Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào ta có thể có được một lương tâm trong sạch?

Lương tâm có thể được định nghĩa là "một cảm giác bên trong, nó hoạt động như một sự hướng dẫn cho cái đúng hoặc sai của một hành vi khác". Đối với những người có thế giới quan trong Kinh Thánh, lương tâm là một phần của linh hồn con người giống với Đức Chúa Trời nhất (Sáng thế ký 3:22). Những người không tin Chúa gặp khó khăn trong việc giải thích về sự tồn tại của lương tâm con người. Sự tiến hóa không thể giải thích cho khía cạnh về tâm linh con người này, nó không thể giải thích được "sự sống còn của điều mạnh mẽ nhất" bởi một trạng thái tâm lý.
Qua ngày sau vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Ra-ma. Eân-ca-na ăn ở cùng An-ne, là vợ mình; Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng.
I Sa-mu-ên 1:19
Lương tâm của con người đã được đánh thức khi A-đam và Ê-va không vâng lệnh Đức Chúa Trời ăn trái từ cây biết điều thiện và điều ác (Sáng thế ký 3:6). Trước đó, họ chỉ biết điều tốt lành. Từ biết trong Sáng thế ký 3:5 là cùng một từ được sử dụng ở nơi khác để mô tả sự thân mật tình dục — ăn ở cùng (Sáng thế ký 4:17; 1 Sa-mu-ên 1:19). Khi chúng ta chọn để "biết" ma quỷ bằng kinh nghiệm thân mật, lương tâm của chúng ta bị xâm phạm và cảm giác khó chịu chiếm lấy. Cho dù chúng ta có thừa nhận Đức Chúa Trời hay không, chúng ta được tạo ra để có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Khi chúng ta làm sai, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bất hòa với mục đích tạo dựng nên chúng ta và cảm giác đó thật đáng lo ngại.
Đó là Đức Chúa Trời mà Adam và Eva đã xúc phạm; nhưng chính Đức Chúa Trời đã cung cấp giải pháp cho lương tâm sai trật của họ. Ngài đã giết một con vật vô tội để che đậy sự trần trụi của họ (Sáng thế ký 3:21). Đây là một điềm báo trước về kế hoạch của Đức Chúa Trời nhằm che đậy tội lỗi của cả nhân loại.
Con người đã thử nhiều thứ để làm sạch lương tâm của họ, từ công việc từ thiện đến tự làm tổn hại thân thể. Lịch sử được hoàn thiện với những minh hoạ về nhân loại, những nỗ lực để xoa dịu lương tâm của anh ta, nhưng không có gì hiệu quả. Vì vậy, anh ta thường chuyển sang các phương tiện khác để nhấn chìm tiếng nói nội tâm đó mà nó tuyên bố anh ta có tội. Nghiện ngập, vô đạo đức, bạo lực và tham lam thường ăn sâu vào mảnh đất màu mỡ của một lương tâm tội lỗi.
Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Giăng 3:36
Tuy nhiên, bởi cuối cùng của mọi tội lỗi là tội chống lại Đức Chúa Trời, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể chuộc lại một lương tâm bị sai trật. Giống như Ngài đã làm trong Vườn Địa đàng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một sự che đậy thông qua một sự hy sinh hoàn hảo và không chê trách được (Xuất Ê-díp-tô 12:5; Lê-vi-ký:1; Phi-e-rơ 1:18-19). Đức Chúa Trời đã gửi Con của chính Ngài, Chúa Giêsu, vào thế gian với mục đích cuối cùng, là sự hy sinh hoàn hảo cho tội lỗi của cả thế gian (Giăng 3:16; 1 Giăng 2:2). Khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, Ngài tự nhận lấy mọi tội lỗi mà chúng ta phạm phải. Mọi lương tâm sai trật, mọi suy nghĩ tội lỗi và mọi hành động xấu xa đều đã chất lên trên Ngài (1 Phi-e-rơ 2:24). Tất cả cơn thịnh nộ chính đáng mà Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi của chúng ta đã đổ ra trên chính Con của Ngài (Ê-sai 53: 6; Giăng 3:36). Giống như một con vật vô tội đã bị giết để che đậy tội lỗi A-đam, nên Con hoàn hảo đã hy sinh để che đậy chúng ta. Chính Đức Chúa Trời chọn làm cho chúng ta xứng đáng với Ngài và công bố chúng ta đã được tha tội.
Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.
Hê-bơ-rơ 8:12
Chúng ta có thể làm sạch lương tâm của mình khi chúng ta mang tội lỗi, thất bại và những nỗ lực khốn khổ của chúng ta đến chân thập tự giá để xoa dịu Đức Chúa Trời. Sự chuộc tội của Đấng Christ tha thứ tội lỗi của chúng ta và làm sạch lương tâm của chúng ta (Hê-bơ-rơ 10:22). Chúng ta thừa nhận không có khả năng làm sạch tấm lòng của chúng ta và cầu xin Ngài làm điều đó cho chúng ta. Chúng ta tin rằng sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là đủ để trả cái giá mà chúng ta nợ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chấp nhận giá chuộc của Chúa Giêsu cho tội lỗi cá nhân của chúng ta, Đức Chúa Trời hứa sẽ đem sự vi phạm của chúng ta ra xa khỏi chúng ta như "Phương đông xa cách phương Tây" (Thi Thiên 103: 12; Hê-bơ-rơ 8:12).
Trong Đấng Christ, chúng ta được giải thoát khỏi vòng vây của tội lỗi. Chúng ta được tự do theo đuổi sự công chính và trong sạch và trở thành những người nam và người nữ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta (Rô ma 6:18). Là tín đồ của Đấng Christ, thỉnh thoảng chúng ta vẫn sẽ phạm tội. Nhưng, ngay cả khi đó, Đức Chúa Trời cung cấp một cách để chúng ta làm sạch lương tâm của mình. 1 Giăng 1:9 nói rằng, "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác". Thông thường, với lời xưng nhận đó đến sự nhận thức rằng chúng ta phải làm đúng mọi sự với những ai mà chúng ta đã vi phạm. Chúng ta có thể thực hiện bước đó với những người mà chúng ta đã làm tổn thương, vì biết rằng Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Lương tâm của chúng ta có thể vẫn sạch khi chúng ta liên tục xưng nhận tội của mình với Chúa và tin rằng huyết của Chúa Giêsu đủ để làm cho chúng ta xứng đáng với Ngài. Chúng ta tiếp tục "trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài" (Ma-thi-ơ 6:33). Chúng ta tin rằng, bất chấp sự không hoàn hảo của chúng ta, Đức Chúa Trời vui thích trong chúng ta và trong công việc biến đổi của Ngài trong cuộc đời của chúng ta (Phi-líp 2:13; Rô-ma 8:29). Chúa Giê-su phán, "Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do" (Giăng 8:36). Chúng ta sống với một lương tâm trong sạch bằng cách từ chối đắm mình trong những thất bại mà Đức Chúa Trời đã tha thứ. Chúng ta tin vững tin vào lời hứa của Ngài rằng, "Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?" (Rô-ma 8:31).
Làm thế nào ta có thể có được một lương tâm trong sạch?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Sa-mu-ên 1:19 - Qua ngày sau vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Ra-ma. Eân-ca-na ăn ở cùng An-ne, là vợ mình; Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng.
Giăng 3:36 - Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Hê-bơ-rơ 8:12 - Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.
I Giăng 1:9 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Rô-ma 8:31 - Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.