Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu người bị bệnh tâm thấn có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không?

Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó nhưng nó không trở lại cùng ta.
II Sa-mu-ên 12:23
Kinh thánh không có nói rõ rằng người bị bệnh tâm thần có được vào nước thiên đàng hay không. Tuy nhiên có một số bằng chứng trong Kinh thánh cho thấy những ai không có khả năng tự đưa ra sự quyết định về sự cứu rỗi được che chở bởi sự chết của Đấng Christ. Điều này cũng tương tự như việc chúng ta tin rằng trẻ con tất nhiên được đưa vào nước thiên đàng khi chúng qua đời trước khi chúng có thể tự quyết định rằng mình sẽ tin Chúa hay không. Vua Đa-vít có một đứa con đã qua đời lúc còn là một đứa trẻ, và ông đã tự trấn an mình bằng suy nghĩ: "Ta có thể làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đến nó nhưng nó không trở lại cùng ta" ( II Sa-mu-ên 12:23). Đa-vít biết rằng một ngày nào đó ông sẽ gặp lại con của mình ở thiên đàng. Từ khẳng định này, chúng ta có thể kết luận rằng bởi ân điển của Chúa mà trẻ nhỏ và thiếu nhi được hưởng sự cứu rỗi thông qua sự chết của Đấng Christ.
Từ nguyên tắc trên chúng ta có thể đưa ra lập luận rằng người bị bệnh tâm thần cũng được cứu. Lời Chúa không hề nói về điều này một cách cụ thể, nhưng dựa vào tình yêu, ân điển và sự thương xót của Chúa thì điều này dường như phù hợp với bản tính của Ngài. Người nào bị thử thách về mặt tinh thần đến mức độ bản thân họ mất đi nhận thức về tình trạng tội lỗi và đặt niềm tin của mình mình vào sự cứu chuộc Đấng Christ cũng được xét như trường hợp của trẻ nhỏ, và điều này không có gì là vô lý cả khi họ được cứu bởi ân điển và lòng thương xót của cùng một Cứu Chúa, là Đấng đã cứu cả em bé và các em thiếu nhi.
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Giăng 10:28
Tuy nhiên, trong tất cả mọi điều chúng ta nên cẩn thận tránh việc quá quyết đoán về bất kỳ điều gì mà Kinh thánh không đề cập đến một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu nhận hết tất cả những người mà Đức Chúa Cha giao phó và Ngài sẽ không để bất kì ai trong số đó bị lạc mất (Giăng 6:39). Và Chúa Giê-xu cũng đã nói những điều này: "Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay" (Giăng 10:28). Chúng ta sẽ được an ủi khi chúng ta biết rằng chương trình của Chúa luôn luôn hoàn hảo, và Ngài luôn làm những điều đúng đắn và mang lại lợi ích, tình yêu và lòng thương xót của Chúa còn đến đời đời vô cùng.
Liệu người bị bệnh tâm thấn có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Sa-mu-ên 12:23 - Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó nhưng nó không trở lại cùng ta.
Giăng 10:28 - Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.