Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự giống nhau trong DNA của người / tinh tinh có phải là bằng chứng cho sự tiến hóa không?

In recent years, genome mapping has enabled detailed comparisons between human and chimp DNA. Many have claimed that humans and chimpanzees share over 98% of their DNA. This is often taken as decisive evidence of the common ancestry of apes and humans. But is this argument tenable? Is this really a fact which definitively proves a human-chimp common ancestry? It is our contention that the percentage is misleading. In fact, when the human and chimp DNA data is examined more closely, the human-chimp genome comparisons turn out to contradict what would be predicted by evolution.
In reality, the genetic differences between humans and chimpanzees are probably greater than 2%. More recent studies have shown that the true genetic divergence between humans and apes is probably closer to 5%. Thus, the “over 98% similarity” argument is probably an overstatement.
Sự khác biệt giữa trình tự DNA của người và tinh tinh không phân bố ngẫu nhiên trong toàn bộ hệ gen. Đúng hơn, sự khác biệt được tìm thấy trong các cụm. Trên thực tế, tại những địa điểm cụ thể đó, bộ gen của tinh tinh tương tự như bộ gen của các loài linh trưởng khác. Đó là con người nổi bật so với phần còn lại. Các nhà khoa học thường gọi những "cụm" này là vùng gia tốc của con người (HAR) vì bộ gen người được cho là có chung tổ tiên với tinh tinh. Các HAR này nằm trong các đoạn DNA không mã hóa gen. Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta phải tin rằng quá trình tiến hóa xảy ra để gây ra sự thay đổi nhanh chóng như vậy xảy ra ở những địa điểm mà những thay đổi đó tạo ra sự khác biệt quan trọng trong hoạt động của một sinh vật cần thiết để cuối cùng tạo ra một con người.
Đó sẽ là một câu chuyện phi thường. Nhưng nó trở nên tốt hơn. Một số HAR được tìm thấy trong các đoạn DNA có chức năng mã hóa gen và ở đây có vô số khó khăn khác. Tiến hóa sẽ dự đoán rằng con người tiến hóa từ tổ tiên tinh tinh-người thông qua chọn lọc tự nhiên hoạt động dựa trên các biến thể ngẫu nhiên do đột biến gây ra. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy điều ngược lại. Các HAR được tìm thấy trong các gen mã hóa protein cho thấy bằng chứng không phải về các đột biến đã được lựa chọn theo kiểu hình có lợi của chúng, mà là hoàn toàn ngược lại. Những thay đổi di truyền đã cho thấy bằng chứng cho thấy trên thực tế, chúng là có hại. Chúng đã được thành lập trong dân số không phải vì chúng mang lại một số lợi thế về mặt sinh lý, mà là mặc dù có hại. Những kết quả như vậy không có ý nghĩa gì trong một khuôn khổ tiến hóa.
Rõ ràng, các HAR cho thấy một xu hướng trong đó sự khác biệt được quan sát thấy trong DNA của con người (so với các loài tương tự) thường làm tăng hàm lượng GC của vùng cụ thể đó của sợi DNA. Sự tiến hóa sẽ dự đoán rằng hàm lượng GC của gen cơ bản sẽ tương đối không đổi, vì chọn lọc tự nhiên chọn ra các đột biến DNA cải thiện protein. Do đó, nếu sự tiến hóa là đúng, chúng ta không nên mong đợi một xu hướng nhất quán đối với nội dung GC ngày càng tăng.
Các HAR này không phải lúc nào cũng chỉ giới hạn ở phần mã hóa protein của gen, mà thường mở rộng ra ngoài biên giới vào các trình tự bên. Điều này càng cho thấy rằng những khác biệt này được quan sát thấy trong DNA của con người, trên thực tế không phải là hậu quả của quá trình chọn lọc tự nhiên làm tăng cường protein mà gen mã hóa. Các HAR thường có xu hướng tập hợp trong một phần của gen, trong và xung quanh một exon duy nhất (trái ngược với trên toàn bộ gen) và chúng có xu hướng tương quan với sự tái tổ hợp của nam (nhưng không phải nữ). Những quan sát như vậy không có ý nghĩa gì trong quá trình tiến hóa.
Kết luận, thú vị như sự tương đồng di truyền giữa tinh tinh và con người, chúng không phải là bằng chứng cho học thuyết Darwin. Thiết kế cũng có thể giải thích chúng. Các nhà thiết kế thường tạo ra các sản phẩm khác nhau bằng cách sử dụng các bộ phận, vật liệu và cách sắp xếp tương tự nhau. Tỷ lệ phần trăm phổ biến liên quan đến các vùng DNA của chúng ta tạo ra protein. Dữ liệu có ý nghĩa hơn đối với Nhà thiết kế của tự nhiên đã sử dụng các protein giống nhau để thực hiện cùng một chức năng ở nhiều loài sinh vật.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.