Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

các dấu hiệu xác thực của đức tin được cứu là gì?

Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.
I Giăng 5:13
Đây là một trong những câu hỏi quan trọng trong cuộc đời Cơ Đốc Nhân. Nhiều tín đồ nghi ngờ sự cứu rỗi của họ bởi vì họ không nhìn thấy được dấu hiệu của đức tin thật sự trong cuộc đời họ. Có nhiều người nói rằng chúng ta nên đừng bao giờ nghi ngờ quyết định theo Chúa của chúng ta, nhưng Kinh Thánh khích lệ chúng ta để khảo sát chính bản thân chúng ta để thấy liệu rằng chúng ta “ở trong đức tin” (2 Cô-rinh-tô 13:5). May mắn thay, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn dư dật để làm sao chúng ta có thể biết chắc chắn rằng chúng ta có được sự sống đời đời. Trên thực tế thư tín đầu tiên của Giăng đã được viết cho mục đích này, cũng như có nói rõ trong 1 Giăng 5:13, “Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.”
Có cả một loạt bài kiểm tra trong Giăng thứ nhất là chúng ta có thể dùng để khảo sát bản thân và đức tin của chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào họ, nhớ rằng lúc nào cũng vậy trong số họ không ai là hoàn toàn hoàn hảo.
chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.
I Giăng 1:3
1. Bạn có yêu thích sự nhóm lại với Chúa Cứu Thế và những người đã được Ngài cứu chuộc không? (1 Giăng 1:3)
Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.
I Giăng 1:6
2. Mọi người sẽ nói bạn bước đi trong ánh sang hay bước đi trong sự tối tăm? (1 Giăng 1:6-7)
3. Bạn có thừa nhận và xưng tội của mình không? (1 Giăng 1:8)
4. Bạn có vâng theo lời của Đức Chúa Trời không? (1 Giăng 2:3-5)
5. Đời sống của bạn có biểu lộ được bạn yêu Đức Chúa Trời hơn thế gian không? (1 Giăng 2:15)
6. Có phải đặc trưng đời sống của bạn bởi “làm những điều đúng”? (1 Giăng 2:29)
7. Bạn có cố gắng để duy trì một đời sống thánh khiết không? (1 Giăng 3:3)
8. Bạn thấy có một mô hình của tội lỗi giảm đi trong đời sống của bạn không?( 1 Giăng 3:5-6) [Lưu ý: tham khảo này để không tiếp tục sống trong tội lỗi như là một cách sống, không phải hoàn toàn không có tội lỗi.]
9. Bạn có thể hiện tình yêu cho những người Cơ Đốc Nhân khác không? (1 Giăng 3:14)
10. Bạn có “nói một đường” với “làm một nẻo” không? [Bạn có làm được không hay chỉ nói được thôi?, 1 Giăng 3:18-19]
11.Bạn có duy trì một lương tâm trong sáng không? (1 Giăng 3:21)
12. Bạn có kinh nghiệm sự đắc thắng trong con đường Cơ Đốc Nhân của bạn?
Nếu bạn có thể trung thực trả lời “Có” đối với những câu hỏi này (hoặc một phần lớn trong số đó, đang làm việc rồi thì, đời sống của bạn mang bông trái của sự cứu rỗi thật. Chuá Giê-xu đã phán rằng bởi những bông trái của chúng ta mà chúng ta mới được biết là môn đồ Ngài (Ma-thi-ơ 7:20). Nhánh không có bông trái – tự xưng là tín đồ, người không bày tỏ bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) thì bị chặt và quăng vào trong lửa (Giăng 15:2). Một đức tin chân thật thì là một mà chẳng những đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời (chính ma quỷ làm điều đó – Gia- cơ 2:19), nhưng còn hướng để mở lời thú tội của tội lỗi và vâng theo những mạng lệnh của Chúa Cứu Thế. Nhớ rằng, chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, chứ không phải bởi những việc chúng ta làm (Ê-phê-sô 2:8-9), nhưng những việc chúng ta làm bày tỏ trung thực về sự cứu rỗi của chúng ta (Gia-cơ 2:17-18). Đức tin được cứu thật sự sẽ luôn luôn đem lại thành quả công việc; đức tin mà thường xuyên không có những việc làm là chẳng có đức tin và chẳng cứu được ai (Gia-cơ 2:14,17).
Ngoài những xác nhận đó, chúng ta nên nhớ những lời hứa của Đức Chúa Trời và thực tế của cuộc chiến mà chúng ta đang ở trong lúc này. Sa- tan thì cũng có thật như là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hắn là kẻ thù kinh khủng của những linh hồn chúng ta. Khi chúng ta quay trở về với Chúa Cứu Thế, Satan sẽ tìm kiếm mọi cơ hội để đánh lừa và thủ tiêu chúng ta. Hắn sẽ cố gắng thuyết phục chúng ta rằng chúng chúng ta là kẻ thất bại, không xứng đáng hoặc Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng ta. Khi chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được đảm bảo rằng chúng ta được bảo vệ bởi Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho chúng ta trong sách Tin Lành Giăng 17:11 rằng Đức Chúa Cha sẽ bảo vệ họ bởi danh Cha – danh Cha đã ban cho con – để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Một lần nữa trong câu 15, Ngài đã cầu nguyện, “xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác”. Trong Giăng 10:27-29, Chúa Giê-xu đã phán “chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta, là Đấng lớn hơn hết đã ban cho ta chiên đó, và chẳng ai cuớp nổi chiên đó khỏi tay cha”. Nếu bạn nghe và vâng lời theo tiếng của Chúa Giê-xu, vậy bạn là một trong những chiên của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để cho bạn ra đi. Chúa Giê-xu đã ban hình ảnh một thế tuyệt đẹp về Cơ Đốc Nhân được nắm giữ chắc chắn trong vòng tay yêu thương của Ngài và bàn tay toàn năng của Đức Chúa Cha bao phủ quanh chúng ta, đem lại sự quả quyết gấp đôi của sự an ninh đời đời.
các dấu hiệu xác thực của đức tin được cứu là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Giăng 5:13 - Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.
I Giăng 1:3 - chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.
I Giăng 1:6 - Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.
I Giăng 1:8 - Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
I Giăng 2:3 - Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.
I Giăng 2:15 - Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.
I Giăng 2:29 - Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra.
I Giăng 3:3 - Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.
I Giăng 3:5 - Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.
I Giăng 3:14 - Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.