Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm sao tôi có thể biết được thời gian của Chúa?

Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.
Thi-thiên 18:30
Điều đầu tiên chúng ta cần biết về thời gian của Chúa là nó hoàn hảo, cũng như tất cả các đường lối Ngài là trọn vẹn (Thi thiên 18:30; Galati 4: 4). Thời gian của Chúa không bao giờ là sớm, và cũng chẳng bao giờ là muộn. Trên thực tế, từ trước khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, Chúa — Đấng tối cao của chúng ta vẫn đang hoàn thành mục đích thiêng liêng của Ngài trong cuộc sống chúng ta. Ngài hoàn toàn kiểm soát mọi vật và mọi người từ muôn đời đến muôn đời. Không có sự kiện nào trong lịch sử xảy ra khác đi với thời gian kế hoạch vĩnh cửu của Chúa, là kế hoạch mà Chúa đã thiết kế từ trước khi dựng nên trái đất.
Người ta thường nghĩ rằng bằng cách hiểu được quyền năng tối cao của Đấng Tạo Hóa, sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ đến dễ dàng hơn một chút. Thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng như vậy. Bản chất con người của chúng ta có thể khiến cho việc chờ đợi thời gian hoàn hảo của Chúa thành một điều khó thực hiện. Trên thực tế, trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường gặp khó khăn trong việc chờ đợi bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Chúng ta muốn những gì chúng ta muốn ngay lập tức. Và với những tiến bộ công nghệ hiện đại ngày nay, chúng ta thường đạt được những gì chúng ta muốn ngay bây giờ. Kết quả là, chúng ta không chỉ mất kiên nhẫn, mà điều này còn khiến việc nhận biết thời gian của Chúa trở nên ngày càng khó khăn.
Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Thi-thiên 27:14
Sự kiên nhẫn là trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22), và Kinh thánh cho thấy rõ rằng Đức Chúa Trời hài lòng với chúng ta khi chúng ta thể hiện đức tính này: "Hãy yên-tịnh trước mặt đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài" (Thi-thiên 37:7), vì Chúa là tốt cho những người biết chờ đợi Ngài (Ca thương 3:25). Và sự kiên nhẫn của chúng ta sẽ tiết lộ mức độ niềm tin của ta vào thời gian của Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa vận hành mọi thứ dựa theo lịch trình vĩnh cửu hoàn hảo và đã được định trước của Ngài, không phải của chúng ta. Chúng ta nên thấy thoải mái khi biết rằng, khi chúng ta chờ đợi Chúa, chúng ta sẽ nhận được năng lực và sức mạnh của Thánh Linh: "Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi (Ê-sai 40:31). Tác giả Thi thiên có nhắc lại: "Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí! Phải,hãy trông đợi Đức Giê-hô-va (Thi thiên 27:14).
Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.
Thi-thiên 119: 97
Một chìa khóa khác để hiểu được thời gian của Chúa là niềm tin. Trên thực tế, khả năng để chúng ta chờ đợi Chúa phần lớn liên quan đến việc chúng ta tin cậy Ngài đến mức nào. Khi chúng ta tin cậy vào Chúa hết lòng, không nương cậy vào sự thông sáng của chính mình (thường là những sự hiểu biết không đúng với hoàn cảnh) thì quả thực Ngài sẽ cho chúng ta hướng đi (Châm ngôn 3:5-6). "…Nhưng người nào tin cậy vào Đức Giê-hô-va, sự nhân-từ vây phủ người ấy" (Thi thiên 32:10). Tuy nhiên, để hoàn toàn tin cậy Chúa, chúng ta cần biết Chúa. Và cách tốt nhất để biết Ngài là qua Lời của Ngài. Năng lượng Thánh Linh của Chúa được giải phóng trong cuộc sống của chúng ta qua Lời được soi dẫn của Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Công việc của Lời Chúa bao gồm cứu rỗi (Rô-ma 10:17; 1 Phi-e-rơ 1:23), giảng dạy và huấn luyện (2 Ti-mô-thê 3:16-17), hướng dẫn (Thi-thiên 119: 105), bảo vệ (Thi-thiên 119:114, 117), củng cố (Thi thiên 119:28) và làm cho chúng ta khôn ngoan (Thi thiên 119: 97-100). Nếu chúng ta học và suy ngẫm Lời của Ngài hàng ngày, thời gian của Ngài cũng sẽ trở nên rõ ràng đối với chúng ta.
Khi chúng ta đặt câu hỏi về thời gian của Chúa, thường là do chúng ta đang tìm kiếm sự hướng dẫn hoặc sự giải thoát khỏi một tình huống khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta có thể yên tâm rằng Cha thiên thượng của chúng ta biết chính xác chúng ta đang ở đâu trong cuộc sống này tại mọi thời điểm. Ngài đặt chúng ta ở đó hoặc cho phép chúng ta ở đó, tất cả vì mục đích hoàn hảo của chính Ngài. Trên thực tế, Chúa thường sử dụng những thử thách để củng cố sự kiên nhẫn của chúng ta, cho phép niềm tin Cơ Đốc của chúng ta trưởng thành và trở nên hoàn thiện (Gia-cơ 1:3-4). Và chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ — bao gồm cả những thử thách khó khăn – xảy ra vì lợi ích của những người yêu mến Chúa (Rô-ma 8:28). Chúa thực sự nghe thấy tiếng khóc của con cái Ngài và sẽ trả lời những tiếng khóc đó theo ý muốn và thời gian hoàn hảo của Ngài. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết (Thi thiên 34:19). Những kế hoạch mà Chúa dành cho con cái của Ngài là những kế hoạch tốt — để giúp chúng ta, không phải để làm tổn thương chúng ta (Giê-rê-mi 29:11).
Làm sao tôi có thể biết được thời gian của Chúa?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Thi-thiên 18:30 - Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.
Thi-thiên 27:14 - Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Thi-thiên 119: 97 - Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.
Giê-rê-mi 29:11 - Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.