Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể tăng cường (phát triển) nhận thức tâm linh của tôi?

Nhận thức được định nghĩa như là "Phẩm chất của khả năng nắm bắt và lĩnh hội những điều tối nghĩa (những điều mập mờ, không sáng tỏ); một hành động nhận thức (phân biệt) một điều gì đó; Một năng lực để nhìn thấy những gì không rõ ràng đối với tâm trí trung bình". Sự diễn giải cũng nhấn mạnh tính chính xác, như là trong "khả năng nhìn thấy lẽ thật". Nhận thức tâm linh là khả năng để nói sự khác nhau giữa lẽ thật và sai lạc. Đó là cơ bản để có sự khôn ngoan.
Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ, Đánh đổ các kẻ cường quyền.
Gióp 12:19
Sự tranh luận và tranh cãi bao quanh lẽ thật tâm linh vì nó tối nghĩa. Chúa Giê-su, nói với các môn đồ của Ngài về những người Pha-ri-si, Ngài đáp rằng: "Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết" (Ma-thi-ơ 13:11). Satan đã "làm mù tâm trí của những kẻ chẳng tin" (2 Cô-rinh-tô 4:4). Do vậy, Đức Chúa Trời phải làm sáng tỏ tâm trí con người để cho phép chúng ta hiểu được lẽ thật. Không thể nào đạt được sự khôn ngoan nếu không có Đức Chúa Trời. Ngài ban cho sự nhận thức hoặc cất nó đi khỏi (Gióp 12:19-21).
Một số người đã xác định nhầm lẫn nhận thức tâm linh khi một Đức Chúa Trời ban cho sự sáng suốt về sự hiện diện của linh xấu xa hoặc tâm linh tốt lành — khả năng nhận biết khi ma quỷ ở trong phòng. Mặc dù một số người có thể sở hữu khả năng này, nhưng nó không phải là ý nghĩa của Kinh Thánh. Nhận thức tâm linh cuối cùng là sự liên kết với sự khôn ngoan và khả năng phân biệt lẽ thật với sự sai lạc.
Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.
I Cô-rinh-tô 1:18
Sự khôn ngoan được nhân cách hóa trong Châm ngôn 1 và được mô tả như một người mà chúng ta có thể "để biết được" (Câu 20-33). Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-su Christ là "sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 1:30). Do đó, sự khôn ngoan, hay sự nhận biết tâm linh, là một điều gì đó xuất phát từ việc biết Chúa Giêsu Christ. Cách thức có được sự khôn ngoan của thế gian khác với cách thức của Đức Chúa Trời. Những người học hỏi từ thế gian phát triển kiến thức và áp dụng lý trí vào kiến thức để giải quyết vấn đề, xây dựng các ý tưởng và tạo ra các triết lý. Nhưng Đức Chúa Trời không làm cho kiến thức về chính mình có sẵn bằng những phương tiện đó. 1 Cô-rinh-tô 1:18-31 nói rằng "sự khôn ngoan của người khôn ngoan" đã bị nản lòng bởi Đức Chúa Trời là Đấng mang đến sự khôn ngoan cho những kẻ "dại dột" và "người yếu đuối" bởi mối liên hệ với Chúa Giê-su Christ. Theo cách đó, "để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài" (câu 29). Chúng ta học cách nhận thức tâm linh bằng cách nhận biết Ngài.
Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu.
Hê-bơ-rơ 5:11
Không có gì sai trái khi sở hữu kiến thức hoặc có một nền giáo dục, và nó không có gì sai trật về việc sử dụng lý trí và lý lẽ để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, sự nhận biết tâm linh không thể đạt được theo cách đó. Nó phải được ban cho bởi sự mạc khải của Chúa Giêsu Christ cho các tín hữu, và sau đó được phát triển bằng cách thực hành về sự công bình (Hê-bơ-rơ 5:14) và cầu nguyện (Phi-líp 1:9). Hê-bơ-rơ 5:11-14 cho thấy sự nhận biết tâm linh được phát triển như thế nào. Tác giả nói với những ai đã trở nên "chậm hiểu bởi tai nghe không thính", nghĩa là họ đã rơi ra khỏi thực tiễn sáng suốt về mặt tâm linh. Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói với họ rằng tất cả những người sống nhờ "sữa" (chứ không phải là thức ăn đặc dành cho người trưởng thành) thì không kinh nghiệm về sự công bình; tuy nhiên, Cơ đốc nhân trưởng thành thì "đã hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ". Điểm then chốt, theo đoạn văn này, đang trở thành kỹ năng trong Lời Chúa (qua đó chúng ta xác định được sự công bình) và "dụng tâm tư luyện tập" (qua đó chúng ta có được kinh nghiệm).
Vì vậy, làm thế nào để tăng cường (phát triển) nhận thức tâm linh? Trước hết, nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể ban thêm trí tuệ, cầu nguyện cho nó (Gia-cơ 1:5; Phi-líp 1:9). Sau đó, biết khôn ngoan để phân biệt thiện và ác bằng cách rèn luyện và thực hành, đến với Kinh Thánh để tìm hiểu lẽ thật và bằng cách suy ngẫm về Lời Hằng Sống, củng cố lẽ thật.
Khi một ngân hàng thuê một nhân viên, anh ta được đào tạo để nhận ra các tờ tiền giả. Người ta sẽ nghĩ rằng cách tốt nhất để nhận ra tiền giả là nghiên cứu nhiều loại tiền giả khác nhau. Vấn đề là những tờ tiền giả mới đang được tạo ra mỗi ngày. Cách tốt nhất để nhận ra tiền giả là có kiến thức sâu sắc về tiền thật. Nghiên cứu các tờ tiền đích thực, các nhân viên thu ngân của ngân hàng không bị lừa khi tiền giả xuất hiện. Một kiến thức đúng đắn (đích thực) giúp họ xác định được sự giả tạo.
Đây là những gì các Cơ Đốc nhân cần phải làm để phát triển nhận thức tâm linh. Chúng ta phải biết sự đúng đắn đến mức, khi cái sai xuất hiện, chúng ta có thể nhận ra nó. Bằng sự hiểu biết và vâng theo Lời Chúa, chúng ta sẽ "dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ" (Hê-bơ-rơ 5:14). Chúng ta sẽ nhận biết bản tính và ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đây là trung tâm điểm của sự nhận biết tâm linh — có thể phân biệt tiếng nói của thế gian với tiếng phán của Đức Chúa Trời, để có cảm nhận được rằng "điều này đúng", hay "điều này sai". Sự nhận biết tâm linh cho phép chúng ta chống lại cám dỗ và "gớm sự dữ mà mến sự lành" (Rô-ma 12:9).
Làm thế nào tôi có thể tăng cường (phát triển) nhận thức tâm linh của tôi?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gióp 12:19 - Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ, Đánh đổ các kẻ cường quyền.
I Cô-rinh-tô 1:18 - Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 5:11 - Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu.
Phi-líp 1:9 - Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu,
Rô-ma 12:9 - Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.