Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những điều gì trong thế giới này có giá trị đích thực vĩnh cửu?

Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Ma-thi-ơ 25: 46
Không cần phải nói chỉ những điều nào có giá trị vĩnh cửu trong thế giới này là những điều có giá trị đời đời. Sự sống trong thế giới này chỉ là tạm thời, không phải là vĩnh cửu, và như thế, chỉ phần nào của cuộc sống có giá trị đời đời thì đó là điều còn lại cho đến đời đời. Rõ ràng, điều quan trọng nhất của sự sống đời đời trong thế giới này có giá trị đích thực đời đời là có mối quan hệ với Đức Chúa Giê-xu Christ, là món quà sự sống đời đời chỉ đến qua Ngài cho tất cả mọi người tin (Giăng 3:16). Như Đức Chúa Giê-xu phán, "Ta là đường đi là lẽ chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Tất cả mọi người rồi sẽ sống ở nơi nào đó đều là đời đời, Cơ-đốc-nhân hoặc không phải là Cơ-đốc-nhân đều giống nhau. Và số phận đời đời chỉ khác là một người được ở trong thiên đàng với Đấng Christ, còn người kia được nhận sự hình phạt đời đời cho những kẻ từ chối Ngài (Ma-thi-ơ 25: 46)
và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Gióp 1:21
Đối với những vật chất dồi dào mà đời này ban cho, mà nhiều người dốc lòng tìm kiếm, Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta chớ tồn chứa của quý đời này là những thứ có thể bị phá hủy hoặc bị lấy cắp (Ma-thi-ơ 6:19-20). Cuối cùng, chúng ta chẳng mang gì vào trong thế giới này, thì chúng ta cũng chẳng có thể lấy gì ra khỏi nó (Gióp 1:21). Tuy nhiên, những giá trị Cơ-đốc cốt lõi của chúng ta thường bị bỏ qua trong lúc chúng ta sốt sắng tìm kiếm sự thành công và tiện nghi vật chất, và giữa những theo đuổi thế gian này chúng ta thường quên Đức Chúa Trời. 3.500 năm trước, Môi-se đã viết cho dân sự của ông về vấn đề này khi họ chuẩn bị vào Đất Hứa. Ông cảnh báo họ chớ quên Đức Chúa Trời, vì ông vốn biết một khi họ "cất nhà tốt để ở" thì lòng họ trở nên kiêu ngạo và họ sẽ quên Ngài (Phục truyền 8:12-14). Chắc chắn là không hề có giá trị vĩnh cửu trong cuộc sống để chúng ta sống cho chính mình, tìm cách để có được mọi thứ khoái lạc mà chúng ta có thể, như hệ thống thế gian mà chúng ta tin tưởng.
vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Ê-phê-sô 2:10
Tuy nhiên, vẫn có thể có giá trị quan trọng vĩnh cửu trong những gì mà chúng ta thực hiện với cuộc sống của mình, trong suốt thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà chúng ta sống trên trái đất (Thi-thiên 90:12). Mặc dù Kinh Thánh dạy rõ ràng những việc lành trên đất của chúng ta không cứu chúng ta, hoặc giữ cho chúng ta được cứu (Ê-phê-sô 2:8-9), một điều rõ ràng không kém là chúng ta sẽ được phần thưởng đời đời tùy theo công việc mà chúng ta đã làm trong lúc sống trên đất này (Hê-bơ-rơ 6:10). Như chính Đấng Christ đã phán: "Vì Con Người sẽ đến trong sự vinh hiển của Cha mình cùng với các thiên sứ, và rồi Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy theo việc họ làm" (Ma-thi-ơ 16:27; 25:34). Thực vậy, Cơ-đốc-nhân là "…người làm công, được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo" (Ê-phê-sô 2:10 đã được nhấn mạnh). "Những việc lành" này nói đến sự hầu việc Chúa tốt nhất có thể với những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta cùng với sự hoàn toàn nương dựa nơi Ngài.
Sứ đồ Phao-lô luận bàn về chất lượng của những công việc có thể đem lại những phần thưởng đời đời. Đánh đồng Cơ-đốc-nhân với "thợ xây nhà " và chất lượng công việc của chúng ta với những vật liệu trong xây dựng, Phao-lô cho chúng ta biết rằng những chất liệu tốt sẽ còn lại sau khi qua lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời và có giá trị đời đời là "vàng, bạc và bửu thạch quý giá," trong khi việc sử dụng những chất liệu kém như "gỗ, cỏ khô hay rơm ra" để xây trên nền là Đấng Christ sẽ không có giá trị vĩnh cửu và sẽ không được ban thưởng (1 Cô-rinh-tô 3:11-13). Về cơ bản, Phao-lô đang nói cho chúng ta rằng không phải tất cả mọi hạnh kiểm và công việc của chúng ta đều xứng đáng được thưởng.
Có nhiều cách để sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ đem lại phần thưởng cho mình. Thứ nhất, chúng ta cần nhận thức rằng mỗi tín đồ chân chính đã được Chúa biệt riêng cho Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được ban cho những ân tứ thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 12:7, 11). Và nếu chúng ta nghĩ rằng những ân tứ của mình là không quan trọng, thì chúng ta cần phải nhớ rằng, như Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô, thân thể của Đấng Christ được tạo nên từ nhiều chi thể (1 Cô-rinh-tô 12:14). Và "Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể trong thân, để mỗi chi thể, như Ngài muốn họ … và những chi thể của thân xem ra yếu đuối lại là cần dùng" (1 Cô-rinh-tô 12:18, 22 đã được nhấn mạnh). Nếu bạn đang thực hiện những ân tứ thuộc linh, thì bạn đang đóng một vai trò quan trọng trong thân thể của Đấng Christ, và đang làm những việc có giá trị đời đời.
Mỗi thành viên trong thân thể Đấng Christ đều có thể thực hiện những đóng góp đầy ý nghĩa khi chúng ta khiêm nhường tìm cách gây dựng thân thể và để tôn vinh Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31). Thực vậy, mọi điều nhỏ nhặt có thể thêm vào bức tranh tuyệt đẹp mà Đức Chúa Trời có thể làm, khi mỗi chúng ta thực hiện phần của mình. Nên nhớ rằng, trên trái đất Chúa Giê-xu không có thân xác nhưng là của chúng ta, không có tay nhưng của chúng ta, và không có chân nhưng của chúng ta. Những ân tứ thuộc linh là phương cách của Đức Chúa Trời quản lý ân điển của Ngài cho những người khác. Khi chúng ta bày tỏ tình yêu thương với Đức Chúa Trời qua việc vâng theo các điều răn của Ngài, khi chúng ta giữ được đức tin bất chấp tất cả sự chống đối và đàn áp (Thi-thiên 10:17-19; Truyền Đạo 4:1), khi trong Danh của Ngài chúng ta bày tỏ lòng thương xót với những người nghèo khó (Châm Ngon 19:17), bệnh tật và kém may mắn (Ma-thi-ơ 25:36), và khi chúng ta làm giảm nỗi đau và sự cực khổ chung quanh chúng ta, thì chúng ta đang thực sự đang xây bằng "vàng, bạc, và bửu thạch quý giá' có giá trị cho đến đời đời.
Những điều gì trong thế giới này có giá trị đích thực vĩnh cửu?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 25: 46 - Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
Gióp 1:21 - và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Ê-phê-sô 2:10 - vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
I Cô-rinh-tô 3:11 - Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.
I Cô-rinh-tô 12:18 - Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định.
Ma-thi-ơ 25:36 - ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.