Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ?

Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Rô-ma 10:9
Mặc dù quan điểm về cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi thật hấp dẫn nhưng Kinh thánh nói rõ ràng rằng chết là không còn cơ hội. Hê-bơ-rơ 9:27 nói cho chúng ta biết rằng chúng ta chết và sau đó sẽ chịu sự phán xét. Vậy, chỉ cần một người còn sống thì sẽ có cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, v…v… để tiếp nhận Đấng Christ và được cứu (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10; Công vụ 16:31), nhưng khi đã chết thì không còn cơ hội. Quan điểm về ngục luyện tội, là nơi con người sẽ đi đến sau khi qua đời để trả nợ cho những tội lỗi của họ, thì không có nền tảng Kinh thánh nhưng đúng hơn đó là một truyền thống của Hội thánh Công giáo La Mã.
vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
Rô-ma 3:20
Để hiểu điều gì sẽ xảy ra cho người không tin Chúa sau khi họ chết, chúng ta hãy cùng xem sách Khải huyền 20:11-15, là phân đoạn miêu tả Sự phán xét ở tòa án lớn và trắng. Ơ đây, cho thấy phần mở đầu của những quyển sách, và “kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy”. Những quyển sách chứa đựng tất cả những suy nghĩ và hành động của những người bị đoán xét, và trong Rô-ma 3:20 cũng có chép rằng, “bởi việc làm theo luật pháp thì không được xưng công bình”.Vậy thì, tất cả những ai chịu sự đoán xét bởi những hành động và suy nghĩ của họ sẽ bị kết án vào địa ngục. Ngược lại những tín đồ đặt niềm tin nơi Đấng Christ thì không bị đoán xét bởi những quyển sách ghi chép về việc làm, nhưng tên của họ sẽ được tìm thấy trong một quyển sách khác có tên là “Sách sự sống của chiên con” (Khải huyền 21:27).
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Giăng 10:28
Bất kỳ ai có tên được ghi trong Sách sự sống của Chiên con là “được cứu trước khi sáng thế” (Ê-phê-sô 1:4) bởi ân điển cứu chuộc tối cao của Đức Chúa Trời là để đứng về phía của cô dâu của Con trai của Ngài, Hội thánh của Chúa Giê-xu Christ. Những người này không cần “cơ hội thứ hai” cho sự cứu rỗi bởi vì sự cứu rỗi của họ đã được đảm bảo bởi Đấng Christ. Ngài đã chọn họ, Ngài đã cứu họ, và Ngài sẽ gìn giữ sự cứu rỗi của họ. Không có gì chia cách họ khỏi Đấng Christ (Rô-ma 8:39). Những người mà Ngài đã chết thay cho sẽ được cứu bởi vì Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ thực hiện điều đó. Ngài đã tuyên bố rằng “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta” (Giăng 6:37), và “Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta” (Giăng 10:28). Đối với những người tín đồ thì không cần cơ hội thứ hai bởi vì cơ hội thứ nhất đã đủ rồi.
Vậy còn những người không tin thì sao? Họ sẽ ăn năn và tin nếu nhận được cơ hội thứ hai chứ? Câu trả lời là không, họ sẽ không ăn năn và tin bởi vì tấm lòng họ không được thay đổi chỉ vì chúng đã chết. Tấm lòng và tâm trí của họ “chống nghịch” với Đức Chúa Trời và sẽ không chấp nhận Ngài ngay cả khi họ nhìn thấy Ngài mặt đối mặt. Điều này đã được làm chứng trong câu chuyện người giàu và La-xa-rơ trong Lu-ca 16:19-31. Nếu từng có một người nào đó nên ăn năn khi nhận được cơ hội thứ hai để nhìn thấy rõ ràng lẽ thật, thì đó chính là người giàu có. Mặc dù ông đau khổ dằn vặt trong địa ngục, nhưng ông chỉ cầu xin Áp-ra-ham sai La-xa-rơ trở lại trần gian để cảnh báo các anh em của ông để họ sẽ không phải trải qua số phận giống như vậy. Không có sự ăn năn trong tấm lòng của ông, chỉ có sự hối hận về nơi mà ông đã nhận ra chính mình. Và sự trả lời của Áp-ra-ham đã nói lên tất cả: “Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy” (Lu-ca 16:31). Ở đây chúng ta thấy rằng sự làm chứng của Kinh thánh đầy đủ về sự cứu rỗi dành cho những ai tin nó, và không có sự mặc khải nào khác đề cập đến sự cứu rỗi dành cho những ai không tin. Không có cơ hội thứ hai, thứ ba hay thứ tư nào đủ để thay đổi tấm lòng bằng đá thành tấm lòng bằng thịt.
Phi-líp 2:10-11 tuyên bố rằng, “hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”. Một ngày nào đó, mọi người sẽ quì xuống trước mặt Chúa Giê-xu và nhận ra rằng Ngài là Chúa và là Đấng cứu chuộc. Nhưng lúc này thì quá trễ để được cứu rỗi. Sau khi qua đời thì tất cả những điều còn lại dành cho người không tin là sự phán xét (Khải huyền 20:14-15). Đó là lý do tại sao chúng ta phải tin vào Ngài trong đời này.
Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 10:9 - Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Rô-ma 3:20 - vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.
Giăng 10:28 - Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Lu-ca 16:31 - Song Aùp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.
Phi-líp 2:10 - hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.