Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tôi có thể làm gì khi tôi chịu sự tấn công thuộc linh?

Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Ê-phê-sô 6:10
Điều đầu tiên cần làm khi chúng ta tin rằng có thể chúng ta đang chịu sự tấn công thuộc linh là xác định rõ nhất có thể, liệu những gì chúng ta đang trải qua có thực sự là một cuộc tấn công thuộc linh từ các thế lực ma quỷ hay chỉ đơn giản là những tác động của việc sống trong một thế giới bị nguyền rủa của tội lỗi (Sáng Thế Ký 3:17-19; Rô-ma 5:12). Một số người đổ lỗi cho ma quỷ về mọi tội lỗi, mọi cuộc xung đột, mọi vấn đề mà họ tin rằng cần phải được loại bỏ. Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn Cơ đốc nhân bước vào cuộc chiến chống lại tội lỗi trong chính họ (Rô-ma 6) và bắt đầu cuộc chiến chống lại điều ác (Ê-phê-sô 6:10-18). Nhưng cho dù chúng ta thực sự bị tấn công thuộc linh từ các thế lực ma quỷ hay chỉ đơn thuần chiến đấu với điều ác trong chính chúng ta và nơi ta sống thì kế hoạch chiến đấu là như nhau.
Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Ê-phê-sô 6:10
Chìa khóa cho kế hoạch chiến đấu được tìm thấy trong Ê-phê-sô 6:10-18. Phao-lô bắt đầu bằng việc nói rằng chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa và trong quyền năng của Ngài, không phải bằng sức riêng của chúng ta, điều mà không đối chọi được với ma quỷ và quyền lực của chúng. Phao-lô khích lệ chúng ta hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời, đó là cách duy nhất để chống trả lại những cuộc tấn công thuộc linh. Bằng sức riêng và năng lực của chúng ta, chúng ta không có cơ hội đánh bại "các thế lực của các thần dữ ở các nơi trên trời" (câu 12). Chỉ "mọi khí giới của Đức Chúa Trời" sẽ trang bị cho chúng ta để chống lại cuộc tấn công thuộc linh. Chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ trong quyền năng của Chúa; khí giới của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta và trận chiến của chúng ta chống lại thế lực thuộc linh xấu xa trên thế giới (so sánh Khải Huyền 12:11).
Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Ê-phê-sô 6:18
Ê-phê-sô 6:13-18 chỉ ra sự mô tả về khí giới thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và tin tốt lành là những điều này luôn sẵn có cho những ai thuộc về Đấng Christ. Chúng ta đứng vững bằng thắt lưng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày của tin lành bình an, lấy đức tin làm thuẫn, đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm Thánh linh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được bảo hãy "cầu nguyện trong Thánh Linh mọi lúc, với tất cả lời cầu nguyện và nài xin,…" (Ê-phê-sô 6:18) Những mảnh áo giáp thuộc linh này tượng trưng cho điều gì trong chiến trận thuộc linh? Chúng ta phải công bố lễ thật nhằm chống lại những lời giả dối của Satan. Chúng ta yên tâm với sự thật rằng chúng ta được xưng nhận là công bình vì cớ sự hi sinh của Chúa Giê-su cho chúng ta. Chúng ta công bố phúc âm cho dù chúng ta nhận bao nhiêu sự chống cự. Chúng ta không được dao động trong đức tin của mình, bất kể là bị tấn công dữ dội như thế nào. Sự đảm bảo cơ bản của chúng ta là sự chắc chắn chúng ta có được sự cứu rỗi, một sự chắc chắn rằng không có một lực lượng thuộc linh nào có thể lấy đi được. Vũ khí tấn công của chúng ta là Lời của Đức Chúa Trời, không phải là ý riêng hay cảm xúc của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta phải noi gương Chúa Giê-su trong việc nhận ra rằng một số chiến thắng thuộc linh chỉ có thể có được qua sự cầu nguyện.
Chúa Giê-su là tấm gương tiêu biểu khi nói đến việc tránh xa các cuộc tấn công thuộc linh. Hãy quan sát cách Chúa Giê-su giải quyết các cuộc tấn công trực tiếp từ Satan khi Ngài bị cám dỗ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11). Mỗi cám dỗ được trả lời theo cùng một cách với những từ ngữ "Có lời chép rằng" và một câu được trích dẫn từ Kinh thánh. Chúa Giê-su biết Lời của Đức Chúa Trời hằng sống là vũ khí quyền năng nhất để chống lại những cám dỗ của ma quỷ. Nếu Chúa Giê-su đã dùng Lời Chúa để chống trả lại ma quỷ, liệu chúng ta có dám dùng ít hơn không?
Ví dụ cuối cùng về cách không bước vào cuộc chiến thuộc linh là bảy người con trai của Sê-va, thầy tế lễ Do Thái, những người đã đi khắp nơi thử lấy danh Chúa Giê-su để đuổi tà linh ra khỏi những kẻ bị ám. Một ngày nọ, tà linh trả lời họ "Chúa Giê-su ta biết và ta cũng biết Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai?" Sau đó, người đàn ông bị quỷ ám xông vào họ và áp đảo tất cả bọn họ. Người ấy đánh cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng đầy thương tích" (Công vụ 19:15-16). Bảy người con trai của Sê-va đã dùng danh của Chúa Giê-su nhưng bởi vì họ không có mối quan hệ với Chúa Giê-su nên lời nói của họ không có quyền năng và thẩm quyền. Họ đã không dựa vào Chúa Giê-su là Chúa và Cứu Chúa của họ và họ đã không sử dụng Lời của Đức Chúa Trời trong chiến trận thuộc linh. Kết quả là, họ đã nhận sự đánh đập nhục nhã. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ gương xấu của họ và dẫn dắt chiến trận thuộc linh như Kinh Thánh hướng dẫn.
Tôi có thể làm gì khi tôi chịu sự tấn công thuộc linh?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 6:10 - Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Ê-phê-sô 6:10 - Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.
Ê-phê-sô 6:18 - Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Ma-thi-ơ 4:1 - Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.