Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chết thuộc linh có nghĩa là gì?

Chết thuộc linh là bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Khi A-đam phạm tội trong Sáng thế ký 3:6, ông đã gây ra cái chết cho toàn thể nhân loại. Lệnh truyền của Đức Chúa Trời cho A-đam và Ê-va là họ không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Nó đi kèm với lời cảnh báo rằng sự bất tuân sẽ dẫn đến cái chết: “Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho loài người rằng: \'Các ngươi có thể ăn mọi trái cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì không được ăn. , vì một mai ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ chết.\'” Cụm từ “chắc chắn ngươi sẽ chết” có thể được dịch theo nghĩa đen là “chết thì ngươi sẽ chết”. Điều này có nghĩa là một trạng thái chết liên tục bắt đầu bằng cái chết thuộc linh, tiếp tục trong suốt cuộc đời như sự thoái hóa dần dần của cơ thể, và lên đến đỉnh điểm là cái chết thể xác. Cái chết thuộc linh ngay lập tức dẫn đến việc A-đam xa cách Đức Chúa Trời.
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Thật không may, cái chết thuộc linh – và cuối cùng là thể xác – không chỉ dành cho A-đam và Ê-va. Là đại diện của loài người, Adam đã gánh cả nhân loại vào tội lỗi của mình. Phao-lô nói rõ điều này trong Rô-ma 5:12, nói với chúng ta rằng tội lỗi và sự chết đã xâm nhập thế gian và lan tràn đến mọi người qua tội lỗi của A-đam. Ngoài ra, Rô-ma 6:23 nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết; tội nhân phải chết, vì tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa. Bất kỳ sự tách biệt nào khỏi Nguồn Sự Sống, đương nhiên, là cái chết đối với chúng ta.
Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:
Cô-lô-se 2:13
Nhưng không chỉ tội lỗi di truyền mới gây ra cái chết thuộc linh; tội lỗi của chính chúng ta góp phần. Ê-phê-sô 2 dạy rằng, trước khi được cứu rỗi, chúng ta “chết” trong những vi phạm và tội lỗi (câu 1). Điều này hẳn nói về cái chết thuộc linh, bởi vì chúng ta vẫn còn “sống” về mặt thể xác trước khi được cứu rỗi. Trong khi chúng ta ở trong tình trạng “chết” về mặt thuộc linh, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta (câu 5; xin xem thêm Rô-ma 5:8). Cô-lô-se 2:13 nhắc lại lẽ thật này: “Còn anh em, là kẻ đã chết vì tội mình . . . Đức Chúa Trời đã làm nên sự sống cùng với Ngài, đã tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta.”
Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
I Cô-rinh-tô 2:14
Vì chúng ta đã chết trong tội lỗi nên chúng ta hoàn toàn không thể tin cậy Đức Chúa Trời hay Lời Ngài. Chúa Giê-xu nhiều lần tuyên bố rằng chúng ta bất lực nếu không có Ngài (Giăng 15:5) và chúng ta không thể đến với Ngài nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời (Giăng 6:44). Phao-lô dạy trong Rô-ma 8 rằng tâm trí thiên nhiên của chúng ta không thể thuận phục Đức Chúa Trời, cũng không thể làm hài lòng Ngài (câu 7-8). Trong tình trạng sa ngã, chúng ta thậm chí không thể hiểu được những điều thuộc về Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 2:14).
Hành động của Đức Chúa Trời theo đó Ngài làm cho chúng ta sống lại từ cái chết thuộc linh được gọi là sự tái sinh. Sự tái sinh chỉ được thực hiện bởi Chúa Thánh Thần, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được làm cho cùng sống với Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:5) và được đổi mới bởi Đức Thánh Linh (Tít 3:5). Điều đó giống như được sinh ra lần thứ hai, như Chúa Giê-su đã dạy Ni-cô-đem trong Giăng 3:3, 7. Được Đức Chúa Trời làm cho sống, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự chết – chúng ta có sự sống đời đời. Chúa Giê-xu thường nói rằng tin Ngài thì được sự sống đời đời (Giăng 3:16, 36; 17:3).
Tội lỗi dẫn đến sự chết. Cách duy nhất để thoát khỏi cái chết đó là đến với Đức Giêsu nhờ đức tin, được Chúa Thánh Thần lôi kéo. Đức tin nơi Đấng Christ dẫn đến sự sống thuộc linh, và cuối cùng là sự sống đời đời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Cô-lô-se 2:13 - Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:
I Cô-rinh-tô 2:14 - Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.