Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Điều gì sắp xảy ra ứng với ngày tận thế tiên tri?

Kinh Thánh có nói nhiều điều về ngày tận thế. Gần như mỗi sách của Kinh Thánh đều có chứa những lời tiên tri liên quan đến ngày tận thế. Thu thập tất cả các lời tiên tri này và sắp xếp chúng là một việc khó khăn. Sau đây là phần tóm tắt về những gì Kinh Thánh tuyên bố sẽ xảy ra trong ngày tận thế.
Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.
II Cô-rinh-tô 5:10
Đấng Christ sẽ di chuyển tất cả các tín hữu tái sinh rời khỏi thế giới trong một sự kiện được gọi là "cất lên" chốn không trung (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; I Cô-rinh-tô 15:51-54; Khải Huyền 3:10). Tại toà án của Đấng cứu thế, các tín hữu này sẽ được thưởng về những việc lành và sự phục vụ trung thành của họ trong suốt thời gian trên đất hoặc sẽ mất phần thưởng cho người thiếu sự phục vụ hoặc không vâng lời, nhưng không liên quan đến sự sống đời đời (I Cô-rinh-tô 3:11-15; II Cô-rinh-tô 5:10).
Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
Đa-ni-ên 9:27
Kẻ chống Đấng Christ (con thú) sẽ đến bằng quyền lực và sẽ ký một giao ước với Israel trong bảy năm (Đa-ni-ên 9:27). Thời điểm của bảy năm này được biết đến như là "kỳ hoạn nạn". Trong thời kỳ hoạn nạn sẽ có những chiến tranh khủng khiếp, những nạn đói, các bệnh dịch, và nhiều thiên tai. Đức Chúa Trời sẽ trút cơn thịnh nộ của Ngài với tội lỗi, điều ác, và điều xấu xa. Các tai nạn sẽ bao gồm sự xuất hiện của bốn người cỡi ngựa trong sách Khải huyền (Khải Huyền 6:1-8), bảy ấn (5:1,5; 6:1), bảy kèn (8:2,6), và bảy bát phán xét (16:1; 17:1).
vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
Ma-thi-ơ 24:21
Vào khoảng giữa của bảy năm, kẻ chống Đấng Christ sẽ phá vỡ giao ước hòa bình ký với Israel và gây chiến với quốc gia này. Kẻ chống Đấng Christ sẽ dồn toàn lực "hủy hoại và làm những điều tàn ác" và thiết lập một hình ảnh của chính hắn để được thờ phượng trong đền thờ Jerusalem (Đa-ni-ên 9:27; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-10), mà sẽ được xây dựng lại. Nửa sau của kỳ hoạn nạn được biết đến như là "kỳ đại hoạn nạn" (Khải Huyền 7:14) và "thời kỳ khổ sở của nhà Gia Cốp" (Giê-rê-mi 30:7; Ma-thi-ơ 24:21).
Vào cuối bảy năm hoạn nạn, kẻ chống Đấng Christ sẽ khởi động một cuộc tấn công cuối cùng vào Jerusalem, cực điểm trong trận chiến Ạt-ma-ghê-đôn. Chúa cứu thế Giê-xu sẽ trở lại hủy diệt kẻ chống nghịch và quân đội của hắn và ném chúng vào hồ lửa (Khải Huyền 19:11-21). Chúa cứu thế sau đó sẽ trói Satan trong vực sâu 1.000 năm và Ngài sẽ cai trị vương quốc ở trên đất của Ngài trong thời kỳ ngàn năm này (Khải Huyền 20:1-6).
Cuối của ngàn năm, Satan sẽ được thả ra, bị đánh bại một lần nữa, và sau đó bị ném vào hồ lửa (Khải Huyền 20:7-10) đến muôn đời. Chúa cứu thế sau đó phán xét tất cả các người không tin (Khải Huyền 20:10-15) tại toà án lớn trắng, và ném tất cả họ vào trong hồ lửa. Chúa cứu thế sau đó sẽ tạo ra trời mới đất mới và Jerusalem mới-nơi ở vĩnh cửu của các tín hữu. Không còn có tội lỗi, buồn rầu, hoặc sự chết (Khải Huyền 21:3-4).
Điều gì sắp xảy ra ứng với ngày tận thế tiên tri?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:10 - Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.
Đa-ni-ên 9:27 - Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
Ma-thi-ơ 24:21 - vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.