Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự trưởng thành thuộc linh là gì?

Aáy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.
Phi-líp 3: 12
Sự trưởng thành về tâm linh đạt được thông qua việc trở nên giống Chúa Giê-su hơn. Sau khi được cứu rỗi, mỗi Cơ đốc nhân bắt đầu quá trình tăng trưởng tâm linh, với ý định trở nên trưởng thành về mặt tâm linh. Theo sứ đồ Phao-lô, đó là một quá trình liên tục sẽ không bao giờ kết thúc trong đời này. Trong Phi-líp 3: 12–14, khi nói về sự hiểu biết đầy đủ về Đấng Christ, anh ấy nói với độc giả rằng bản thân anh ấy chưa “có được tất cả những điều này, hoặc đã được hoàn thiện, nhưng tôi nhấn mạnh để nắm giữ điều đó mà Chúa Giê-su Christ. đã nắm lấy tôi. Thưa các anh em, tôi chưa cho là mình đã nắm bắt được nó. Nhưng có một điều tôi làm: Quên đi những gì phía sau và cố gắng hướng tới những gì phía trước, tôi cố gắng hướng tới mục tiêu để giành được giải thưởng mà Đức Chúa Trời đã gọi tôi lên trời trong Chúa Giê-xu Christ. " Giống như Phao-lô, chúng ta phải liên tục cố gắng để hiểu biết sâu hơn về Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
Ga-la-ti 5: 22
Sự trưởng thành của tín đồ Tin Lành đòi hỏi phải sắp xếp lại một cách triệt để các ưu tiên của một người, chuyển từ làm hài lòng bản thân sang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và học cách vâng lời Đức Chúa Trời. Chìa khóa của sự trưởng thành là sự kiên định, kiên trì thực hiện những điều mà chúng ta biết sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Những thực hành này được gọi là các kỷ luật tâm linh và bao gồm những điều như đọc / học Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công, phục vụ và quản lý. Tuy nhiên, dù chúng ta có nỗ lực đến đâu để thực hiện những điều đó, thì không điều gì trong số này có thể thực hiện được nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần bên trong chúng ta. Ga-la-ti 5:16 cho chúng ta biết rằng chúng ta phải “bước đi bởi Thánh Linh”. Từ Hy Lạp được sử dụng ở đây cho "đi bộ" thực sự có nghĩa là "đi bộ với mục đích trong tầm nhìn." Sau đó trong cùng một chương, Phao-lô nói với chúng ta một lần nữa rằng chúng ta phải “bước đi bởi Thánh Linh”. Ở đây, từ được dịch là "đi bộ" có ý nghĩa là thực hiện mọi thứ "từng bước một, Một bước tại một thời điểm." Nó đang học cách bước đi dưới sự hướng dẫn của người khác — Chúa Thánh Thần. Được đầy dẫy Thánh Linh có nghĩa là chúng ta bước đi dưới sự điều khiển của Thánh Linh. Khi càng ngày càng phục tùng sự kiểm soát của Thánh Linh, chúng ta cũng sẽ thấy trái của Thánh Linh ngày càng gia tăng trong đời sống của mình (Ga-la-ti 5: 22–23). Đây là đặc điểm của sự trưởng thành tâm linh.
Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức,
II Phi-e-rơ 1: 5
Khi trở thành Cơ đốc nhân, chúng ta được ban cho tất cả những gì chúng ta cần để trưởng thành về thiêng liêng. Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng “quyền năng thần thánh của [Đức Chúa Trời] đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, nhờ sự hiểu biết về Ngài, Đấng đã kêu gọi chúng ta đến với sự vinh hiển và xuất sắc của chính Ngài” (2 Phi-e-rơ 1: 3). Chỉ một mình Đức Chúa Trời là nguồn lực của chúng ta, và mọi sự trưởng thành đều đến nhờ ân điển qua Ngài, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải lựa chọn để vâng lời. Phi-e-rơ một lần nữa giúp chúng ta trong lĩnh vực này: “Chính vì lý do này, hãy cố gắng hết sức để bổ sung đức tin của mình bằng nhân đức, nhân đức bằng sự hiểu biết, và sự hiểu biết với sự tự chủ, sự tự chủ với sự kiên định, và sự kiên định với sự tin kính và sự tin kính. với tình cảm anh em, và tình cảm anh em với tình yêu. Vì nếu những phẩm chất này là của bạn và đang tăng lên, chúng giữ cho anh em không bị vô hiệu hoặc không được tin cậy trong sự hiểu biết về Chúa Giê Su Christ của chúng ta ”(2 Phi-e-rơ 1: 5–8). Nhận biết Chúa Giê-su một cách hiệu quả và có kết quả là điều cốt yếu của sự trưởng thành thuộc linh.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Phi-líp 3: 12 - Aáy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.
Ga-la-ti 5: 22 - Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
II Phi-e-rơ 1: 5 - Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.