Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể trở thành người ban cho cách vui lòng hơn?

Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;
Rô-ma 8:29
Chúng ta có thể học cách trở thành một người cho vui lòng bằng cách nghiên cứu người ban cho tuyệt vời nhất mà thế giới này từng biết đó là Chúa Giê-xu Christ. Bỏ lại đằng sau sự giàu có và vinh quang của vương quốc thiên đàng của Ngài, Ngài đến Trái đất và sẵn sàng dâng mạng sống của Ngài để chúng ta có thể giữ lấy mạng sống của chúng ta. Vì Chúa đã định trước cho con cái của Ngài để trở nên giống với Con trai của Ngài (Rô-ma 8:29), nên không thể có cách nào tốt hơn để bắt chước Chúa Giê-xu Christ hơn là ban cho rộng rãi theo cách mà Ngài đã làm. Chính Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã nói với chúng ta rằng, "Ban cho có phước hơn nhận lãnh" (Công vụ 20:35). Rất đơn giản, khi đó, động lực lớn nhất của chúng ta để có sự ban cho sự vui vẻ và rộng rãi đó là làm đẹp lòng Chúa và phản ánh món quà cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta.
Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn! Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực.
Thi-thiên 112:5
Bức thư thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô tiết lộ một số sự thật truyền cảm hứng sẽ giúp chúng ta trở thành những người ban cho vui lòng hơn. Như Phao-lô đã khôn ngoan khuyên răn người Cô-rinh-tô, "Hãy nhớ điều này: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều" (II Cô-rinh-tô 9:6). Sự thật không thể xóa nhòa này cũng đã được Sa-lô-môn tuyên bố từ một ngàn năm trước: "Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con. Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì ..." (Châm ngôn 3:9-10). Và chính Đấng Christ đã nói với chúng ta, "Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con ..." (Lu-ca 6:38). Thật vậy, "Phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn" (Thi thiên 112:5).
Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
Châm-ngôn 11:24
Nguyên tắc này rõ ràng là đáng tin cậy, chúng ta không thể ban cho vượt quá Đấng Tạo Hóa nhân từ của mình. Chúng ta càng ban cho trong sự phục vụ Chúa, chúng ta sẽ càng nhận lại được nhiều hơn. Trên thực tế, nơi duy nhất trong Kinh Thánh mà Chúa mời gọi chúng ta thử thách Ngài là Ma-la-chi 3:10, nơi mà Ngài đang nói về những lễ vật của chúng ta đã dâng cho Ngài: "... Hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con,và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng". Một lần nữa, những lời của Sa-lô-môn lặp lại như thế này: "Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn. Cũng có người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu. Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng. Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống"(Châm ngôn 11:24-25).
Như Phao-lô đã tuyên bố, "Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng" (II Cô-rinh-tô 9:7). Vì vậy, sự ban cho vui lòng nên là một cách sống cho Cơ Đốc nhân, là người hiểu được ân điển của Chúa. Khi chúng ta ban cho rộng rãi với sự sẵn lòng, Chúa bảo đảm với chúng ta, Ngài sẽ trông chừng và chu cấp cho chúng ta (Ê-sai 58:9; Thi thiên 41:1-3; Châm ngôn 22:9; II Cô-rinh-tô 9:8,11). Và chúng ta cần nhớ rằng đó không chỉ là kho báu của chúng ta mà chúng ta còn vui vẻ trao lại cho Chúa. Như vua Đa-vít đã chỉ ra, mọi thứ chúng ta có đều đến từ Chúa (I Sử ký 29:14), và điều này bao gồm cả tài năng và thời gian của chúng ta nữa. Khi các ngày của chúng ta được đánh số (Thi thiên 139:16), thì thời gian của chúng ta thực sự thuộc về Chúa. Và bất kỳ món quà nào mà chúng ta có được cũng là từ Ngài. Do đó, "Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau" (I Phi-e-rơ 4:10).
Vì Chúa yêu thế gian nên Ngài đã ban (Giăng 3:16). Chúng ta sẽ làm tốt để nhớ rằng chúng ta được cứu bởi vì Chúa của chúng ta rất rộng rãi. Là con cái của Ngài, chúng ta được gọi để là "ánh sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:14). Khi chúng ta tin cậy Chúa và tôn vinh Ngài bằng cách ban cho thời gian, kho báu và tài năng của chúng ta cách rộng rãi, thì chúng ta thực sự để ánh sáng của chúng ta tỏa sáng trước con người, và lòng tốt của chúng ta sẽ phản chiếu rạng ngời lên Cha của chúng ta trên thiên đàng.
Làm thế nào tôi có thể trở thành người ban cho cách vui lòng hơn?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 8:29 - Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;
Thi-thiên 112:5 - Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn! Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực.
Châm-ngôn 11:24 - Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
I Phi-e-rơ 4:10 - Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 5:14 - Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.