được (Thi-Thiên 100:10-14). Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài đã chết để gánh lấy mọi hậu quả của tội lỗi cho toàn nhân loại (1Giăng 2:2). Khi chính cá nhân một người đặt đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, mọi tội lỗi của người đó đều được tha. Điều đó bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai của người đó, dù tội đó lớn hay nhỏ. Chúa Giê-xu đã chết để gánh lấy mọi hậu quả của tội lỗi chúng ta, và khi họ được tha thứ, thì mọi tội đều được tha thứ (Cô-lô-sse 1:14, Công vụ 10:43; Hê-bơ-rơ 10:14).
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
Rô-ma 10:13
Hết thảy chúng ta đều là những tội nhân (Rô-ma 3:23; 1 Vua 8:46) và phải gánh chịu hình phạt đời đời (Rô-ma 6:23;Khả Huyền 25:46). Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta, để gánh lấy mọi hậu quả của tội lỗi chúng ta (Rô-ma 5:8). Bất cứ ai tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đều được tha thứ, dù cho người đó có phạm tội gì đi nữa (Giăng 3:16; Rô-ma 10:13). Ngày nay, một kẻ giết người hay một kẻ phạm tội ngoại tình có lẽ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng (luật pháp, mối liên hệ,…) cho hành vi phạm tội của mình nhiều hơn những kẻ “chỉ là” người nói dối. Nhưng tội của kẻ giết người hay của kẻ phạm tội ngoại tình đều được tha thứ cách toàn diện và đời đời vào giây phút người đó tin cậy và đặt đức tin của Ngài nơi Đấng Christ.
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:21
Nhân tố quyết định được nói đến ở đây không phải là độ lớn của tội lỗi; mà là độ lớn của sự hy sinh chuộc tội của Đấng Christ. Nếu huyết vô tội của Chiên Con của Đức Chúa Trời đủ để bao phủ mọi tội của hàng triệu người nào tin cậy Ngài, thì điều đó không bị giới hạn bởi độ lớn của tội hay là loại tội nào. Khi Ngài nói, “Mọi sự đã trọn” (Giăng 19:30), nghĩa là tội lỗi đã đến hồi kết thúc, sự đền tội và sự hy sinh cho tội lỗi đã trọn, sự tha thứ hoàn toàn đã đạt được, sự bình an đã đến (Rô-ma 5:1), và sự cứu chuộc khỏi mọi tội lỗi đã được thành tựu. Sự cứu chuộc được đảm bảo và chắc chắn và hoàn hảo; không còn cần thêm một điều gì nữa, hay có thể thêm một điều gì nữa vào sự cứu chuộc (2 Cô-rinh-tô 5:21). Hơn nữa, công tác cứu chuộc của Đấng Christ được hoàn tất trọn vẹn mà không cần đến sự giúp đỡ của con người, và không thể không được thực hiện.
Liệu Đức Chúa Trời có tha thứ những tội lớn không? Liệu Chúa có tha thứ cho kẻ giết người không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 10:14 - Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.
Rô-ma 10:13 - Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
II Cô-rinh-tô 5:21 - Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.