Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chúng ta có hai hoặc ba phần; cơ thể và linh hồn / tinh thần, hay cơ thể, linh hồn và tinh thần?

Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Gia-cơ 2:26
Genesis 1: 26–27 cho biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người khác biệt với tất cả các tạo vật khác. Kinh thánh dạy rõ ràng rằng con người có ý định trải nghiệm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, và do đó, Ngài đã tạo ra chúng ta như một sự hợp nhất của cả hai khía cạnh vật chất (vật chất) và phi vật chất (thuộc linh) (Truyền đạo 12: 7, Ma-thi-ơ 10:28, 1 Cô-rinh-tô 5 : 5, 2 Cô-rinh-tô 4:16; 7: 1, Gia-cơ 2:26). Thành phần vật chất của con người rõ ràng là thành phần hữu hình và vật chất: cơ thể vật chất. Các khía cạnh phi vật chất là vô hình: linh hồn, tinh thần , trí tuệ, ý chí, lương tâm, trí tuệ, tình cảm,… Những thứ này tồn tại bất tận ngoài tuổi thọ của cơ thể vật chất.
Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Rô-ma 12: 2
Tất cả con người đều sở hữu các đặc tính vật chất (vật chất) và phi vật chất (tinh thần). Mỗi người có một cơ thể vật chất. Tuy nhiên, những phẩm chất vô hình, phi vật chất của con người vẫn thường được tranh luận. Kinh thánh nói gì về những điều này? Sáng thế ký 2: 7 nói rằng con người được tạo ra như một “linh hồn sống” (KJV). Dân số ký 16:22 gọi Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời của các linh hồn của mọi loài xác thịt” (ESV). Châm ngôn 4:23 nói với chúng ta, “Trên hết, hãy bảo vệ trái tim của bạn, vì mọi việc bạn làm đều chảy ra từ nó,” cho thấy rằng trái tim (không phải cơ tim) là trung tâm của ý chí và cảm xúc của con người. Trong Công vụ 23: 1, Phao-lô đề cập đến lương tâm là phần của tâm trí kết tội chúng ta về điều đúng và điều sai. Rô-ma 12: 2 nói về sức mạnh biến đổi của tâm trí được đổi mới. Những câu này, và nhiều câu khác, đề cập đến các khía cạnh khác nhau của các thành phần tâm linh của nhân loại.
Bằng một cách nào đó, linh hồn, tinh thần, tình cảm, lương tâm, ý chí và trí óc được kết nối và tương tác với nhau. Có lẽ linh hồn-tinh thần bao gồm sự kết hợp của tất cả các khía cạnh phi vật chất khác của con người. Với suy nghĩ này, nhân loại là lưỡng phân (“cắt đôi”) hay tam phân (“cắt làm ba”)? Nói cách khác, chúng ta có hai phần (thể xác và linh hồn-tinh thần), hay chúng tôi có ba phần (thể xác, linh hồn và tinh thần)? Không thể giáo điều được. Các nhà thần học đã khác nhau về vấn đề này trong nhiều thế kỷ, và chưa bao giờ có một tuyên bố chính thống quyết định về vấn đề này là đúng.
Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối, Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết, và trở về bụi đất.
Thi-thiên 104: 29
Những người tin Kinh thánh dạy rằng con người là sự phân đôi xem con người bao gồm hai phần: thể xác và tinh thần. Có hai quan điểm chung về sự phân đôi này. Quan điểm thứ nhất cho rằng con người là một thể thống nhất và tinh thần cùng tạo nên một linh hồn sống động. Linh hồn con người là tinh thần và thể xác hợp nhất thành một nhân tính. Quan điểm này được hỗ trợ bởi Sáng thế ký 2: 7; Các số 9:13; Thi thiên 16:10; 97:10 và Giô-na 4: 8. Quan điểm này nhấn mạnh rằng từ tiếng Hê-bơ-rơ nephesh trong những câu này dùng để chỉ một linh hồn (hợp nhất), một thực thể sống, một sự sống hay một bản ngã — tức là một người hợp nhất (linh hồn) bao gồm một thể xác và tinh thần. Người ta lưu ý rằng, khi Kinh Thánh nói đến việc ruach (“hơi thở, gió hoặc thần khí”) bị tách ra khỏi cơ thể, thì con người sẽ bị tan rã (gãy xương) —dọc (xin xem Truyền đạo 12: 7; Thi thiên 104: 29; 146 :4).
Quan điểm phân đôi thứ hai cho rằng tinh thần và linh hồn là một thứ giống nhau với hai tên gọi khác nhau. Quan điểm này nhấn mạnh thực tế là các từ linh hồn và linh hồn thường được dùng thay thế cho nhau (Lu-ca 1: 46–47; Ê-sai 26: 9; Ma-thi-ơ 6:25; 10:28, 1 Cô-rinh-tô 5: 3, 5) và nên được hiểu như từ đồng nghĩa đề cập đến cùng một thực tại tâm linh bên trong mỗi người. Do đó, vị trí phân đôi cho rằng con người bao gồm hai phần. Con người là một thể xác và tinh thần, tạo nên linh hồn, hoặc thể xác và linh hồn-tinh thần.
Những người tin Kinh thánh dạy rằng con người là một sinh vật phân đôi xem con người bao gồm ba phần riêng biệt: thể xác, linh hồn và tinh thần. Họ nhấn mạnh 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 và Hê-bơ-rơ 4:12, dường như phân biệt giữa thần khí và linh hồn. Người theo thuyết phân đôi phản bác rằng, nếu 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 dạy về phép phân đôi, thì theo cách thông diễn tương tự, Mác 12:30 có dạy phép tách tứ phân không?
Điều quan trọng là phải quyết định một cách chính xác giữa phân đôi và tam phân? Có lẽ không; tuy nhiên, một lời cảnh báo là thích hợp. Một số người theo quan điểm trichotomist đã dạy một cách sai lầm rằng Chúa có thể bỏ qua linh hồn / trí tuệ của chúng ta và giao tiếp trực tiếp với tinh thần của chúng ta; sự giảng dạy như vậy dẫn đến sự thần bí phi lý. Các nhà thờ khác đã sử dụng vị trí ba ngôi để dạy về khả năng Cơ đốc nhân bị quỷ ám . Bởi vì họ coi linh hồn và tinh thần là hai khía cạnh phi vật chất riêng biệt trong Tin Lành, họ mặc định rằng một người có thể được Chúa Thánh Thần ngự trị và người kia có thể bị chiếm hữu bởi các lực lượng ma quỷ. Sự dạy dỗ này có vấn đề ở chỗ không có tài liệu tham khảo nào trong Kinh thánh rằng những người được Chúa Thánh Thần ngự trị có thể đồng thời bị quỷ ám.
Bất kể một Cơ đốc nhân tin rằng sự phân đôi hay sự phân đôi thể hiện rõ nhất sự hiểu biết chính xác về Kinh thánh, tất cả chúng ta đều có thể hiệp nhất ngợi khen Đức Chúa Trời với tác giả Thi thiên: “Tôi ngợi khen Chúa vì tôi được tạo ra một cách đáng sợ và tuyệt vời; công việc của bạn thật tuyệt vời, tôi biết rõ điều đó ”(Thi thiên 139: 14).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 2:26 - Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Rô-ma 12: 2 - Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Thi-thiên 104: 29 - Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối, Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết, và trở về bụi đất.
I Cô-rinh-tô 5: 3 - Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta),
Mác 12:30 - Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.
Thi-thiên 139: 14 - Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.