Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Theo những cách nào mà trở thành Cơ Đốc Nhân là trở nên người đàn ông/đàn bà hoàn toàn mới?

lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.
II Cô-rinh-tô 5:15
Giê-xu nói rằng để trở thành Cơ Đốc Nhân ta phải được "sinh lại" (Giăng 3:3). Cụm từ đó ý rằng ta không thể sửa chữa lại đời sống hiện tại mình một cách đơn giản; chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. 2 Cô-rinh-tô 5:15 và 17 giải thích điều xảy ra khi ta đặt niềm tin vào Giê-xu làm cứu chúa và chủ cuộc đời mình: "và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, nên những người đang sống không nên sống cho mình nữa, nhưng hãy sống cho Ðấng đã chết và đã sống lại cho mình…Vậy nếu ai ở trong Ðấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới; những gì cũ đã qua đi; nầy, mọi sự đều trở nên mới."
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:17
Giê-xu sử dụng hình ảnh minh hoạ việc sinh ra vì chúng ta hiểu rằng, khi một em bé được sinh ra, một tạo vật mới chính là rõ ràng. Sự sinh ra được tiếp nối bằng sự chuyển giao theo thời gian từ thời thơ ấu tới sự trưởng thành. Khi ta được sinh lại trong Đức Thánh Linh, chúng ta, những kẻ "đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình" (Ê-phê-sô 2:1; Rô-ma 6:18) đã được mang đến cuộc sống. Chúng ta là một "tạo vật mới" trong Christ (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúa thay đổi những mong muốn, quan điểm, và sự tập trung của ta khi chúng ta quay từ sự tôn thờ mình qua tôn thờ Chúa.
lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.
II Cô-rinh-tô 5:15
Nhiều người cố gắng bỏ qua sự chuyển đổi sở quyền này và thay vào đó cố gắng thay đổi những hành vi bên ngoài của chính họ hoặc bắt đầu đi nhà thờ với một nỗ lực để cảm thấy như một Cơ Đốc Nhân. Tuy nhiên, ý chí riêng không thể đưa ta tiến xa. Giê-xu không tới để cải tổ xác thịt tội lỗi của ta; Người đến để giết chết nó (Lu-ca 9:23; Rô-ma 6:6-7). Bản ngã cũ và mới không thể vẫn hành cùng lúc, cũng như chúng không thể tồn tại chung một cách hoà bình (Rô-ma 8:12-14). Chúng ta phải chết đi con người cũ trước khi ta kinh nghiệm cuộc sống mới Giê-xu ban cho (2 Cô-rinh-tô 5:15).
Mỗi người được cấu thành bởi thân thể, linh hồn và tâm linh (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:23). Trước khi ta có mối liên hệ với Chúa thông qua sự sinh lại, chúng ta sống phần lớn bị điều khiển bởi linh hồn và thân thể. Tâm linh nằm im lìm bên trong ta, như một quả bóng xịt. Khi ta chuyển giao quyền sở hữu đời sống mình cho chủ quyền của Giê-xu Christ, Ngài gửi Đức Thánh Linh tới tái sinh tâm linh bị xẹp của chúng ta. Đức Thánh Linh đước so sánh như một làn gió (John 3:8; Công vụ 2:2). Tại sự cứu rỗi, Chúa đổ vào trái tim ta và làm thổi phồng tâm linh bên trong chúng ra để ta có thể thông giao với Chúa. Một người trước kia từng bị điều khiển bởi bản ngã tội lỗi, anh chị ta giờ được điều khiển bởi Đức Thánh Linh- người thay đổi chúng ta theo hình ảnh của Christ (Rô-ma 8:29).
Chúng ta nên dâng thân thể mình làm của lễ sống và đổi mới trong tâm trí mình, để chúng ta có thể nghĩ như cách Chúa nghĩ (Rô-ma 12:1-2). Khi ta tập trung vào biết Chúa, đọc lời Ngài, và đầu phục bản thân mình hàng ngày cho sự điều khiển của Đức Thánh Linh, những sự lựa chọn của ta thay đổi. Những điều ta làm khi tiêu khiển, thứ tự ưu tiên, và những điều mình ham mê thay đổi. Bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) trở nên rõ ràng trong khi trước kia những điều này chỉ là những việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21). Trải nghiệm sự sinh mới lại chỉ là sự bắt đầu. Chúa tiếp tục làm việc trong chúng ta để trình diện trước Ngài một dân thánh vào ngày ấy chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài mặt đối mặt (Phi-líp 1:6; 2:13; 2 Cô-rinh-tô 11:2; Ê-phê-sô 5:27).
Theo những cách nào mà trở thành Cơ Đốc Nhân là trở nên người đàn ông/đàn bà hoàn toàn mới?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:15 - lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:15 - lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Ê-phê-sô 5:27 - đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.