Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta có đức tin như trẻ con?

Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
Ê-phê-sô 6:16
Không còn nghi ngờ gì nữa, đức tin là bản chất của đời sống Cơ Đốc. Đức tin được hô hào trong suốt Kinh Thánh và được trình bày như một điều cần thiết tuyệt đối. Trên thực tế, "không có đức tin, thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 11:6). Toàn bộ chương 11 của sách Hê-bơ-rơ là nói về đức tin và những người sở hữu nó. Đức tin là một món quà từ Đức Chúa Trời, như chúng ta thấy trong Ê-phê-sô 2:8-9, và không phải là thứ chúng ta tự mình nghĩ ra. Tất cả các Cơ Đốc nhân đã nhận được món quà đức tin từ Chúa, và đức tin là một phần của áo giáp của Chúa — là cái khiên mà chúng ta tự bảo vệ mình khỏi "những tên lửa của ma quỷ" (Ê-phê-sô 6:16).
mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.
Ma-thi-ơ 18:3
Kinh Thánh không bao giờ khuyến khích chúng ta có đức tin "như trẻ con", ít nhất là không nói một cách thẳng thừng. Trong Ma-thi-ơ 18:3, Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta phải "trở nên như con trẻ" để vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Bối cảnh của câu nói của Chúa Giê-xu là câu hỏi của các môn đệ, "Ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng?" (Câu 1). Đáp lại, Chúa Giê-xu "đã gọi một đứa trẻ đến, để đứng giữa các môn đồ và phán: 'Thật, Ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy, người nào khiêm nhường như đứa trẻ nầy sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta'" (Câu 2-5).
Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.
Gia-cơ 4:10
Vì vậy, khi các môn đồ tập trung vào những gì cấu thành nên "sự cao trọng" trên thiên đàng, thì Chúa Giê-xu đưa ra một viễn cảnh mới: cách "lên" là "hạ xuống". Yêu cầu phải có sự nhu mì (xem Ma-thi-ơ 5:5). Chúa Giê-xu khuyến khích các môn đồ (và chúng ta) tìm kiếm để sở hữu một sự khiêm tốn như trẻ con ngoài đức tin của họ. Những người sẵn sàng nhận lấy vị trí thấp nhất là những người cao trọng nhất trong mắt thiên đàng. Một đứa trẻ không có tham vọng, kiêu căng và ngạo mạn và do đó là một ví dụ tốt cho chúng ta. Nét đặc trưng của trẻ em là khiêm tốn và có thể dạy bảo được. Chúng không có khuynh hướng kiêu ngạo hay đạo đức giả. Khiêm tốn là một đức tính được Chúa ban thưởng như Gia-cơ nói, "Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên" (Gia-cơ 4:10).
Mặc dù đức tin không được đề cập trong Ma-thi-ơ 18:1-5, nhưng chúng ta biết rằng không phải sự khiêm nhường đưa một người lên thiên đàng, mà đó là niềm tin vào Con trai của Đức Chúa Trời. Một đức tin khiêm nhường, không phô trương có thể được gọi là "đức tin như trẻ con" đúng nghĩa. Khi Chúa Giê-xu muốn ban phước cho trẻ em, Ngài nói, "Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng,vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật, Ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được" (Mác 10:14-15). Làm thế nào một đứa trẻ nhận được quà? Với sự cởi mở, trung thực và niềm vui không kiềm chế. Kiểu hạnh phúc đích thực đó phải là một dấu hiệu của đức tin của chúng ta khi chúng ta nhận được món quà của Chúa trong Đấng Christ.
Tất nhiên, trẻ em dễ bị lừa và lạc lối. Trong sự ngây thơ của chúng, chúng có khuynh hướng bỏ lỡ sự thật và bị cuốn hút vào những huyền thoại và tưởng tượng. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của việc có một đức tin như trẻ con. Chúa Giê-xu đã đề cao một đức tin khiêm tốn, trung thực vào Chúa và Ngài đã sử dụng sự thuần khiết của một đứa trẻ làm ví dụ. Để bắt chước theo đức tin của trẻ em, thì chúng ta chỉ nên nắm lấy Chúa theo Lời của Ngài. Giống như những đứa trẻ tin vào những người cha ở trần gian của chúng, thì chúng ta nên tin tưởng rằng "Cha các con ở trên trời [sẽ] ban những vật tốt cho những người xin Ngài" (Ma-thi-ơ 7:11).
Có phải Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta có đức tin như trẻ con?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 6:16 - Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
Ma-thi-ơ 18:3 - mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.
Gia-cơ 4:10 - Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.
Mác 10:14 - Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
Ma-thi-ơ 7:11 - Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.