Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Theo Kinh Thánh, tình bạn chân chính là gì?

Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Giăng 15: 13
Chúa Giê Su Christ đã cho chúng ta định nghĩa về một người bạn đích thực: "Tình yêu thương cao cả hơn ai hết, đến nỗi hy sinh mạng sống của mình vì bạn bè. Các bạn là bạn của tôi nếu các bạn làm theo những gì tôi truyền. Tôi không còn gọi các bạn là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc của chủ mình, nên ta gọi các ngươi là bạn, vì mọi điều ta học được từ Cha ta, ta đều cho các ngươi biết ”(Giăng 15: 13-15). Chúa Giê-xu là tấm gương trong sáng của một người bạn đích thực, vì Ngài đã hy sinh mạng sống của mình cho “những người bạn” của Ngài. Hơn thế nữa, bất cứ ai cũng có thể trở thành bạn của Ngài bằng cách tin cậy Ngài như một vị cứu tinh riêng của mình, được sinh lại và nhận được sự sống mới trong Ngài.
Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
I Sa-mu-ên 18: 1
Có một ví dụ về tình bạn thực sự giữa David và con trai của Sau-lơ là Jonathan, người đã đứng về phía bạn của mình, bất chấp việc cha mình là Sau-lơ truy đuổi và tìm cách giết anh ta. Bạn sẽ tìm thấy câu chuyện đó trong 1 Sa-mu-ên chương 18 đến chương 20. Một số đoạn thích hợp là 1 Sa-mu-ên 18: 1-4; 19: 4-7; 20: 11-17, 41-42.
Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình.
Châm-ngôn 27:17
Châm ngôn là một nguồn thông thái tốt khác về bạn bè. “Người bạn luôn yêu thương, còn anh em sinh ra vì nghịch cảnh” (Châm ngôn 17:17). “Kẻ có nhiều bạn đồng hành, có thể đến cùng hư, nhưng có một người bạn gắn bó hơn cả anh em” (Châm-ngôn 18:24). Vấn đề ở đây là để có một người bạn, người ta phải là một người bạn. “Vết thương của bạn hữu thì đáng tin, nhưng kẻ thù thì nhân nụ hôn” (Châm ngôn 27: 6). “Như sắt mài sắt, nên một người mài giũa người khác” (Châm ngôn 27:17).
Nguyên tắc của tình bạn cũng được tìm thấy trong A-mốt. "Hai người có thể đi bộ cùng nhau, ngoại trừ họ được đồng ý?" (A-mốt 3: 3 KJV). Bạn bè là như tâm trí. Sự thật xuất phát từ tất cả những điều này là tình bạn là một mối quan hệ do các cá nhân tham gia, và nó chỉ tốt đẹp hoặc gần gũi khi những cá nhân đó lựa chọn để thực hiện nó. Ai đó đã nói rằng nếu bạn có thể đếm được những người bạn thực sự của mình trên đầu ngón tay, bạn là người có phúc. Bạn bè là người mà bạn có thể là chính mình và không bao giờ sợ rằng họ sẽ đánh giá bạn. Bạn bè là người mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng để tâm sự. Bạn bè là người mà bạn tôn trọng và tôn trọng bạn, không dựa trên sự xứng đáng mà dựa trên tâm trí giống nhau.
Cuối cùng, định nghĩa thực sự về một người bạn thật sự đến từ Sứ đồ Phao-lô: "Vì hiếm có người công chính thì người ta mới chết; nhưng có lẽ đối với người tốt, có người dám chết. Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ vì chúng ta đã chết ”(Rô-ma 5: 7-8). “Tình yêu thương cao cả hơn ai hết, hơn là hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Giăng 15:13). Bây giờ, đó là tình bạn thực sự!
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 15: 13 - Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
I Sa-mu-ên 18: 1 - Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình.
Châm-ngôn 27:17 - Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình.
A-mốt 3: 3 - Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?
Giăng 15:13 - Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.