Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Nếu bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình thì điều đó có nghĩa là bạn chưa thật sự được cứu đúng không?

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Rô-ma 5:8
Mỗi người thỉnh thoảng có những sự nghi ngờ. Cho dù bạn có nghi ngờ hay không nghi ngờ đi nữa thì điều đó không quyết định bạn là Cơ Đốc nhân hay là không. Ngay cả khi tín đồ bất tín thì Đức Chúa Trời vẫn thành tín (II Ti-mô-thê 2:13). Đức Chúa Trời muốn chúng ta chắc chắn và tự tin về sự cứu rỗi của chúng ta (Rô-ma 8:38-39; I Giăng 5:13). Đức Chúa Trời hứa rằng những ai tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ được cứu (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10). Tất cả chúng ta đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Và kết quả là, chúng ta đáng chết và bị chia cách đời đời với Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23). Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đủ để chết thay cho chúng ta, nhận lấy hình phạt mà chúng ta đáng nhận (Rô-ma 5:8). Và kết quả là, tất cả những ai tin đều được cứu và được đảm bảo đời đời.
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
Ga-la-ti 5:22
Thỉnh thoảng nghi ngờ là một điều tốt. Phao-lô nói với chúng ta trong II Cô-rinh-tô 13:5 rằng, “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng”. Chúng ta phải tự tra xét chính mình để chắc rằng Chúa Giê-xu thật sự là Đấng cứu rỗi của chúng ta và Đức Thánh Linh thật sự ở trong chúng ta. Nếu Ngài thật sự là Đấng cứu rỗi của chúng ta, thì chúng ta không thể nào đánh mất sự cứu rỗi mà Đấng Christ đã đạt được cho chúng ta (Rô-ma 8:38-39). Nếu Ngài không phải là Đấng cứu rỗi của chúng ta, thì có thể Đức Thánh Linh đang cáo trách tội lỗi của chúng ta và thôi thúc chúng ta ăn năn để được hòa giải với Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ. Sự đảm bảo về sự cứu rỗi của chúng ta xuất phát từ sự hiểu biết rằng một khi chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta được đảm bảo sự cứu rỗi đời đời. Nhưng đức tin được cứu thật sự được chứng minh bởi việc làm của nó (Gia-cơ 2:14-26) và bông trái của Thánh Linh ở trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22). Thỉnh thoảng việc thiếu đi bằng chứng này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự nghi ngờ của chúng ta.
Bạn đã đặt niềm tin của mình nơi Đấng Christ chưa? Nếu câu trả lời là có thì hãy vứt bỏ sự nghi ngờ và tin cậy Ngài. Nếu bạn biết Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi của bạn, thì bạn đã được cứ mà không có gì nghi ngờ! Nếu câu trả lời là không, thì hãy tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ và bạn sẽ được cứu! Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về sự cứu rỗi, xin vui lòng cứ tự nhiên hỏi chúng tôi. Hoặc, bạn có thể truy cập vào trang Nhận Lấy Sự Sống Đời Đời của chúng tôi.
Nếu bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình thì điều đó có nghĩa là bạn chưa thật sự được cứu đúng không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 5:8 - Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Ga-la-ti 5:22 - Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.