Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao làm một người tốt thì không đủ để bạn được vào thiên đàng?

Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?
Ma-thi-ơ 19:16
Nếu bạn hỏi hầu hết mọi người điều mà bạn phải làm để lên thiên đàng (giả sử họ tin vào thiên đàng hay thế giới bên kia), phản ứng áp đảo sẽ là một hình thức "trở thành một người tốt". Hầu hết, nếu không phải tất cả, tôn giáo và triết lý thế gian dựa trên đạo đức. Cho dù đó là Hồi giáo, Do Thái giáo, hay chủ nghĩa nhân văn thế tục thì việc giảng dạy phổ biến để được lên thiên đàng là vấn đề trở thành một người tốt theo Mười Điều Răn hay giới luật của Kinh Cô-ran hoặc Luật Vàng. Nhưng đây có phải là điều Cơ Đốc giáo dạy? Cơ Đốc giáo có phải là một trong nhiều tôn giáo trên thế giới dạy rằng trở thành một người tốt thì sẽ đưa chúng ta lên thiên đàng? Hãy xem Ma-thi-ơ 19:16–26 để biết một số câu trả lời, nó là câu chuyện của người trai trẻ giàu có.
Aáy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.
Ga-la-ti 3:24
Điều đầu tiên chúng ta lưu ý trong câu chuyện này là người trai trẻ giàu có đang đặt ra câu hỏi đúng: "Tôi phải làm việc lành gì để có được sự sống đời đời?" Khi đặt câu hỏi, anh thừa nhận thực tế là, bất chấp tất cả những nỗ lực của anh cho đến nay thì vẫn còn thiếu điều gì đó và anh ta muốn biết điều gì khác phải được thực hiện để có được sự sống đời đời. Tuy nhiên, mặc dù đang hỏi đúng câu hỏi nhưng anh ta lại đang hỏi nó từ một thế giới quan không đúng đó là công đức ("Tôi phải làm việc lành gì ..."). Anh ta đã thất bại trong việc nắm bắt ý nghĩa thực sự của Luật pháp, như Chúa Giê-xu sẽ chỉ ra cho anh ta, là điều mà phục vụ như là một gia sư cho đến thời điểm của Đấng Christ (Ga-la-ti 3:24).
Điều thứ hai cần lưu ý là sự đáp ứng của Chúa Giê-xu đối với câu hỏi của anh ta. Chúa Giê-xu hỏi lại một câu hỏi: tại sao anh ta lại hỏi về điều gì là tốt lành? Nói cách khác, Chúa Giê-xu đang cố gắng tiến đến trọng tâm của vấn đề, cụ thể là, không ai tốt lành và cũng không ai làm lành ngoại trừ Đức Chúa Trời. Như đã nói ở trên, người trai trẻ đang nghĩ đến một tiền đề sai là anh ta có thể làm điều đó tốt để tìm được đường vào thiên đàng. Để đưa ra quan điểm của Ngài, Chúa Giê-xu phán rằng, nếu anh ta muốn sự sống đời đời thì anh ta nên tuân giữ các điều răn. Khi nói điều này, Chúa Giê-xu không tán thành sự công bình dựa trên việc làm. Thay vào đó, Chúa Giê-xu đang thách thức những giả thuyết của chàng trai trẻ bằng cách chỉ cho anh ta biết về sự hiểu biết nông cạn của con người về Luật pháp và khả năng của con người.
Phản ứng của người trai trẻ này đáng gây chú ý. Khi nói về việc giữ các điều răn thì anh ta hỏi Chúa Giê-xu, "Những điều răn gì?" thì Chúa Giê-xu tiếp tục nhẹ nhàng chỉ cho anh ta thấy sai lầm của những giả thuyết của anh ta bằng cách đưa ra bảng Luật pháp thứ hai, tức là các điều răn đề cập đến các mối quan hệ của chúng ta với người khác. Bạn gần như có thể cảm nhận được sự thất vọng trong phản ứng của người trai trẻ khi anh ta nói với Chúa Giê-xu rằng mình đã giữ tất cả những điều răn này từ khi còn trẻ. Hai điều cho thấy ở đây là: thứ nhất, sự trớ trêu trong phản ứng của chàng trai trẻ. Khi nói rằng mình đã giữ tất cả những điều răn đó từ khi còn trẻ thì anh ta đã vi phạm điều răn về làm chứng dối. Nếu anh ta thực sự thành thật thì anh ta sẽ phải nói rằng anh ta đã cố gắng tuân giữ các điều răn nhưng anh ta thất bại hàng ngày. Anh ta có sự hiểu biết nông cạn về Luật pháp và một ý kiến thổi phồng về khả năng của anh ta. Thứ hai, anh ta vẫn biết rằng anh ta không đủ tốt nên anh ta hỏi Chúa Giê-xu, "Tôi vẫn còn thiếu điều gì?"
Giờ đây, Chúa Giê-xu đương đầu với sự tự công bình của người trai trẻ. Ngài nói với anh ta rằng, nếu anh ta mong muốn được hoàn hảo (tức là, trọn vẹn), anh ta phải bán tất cả những gì anh ta có và đi theo Ngài. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn chẩn đoán được "sự thiếu thốn" của người trai trẻ — đó là sự gắn bó với sự giàu có của anh ta. Sự giàu có lớn lao của con người đã trở thành một thần tượng trong cuộc đời anh ta. Anh ta khẳng định rằng mình đã giữ tất cả các điều răn, nhưng trong thực tế, anh ta thậm chí không thể giữ được điều răn đầu tiên đó là không có vị thần nào khác hơn Chúa! Người trai trẻ quay lưng lại với Chúa Giê-xu và bỏ đi. Vị thần của anh ta là sự giàu có của anh ta, là điều mà anh ta đã chọn hơn Chúa Giê-xu.
Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 19:24
Bây giờ Chúa Giê-xu quay sang các môn đồ của Ngài để dạy cho họ một nguyên tắc: "Ta bảo các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 19:24). Điều này gây sốc cho các môn đồ, là người giữ quan niệm phổ biến rằng giàu có là một dấu hiệu của phước lành của Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ ra trở ngại mà những người giàu có thường có khuynh hướng là tự cung tự cấp. Các môn đồ hỏi: "Ai có thể được cứu?" Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc nhở các môn đồ rằng sự cứu rỗi là của Đức Chúa Trời: "Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự" (19:26).
Ai có thể được cứu? Nếu chỉ còn lại con người thì không ai! Tại sao làm một người tốt thì không đủ để đưa bạn vào thiên đàng? Bởi vì không ai là một người "tốt" (Thi-thiên 14:3; Truyền Đạo 7:20; Rô-ma 3:12). Chỉ có một người tốt, đó là chính Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng tất cả đều đã phạm tội và sa ngã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Kinh Thánh cũng nói rằng tiền công của tội lỗi của chúng ta là sự chết (Rô-ma 6:23a). May mắn thay, Đức Chúa Trời đã không chờ đợi cho đến khi chúng ta bằng cách nào đó học được làm "người tốt"; trong khi chúng ta đang ở trong tình trạng tội lỗi của mình thì Đấng Christ đã chết vì người không công bình (Rô-ma 5:8).
Sự cứu rỗi không dựa trên lòng tốt của chúng ta mà là dựa trên lòng tốt của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta xưng nhận bằng miệng mình rằng Chúa Giê-xu là Chúa, và tin trong lòng mình rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta sẽ được cứu (Rô-ma 10:9). Sự cứu rỗi này trong Đấng Christ là một món quà quý giá và giống như tất cả những món quà thật, nó không kiếm được (Rô-ma 6:23b; Ê-phê-sô 2:8–9). Sứ điệp của phúc âm là chúng ta không bao giờ có thể đủ tốt để lên thiên đàng. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là những tội nhân thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chúng ta phải tuân theo mạng lệnh để ăn năn tội lỗi của chúng ta và đặt niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu Christ. Chỉ một mình Đấng Christ là đủ tốt để kiếm để được vào thiên đàng, và Ngài ban sự công bình của Ngài cho những người tin vào danh Ngài (Rô-ma 1:17).
Tại sao làm một người tốt thì không đủ để bạn được vào thiên đàng?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:16 - Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?
Ga-la-ti 3:24 - Aáy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.
Ma-thi-ơ 19:24 - Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Rô-ma 5:8 - Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Rô-ma 1:17 - vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.