Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một số câu Kinh Thánh nói về hôn nhân là gì?


Genesis 2:24
Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.
Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13:4
Hebrews 13:4
Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.
Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
I Cô-rinh-tô 7:2
1 Corinthians 7:2
But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.
Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.
Châm-ngôn 18:22
Proverbs 18:22
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.
2 Corinthians 6:14
Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?
Proverbs 21:9
It is better to live in a corner of the housetop than in a house shared with a quarrelsome wife.
1 Peter 3:7
Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.
Proverbs 19:14
House and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord.
1 Corinthians 7:39
A wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.
Ephesians 5:25
Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her.
Genesis 2:18
Then the Lord God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”
Colossians 3:19
Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.
Ephesians 5:33
However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
Proverbs 31:10
An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels.
1 Peter 4:8
Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.
Colossians 3:18
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord.
Mark 10:9
What therefore God has joined together, let not man separate.
Matthew 19:9
And I say to you: whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery.
Matthew 5:32
But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.
Deuteronomy 24:5
When a man is newly married, he shall not go out with the army or be liable for any other public duty. He shall be free at home one year to be happy with his wife whom he has taken.
Unless otherwise noted, all Bible verses are from The Holy Bible, English Standard Version® Copyright© 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.
Special thanks to OpenBible.info for the data on the most well-known Bible verses.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
I Cô-rinh-tô 7:2 - Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
Châm-ngôn 18:22 - Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
Châm-ngôn 21:9 - Thà ở nơi xó nóc nhà, Hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh.
I Phi-e-rơ 3:7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Châm-ngôn 19:14 - Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
I Cô-rinh-tô 7:39 - Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa.
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Cô-lô-se 3:19 - Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.