Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Bạn ở độ tuổi như thế nào để có thể được và cầu xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của bạn?

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16
Chắc chắn không có yêu cầu độ tuổi nào để nhận được sự cứu rỗi. Chính Chúa Giê-Su đã phán "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy" (Ma-thi-ơ 19:14). Ngay khi con trẻ đủ tuổi để hiểu rằng chúng có tội (Rô-ma 3:23), rằng Chúa Giê-Su đã chết để đền tội cho tội lỗi của chúng (Rô-ma 5:8; 6:23), và rằng chúng phải đặt niềm tin của chúng vào Chúa Giê-Su cho sự cứu rỗi (Giăng 3:16), thì chúng đã đủ tuổi để được cứu.
Một đứa trẻ không cần phải hiểu tất cả những vấn đề phức tạp đó là về phần học thuyết của sự cứu rỗi. Điều quan trọng là cha mẹ chắc chắn rằng con cái của họ hiểu được những vấn đề cơ bản (như đã đề cập ở trên), nhưng lời hứa trong Công vụ Các Sứ Đồ 16:31 cũng đúng đối với một người lớn hoặc trẻ em: "Hãy tin Đức Chúa Giê-Su, thì ngươi sẽ được cứu rỗi".
Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
Lu-ca 19:10
Những đứa trẻ sinh ra từ người tin Chúa hay không tin, đều có thể được chọn bởi Ðức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi huyết của Đấng Christ, và có sự hành động của Chúa Thánh Linh trong tấm lòng của con trẻ, và như thế là được bước vào thiên đàng. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng mà con trẻ đi đến một nhận thức về những điều này sẽ làm thay đổi từ trẻ này tới trẻ khác (so sánh Ê-sai 7:15-16). Một số trẻ em có tấm lòng mềm mại đặc biệt và khi nghe rằng Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng, ngay lập tức nhận thức được bản chất tội lỗi của chúng và buộc phải đầu phục (đáp lời). Nhiều trẻ khác thì có cá tính lạc quan hơn có thể không đi đến nhận thức này cho đến khi chúng lớn tuổi hơn nhiều. Chỉ có Chúa nhận biết những suy nghĩ trong những tấm lòng, và chúng ta tin cậy Ngài "đến tìm và cứu kẻ bị hư mất" (Lu-ca 19:10) theo thánh ý và theo thời điểm tốt nhất của Ngài.
Bạn ở độ tuổi như thế nào để có thể được và cầu xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của bạn?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Lu-ca 19:10 - Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.